Om rapporter

Med hjälp av rapporterna kan du snabbt filtrera, jämföra och få en överblick över data direkt i webbläsaren.

Rapporterna kan användas när du vill göra enklare analyser utan att behöva använda dig av kalkyl- eller statistikprogram eller programmering. Rapporterna finns i ett format, HTML, och resultatet visas som en vanlig webbsida.

Rapporter för olika typer av data utvecklas kontinuerligt. Just nu finns rapporter för följande typer av data:

Avvikelser

I vissa typer av data finns luckor under vissa tidsperioder. Information om avvikelser finns på sidan för respektive datatyp, i anslutning till dataseten. Generell information om avvikelser finns på sidan Avvikelser i data.

Avvikelser i data

Om sidan

Publicerad