Koder och termer

Här hittar du många av de koder och termer som används inom riksdagens datahantering, och därför även i riksdagens öppna data.

Koder och termer finns i formaten XML, CSV, JSON, JSONP och HTML. Du kan själv generera ut dessa genom att göra en filtrering på:

  • organ, till exempel partier, utskott och nämnder
  • roll, till exempel ledamot och minister
  • riksmöte, till exempel 1984/85 och 2006/07
  • dokumenttyp, till exempel motion och betänkande

Filtrering av koder och termer

Vanliga dokumenttyper

I tabellen nedan finns några av de vanligaste dokumenttyperna listade med tillhörande förkortningar. För en komplett lista använd filtreringen ovan.

 

FörkortningDokumenttyp
betbetänkande
dirkommittéedirektiv
dsdepartementsserien
f-listaföredragningslista
frskriftlig fråga
frssvar på skriftlig fråga
frsrdgframställningar
kf-listakallelser och föredragningslistor
KOMEU-förslag
kommkommittéeberättelser
ipinterpellation
propproposition
protprotokoll
rfrrapporter från riksdagen
rirriksrevisionens granskningsrapporter
rskrriksdagsskrivelse
soustatens offentliga utredningar
t-listatalarlista
urfutredningar från Riksdagsförvaltningen
yttryttrande

Om sidan

Publicerad