Anföranden

De tal som riksdagsledamöterna håller under debatter i kammaren kallas anföranden. Anföranden finns från riksmötet 1993/94 och framåt.

Anförandena kan sorteras på riksmöte eller datum. De kan också sorteras på parti, ledamot eller anförandetyp. Under sorteringen per ledamot finns också regeringens ministrar listade. Det finns två typer av anföranden: anföranden och repliker.

På ingången Arbetet i riksdagen finns fakta om hur riksdagen arbetar. 

Arbetet i riksdagen

Bra att veta

För att visa ut anföranden korrekt, tänk på det här när du programmerar:

  • Databasen innehåller anföranden av både ledamöter och ministrar. Ministrarnas titel står framför namnet, medan ledamöterna saknar titel.
  • En talare kan tala flera gånger under samma debatt. Alla talare håller inte ett anförande, vissa begär endast replik på en annan talares anförande. 
  • Du kan filtrera bort repliker genom att ange: "anftyp=Nej" i sökfrågan. 

API

Genom att använda riksdagens API för anföranden kan du som utvecklare bygga tjänster som automatiskt uppdateras så fort det sker en förändring i riksdagens databas. Med hjälp av Skapa sökfråga kan du enkelt generera ut URLer för XML genom olika sorters filtrering och på sätt komma igång med programmeringen snabbare.

Riksdagens API är ett så kallat REST-API. Det är en enkel form av API där du endast behöver en adress för att få ut data. Syftet är att API:et ska vara enkelt att implementera och använda. Data finns i formaten XML, CSV, JSON, JSONP, text och HTML.

Dataset

Alla formaten har teckenkodningen UTF-8 och filerna är komprimerade med ZIP.

Om dataset

  • HTML, anföranden för visning direkt i webbläsare. En fil per anförande.
  • Text, anföranden i ett enkelt textformat. En fil per anförande.
  • CSV, kommaseparerad fil med anföranden per ledamot. En fil per riksmöte. Fält: dok_id, dok_rm, dok_nummer, dok_datum, avsnittsrubrik, kammaraktivitet, anforande_nummer, talare, parti, intressent_id, rel_dok_id, replik
  • XML, innehåller anföranden. En fil per anförande.
  • JSON, innehåller anföranden. En fil per anförande.
  • SQL, kommandon för att skapa en egen databas. En fil per riksmöte. Formatet kan kräva anpassningar beroende på datormiljö. På sidan Databasmodell hittar du ett förslag på en databasmodell (SQL) Förslag på databasmodell (SQL)

Ett dataset med samlade uppgifter om vad ledamöterna sagt och gjort i riksdagen finns under Ledamöter. I Sagt och gjort ingår uppgifter om anföranden, skriftliga frågor, interpellationer och motioner.

Ledamöter

Anföranden

Anföranden som ledamöter hållit i kammaren.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2023/24
Samtliga anföranden saknas. Vi arbetar på att åtgärda problemet (2024-04-22).
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/2000
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94