Kalender

I kalenderinformationen ingår alla debatter, beslut och andra aktiviteter i kammaren samt utskottens och EU-nämndens sammanträden, öppna utfrågningar och utlandsbesök.

Kalenderinformationen är indelad enligt organ, det vill säga kammaren, de olika utskotten och EU-nämnden.

Kalenderflödet för kammaren går dessutom att dela upp enligt typ av händelse. Hur långt i förväg kalenderinformationen finns tillgänglig är olika för olika typer av händelser.

Bra att veta

För att visa ut kalenderinformationen korrekt, tänk på det här när du programmerar:

  • Olika typer av kalenderhändelser skiljer sig från varandra, bland annat genom att samma fält används på olika sätt.
  • Att förstå hur dokument-ID skapas är viktigt för att förstå hur kalenderinformationen är uppbyggd.
    Så fungerar dokument-ID
  • Ändringar i kalenderhändelser kan ske med kort varsel.
  • Händelserna finns tillgängliga fyra veckor bakåt i tiden.
  • En preliminär kalender för debatter och beslut i kammaren publiceras i slutet av våren respektive hösten för ett halvår i taget.
  • Beslut om till exempel utskottsutfrågningar kan fattas med kort varsel och då blir informationen tillgänglig kort inpå utfrågningen.

API

Genom att använda riksdagens API för kalenderinformation kan du som utvecklare bygga tjänster som automatiskt uppdateras så fort det sker en förändring i riksdagens databas.

Riksdagens API är ett så kallat REST-API. Det är en enkel form av API där du endast behöver en adress för att få ut data. Syftet är att API:et ska vara enkelt att implementera och använda. Data finns i formaten XML, CSV, JSON, JSONP, text och HTML.

Med hjälp av Skapa sökfråga kan du enkelt generera ut länkar för kalenderhändelser i icalendar-format genom olika sorters filtrering och på så sätt komma igång med programmeringen snabbare. Här kan du också få ut data i XML-format.

Rapporter

Rapportverktygen för kalendern kan användas för att ta fram information om sammanträden i riksdagen och inkomna dokument till riksdagen för denna och nästa vecka.

Om rapporter