Ledamöter

Information om alla ledamöter som sitter eller har suttit i riksdagen finns från omkring 1990. Det finns uppgifter om ledamoten, olika uppdrag och vad ledamoten sagt och gjort i riksdagen.

Ledamotsdata

Dataset som innehåller information om ledamöter och deras olika uppdrag från 1990 och framåt. Det finns även vissa uppgifter om ledamöter från 1971.

Sagt och gjort

I datasetet Sagt och gjort ingår uppgifter om anföranden, skriftliga frågor, interpellationer och motioner från riksmötet 2010/11 och framåt. Sagt och gjort kombinerar data från flera källor och kan användas för att skapa egna sammanställningar av ledamöternas arbete under den pågående mandatperioden. Förutom ledamotsdata ingår även uppgifter om ministrarna.

Sagt och gjort – användarinstruktion (pdf, 900 kB)

Bra att veta

För att visa ut information om ledamöterna korrekt, tänk på det här när du programmerar:

 • Dataseten innehåller information om både nuvarande och tidigare ledamöter. Om du endast vill ha med data om nuvarande ledamöter måste du skapa en filtrering.
 • När du skapar en sökfråga mot API:et kan du välja att filtrera på nuvarande ledamöter.

API

Genom att använda riksdagens API för ledamotsdata kan du som utvecklare bygga tjänster som automatiskt uppdateras så fort det sker en förändring i riksdagens databas. Med hjälp av Skapa sökfråga kan du enkelt generera ut länkar för XML genom olika sorters filtrering och på sätt komma igång med programmeringen snabbare.

Riksdagens API är ett så kallat REST-API. Det är en enkel form av API där du endast behöver en adress för att få ut data. Syftet är att API:et ska vara enkelt att implementera och använda. Data finns i formaten XML, CSV, JSON, JSONP, text och HTML.

Rapporter

Rapportverktygen för ledamotsdata kan användas för att ta fram information om ledamöterna med hjälp av olika filtreringar.

Om rapporter

Nuvarande ledamöter

Rapporten Nuvarande ledamöter innehåller information om de 349 ledamöter som för närvarande sitter i riksdagen. Här ingår också information om vilka utskott eller organ en ledamot sitter i.

Ledamöter 2018–2022

Rapporten Ledamöter 2018–2022 innehåller information om alla ledamöter som sitter eller har suttit i riksdagen under den mandatperioden, inklusive ersättare.

Åldersfördelning

Här kan du ta fram åldersfördelning för riksdagens ledamöter. Du kan filtera på vald riksdag, utskott, organ, parti och valkrets. 

Könsfördelning

Här kan du se könsfördelningen på aktiva ledamöter och ersättare i kammaren efter valet 2022. 

Kontaktuppgifter

Här kan du få fram kontaktuppgifter för riksdagens ledamöter. Du kan välja att filtrera på utskott och/eller parti.

Dataset

Alla formaten har teckenkodningen UTF-8 och filerna är komprimerade med ZIP.

Om dataset

Ledamotsdata

 • HTML, sammanställning med personernas uppdrag för visning direkt i webbläsare. En fil per person.
 • CSV, kommaseparerad fil med grunduppgifter för personer. En fil per samling. En rad per uppdrag, vilket innebär att varje person kan ha flera rader. Fält: förnamn, efternamn, iort, parti, intressent_id, kön, födelseår, valkrets, status, webbadress, e-postadress, telefonnummer, titel, uppdragets typ, uppdragets organ, roll i uppdraget, status för rollen i uppdraget, uppdragets från och med-datum, uppdragets till och med-datum
 • XML, innehåller uppgifter om personer och deras uppdrag. En fil per person.
 • JSON, innehåller uppgifter om personer och deras uppdrag. En fil per person.
 • SQL, för dig som vill skapa en egen databas. Formatet kan kräva anpassningar beroende på datormiljö. En fil per samling. Förslag på databasmodell (SQL)

Sagt och gjort

Uppgifter om ledamöternas anföranden, skriftliga frågor, interpellationer och motioner från riksmötet 2010/11 och framåt. Datasetet finns i nuläget i en testversion i formatet CSV.

Fält: 

 • intressent_id (identitet för person), ange fälttyp text
 • född år
 • kön
 • valkrets
 • dokumenttyp (anf=anförande, mot=motion, fr=skriftliga fråga, ip=interpellation)
 • subtyp
 • riksmöte, ange fälttyp text
 • dokument_id
 • beteckning
 • organ
 • datum, ange fälttyp datum
 • talare
 • parti
 • roll
 • titel
 • talartid
 • antal tecken (anförande i textformat, övriga i HTML-format)
 • antal personaktiviteter i sammanhanget

Ledamotsdata

Ledamotsdata innehåller uppgifter om ledamöter och deras olika uppdrag från 1990 och framåt. Det finns även vissa uppgifter om ledamöter från 1971.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
1990-

Sagt och gjort

Sagt och gjort innehåller uppgifter om vilka anföranden, skriftliga frågor, interpellationer och motioner som ledamöterna står bakom. Samlingen innehåller data från och med riksmöte 2010/11 och framåt. Dataset:et är i formatet CSV.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2010-