Prenumerera på riksdagstryck

Du kan prenumerera på den tryckta versionen av till exempel regeringens propositioner och utskottens betänkanden.

Du kan antingen få trycket levererat löpande eller beställa det inbundna trycket efter riksmötets slut.

Prislista

Priset är per helt riksmöte. Moms och porto tillkommer.

Följande produkter levereras löpande under pågående riksmöte

 • Samtliga propositioner, skrivelser och betänkanden, inklusive budget- och vårpropositionen:
  Pris 15 600 kronor
 • Samtliga propositioner och skrivelser, inklusive budget- och vårpropositionen:
  Pris 12 600 kronor
 • Samtliga betänkanden och utlåtanden:
  Pris 8 800 kronor 
 • Propositioner per departement, budget- och vårpropositionen ingår ej i prenumeration på finansdepartementet:
  Pris 2 800 kronor 
 • Betänkanden per utskott:
  Pris 1 700 kronor
 • Enbart budget- och vårpropositionen:
  Pris 2 900 kronor
 • Snabbprotokollen:
  Pris 3 300 kronor

Följande produkter levereras efter avslutat riksmöte

 • Komplett bundet tryck: Varierar mellan 80–120 volymer (3–5 löpmeter) per riksmöte. Volymerna är uppdelade efter dokumenttyp. Trycket är uppdelat i sex serier (serie A–F). Pris 32 300 kronor
 • Bundet tryck – samtliga propositioner och skrivelser samt faktapromemorior från regeringen (serie B): Pris 12 600 kronor
 • Bundet tryck – samtliga utskottsbetänkanden, utskottens verksamhetsberättelser, register, utlåtanden och yttranden, samt EU-nämndens protokoll ingår i denna serie (E): Pris 8 800 kronor
 • Bundet tryck – utskottsbetänkanden per utskott, utskottets verksamhetsberättelser, register, utlåtanden och yttranden ingår: Pris 1 700 kronor

Prenumerationsvillkor

Dessa prenumerationsvillkor gäller för prenumeration av riksdagstryck som ges ut av Riksdagsförvaltningen (RDF). Du godkänner villkoren i och med att du gör din prenumerationsbeställning.

Prenumerationen gäller tills vidare. Din prenumeration förnyas automatiskt ett riksmöte i taget till dess att den sägs upp. Riksmötet är benämningen på riksdagens arbetsår som pågår från och med september till och med september.

Uppsägning av prenumeration

Vill du avsluta din prenumeration kontaktar du order.riksdagstryck@riksdagen.se. Senast den 31augusti vill vi ha din uppsägning. Om uppsägningen sker efter den 31 augusti förnyas din prenumeration till att gälla för kommande riksmöte och till dess uppsägning sker.

Betalning i förskott

Prenumerationen inklusive en faktureringsavgift betalas i förskott. Betalningen ska vara bokförd senast den dag som anges som betalningsdag på fakturan.

Vid utebliven eller försenad betalning

Vid utebliven eller försenad betalning har RDF rätt att kräva dröjsmålsränta från förfallodagen med tillämpning av Riksbankens referensränta med tillägg av 8 procentenheter, till dess att betalning sker.

RDF har även rätt att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för indrivning av fordran.

Ändringar i villkoren

RDF förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa prenumerationsvillkor, inklusive prenumerationsavgifter. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor meddelats dig skriftligt eller kommunicerats på annat sätt.

Ångerrätt

Om du tecknar en prenumeration har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter att du lagt din beställning.

Kontakt

Du kan kontakta tryckeriexpedtionen om du till exempel har frågor om vad som går att beställa, andra format eller vill beställa per telefon. 

Om sidan

Publicerad