Om dataset

Dataset är samlingar med strukturerad data som kan laddas ned och bearbetas vidare. Här hittar du övergripande information om format och tillgängliga dataset.

Dataset kan användas för att ladda ned stora mängder data för en viss tidsperiod. När du har sparat ned ett dataset kan du själv filtrera och bearbeta informationen enligt dina behov, till exempel för att ta fram statistik.

Tillgängliga dataset

Det finns dataset för följande typer av data:

  • Dokument
  • Ledamöter
  • Voteringar
  • Anföranden

Det finns även en lista i XML för tillgängliga dataset.

Lista med dataset (XML)

Format

Dataset finns i följande format. Vilka format som finns tillgängliga kan variera något beroende på typ av data.

HTML

HTML kan vara ett dokument eller en sammanställning av informationen och kan visas i en webbläsare. Formatet kan användas för att få en överblick över ett dataset. En fil per dokument.

Text

Textformatet kan till exempel användas för att läsa eller analysera textinnehåll. En fil per dokument.

CSV

CSV är en kommaseparerad fil med grunduppgifter för dokument. Formatet kan användas för att läsa in filerna i ett kalkylprogram för vidarebearbetning. En fil per dokumenttyp och riksmöte. Vilka fält som finns med varierar för olika typer av data.

XML

XML innehåller uppgifter om dokument och alla tillhörande statusuppgifter. En fil per dokument.

JSON

JSON innehåller uppgifter om dokument och alla tillhörande statusuppgifter. En fil per dokument.

SQL

SQL innehåller kommandon för att skapa en egen databas. Formatet kan kräva anpassningar beroende på datormiljö. Formatet är tänkt för den som vill skapa en egen kopia av riksdagens databas. En fil per dokumenttyp och riksmöte.

Förslag på databasmodell (SQL)

Avvikelser

I vissa typer av data finns luckor under vissa tidsperioder. Information om avvikelser finns i anslutning till dataseten. Mer generell information om avvikelser finns på sidan Avvikelser i data.

Avvikelser i data

Om sidan

Publicerad