Voteringar

Uppgifter om voteringarna finns från riksmötet 1993/94 och framåt.

Voteringsdata kan sorteras utifrån riksmöte, parti, ledamot, valkrets och hur ledamöterna har röstat. Ledamöterna kan rösta "ja", "nej", "avstår" eller noteras som frånvarande.

På ingången Debatter och beslut i kammaren kan du läsa mer.  

Debatter och beslut i kammaren 

Bra att veta

För att visa ut voteringsdata korrekt, tänk på det här när du programmerar:

 • Ett betänkande innehåller ofta flera förslagspunkter. I voteringsresultatet för ett enskilt ärende måste resultatet för alla förslagspunkter finnas med, annars visas resultatet ut felaktigt.
 • Ibland blir det flera voteringar på en förslagspunkt. I voteringsdata ingår endast huvudvoteringar. Voteringarna kan handla om sakfrågan eller motivfrågan.
 • Riksdagen beslutar om många förslag utan votering, med så kallad acklamation. Det kan antingen bero på att utskottet är enigt i sitt förslag eller att ledamöterna väljer att inte yrka på sina reservationer, motförslagen. I voteringsdata ingår endast de ärenden som har beslutats genom votering. För att se vad riksdagen beslutade i övriga ärenden kan du leta upp betänkandet under dokumentavdelningen och titta i förslaget.

API

Genom att använda riksdagens API för voteringar kan du som utvecklare bygga tjänster som uppdateras automatiskt när det sker en ändring i riksdagens databas. 

Riksdagens API är ett så kallat REST-API. Det är en enkel form av API där du endast behöver en adress för att få ut data. Syftet är att API:et ska vara enkelt att implementera och använda. Data finns i formaten XML, CSV, JSON, JSONP, text och HTML.

Rapporter

Med hjälp av rapporterna kan du snabbt filtrera, jämföra och få en överblick över data direkt i webbläsaren.

Om rapporter

Jämför voteringar

Rapporten Jämför voteringar kan användas för att jämföra hur partierna har röstat sinsemellan.

Voteringlista

Rapporten Voteringslista kan till exempel användas för att se hur ett parti eller ledamöter röstat under ett riksmöte. Här går det att skapa egna jämförelser och göra analyser baserat på voteringsresultaten. 

Voteringar där alla partier röstat likadant

Rapporten visa voteringar där alla partier röstat likadant. 

Dataset

Alla formaten har teckenkodningen UTF-8 och filerna är komprimerade med ZIP. 

Om dataset

 • HTML, huvudvoteringar för visning direkt i webbläsare. En fil per huvudvotering.
 • CSV, kommaseparerad fil med grunduppgifter för huvudvoteringar. En fil per huvudvotering och riksmöte.
  Fält för dataset fram till 2001/02: rm, beteckning, punkt, votering_id, namn, intressent_id, parti, valkrets, rost, avser, banknummer, kon, fodd, datum
  Fält för dataset från och med 2002/03: rm, beteckning, votering_id, punkt, namn, intressent_id, parti, valkrets, rost, avser, banknummer, kon, fodd, datum
 • XML, innehåller huvudvoteringar med röster per ledamot. En fil per huvudvotering.
 • JSON, innehåller huvudvoteringar med röster per ledamot. En fil per huvudvotering.
 • SQL, kommandon för att skapa en egen databas. En fil per huvudvotering och riksmöte. Formatet kan kräva anpassningar beroende på datormiljö. Förslag på databasmodell (SQL)

Votering

Omröstningsresultat per ledamotsröst.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2023/24
Samtliga omröstningar saknas. Vi arbetar på att åtgärda problemet (2024-04-22).
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
Omröstning SkU20, förslagspunkt 6 saknas.
201213
2011/12
11 omröstningar saknas.
2010/11
7 omröstningar saknas.
2009/10
4 omröstningar saknas.
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
Cirka 80 omröstningar saknas.
2001/02
2000/01
1999/2000
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94