Dokument

Dokumenten går att sortera på dokumenttyp. De är indelade enligt kalenderår fram till 1975. Efter det är dokumenten indelande enligt riksmöte.

Förklaringar till de olika dokumenttyperna finns på sidan Dokument & lagar och vid respektive dokumenttyp när du sökt fram dokumenten.

Bra att veta

För att visa ut dokumenten korrekt, tänk på det här när du programmerar:

 • Det är viktigt att förstå skillnaden mellan de olika dokumenttyperna. Olika dokumenttyper har till exempel olika egenskaper, vilket kan påverka filtreringen.
 • Vissa dokumenttyper har underkategorier. I dokumenttypen betänkanden ingår till exempel både betänkanden och utlåtanden.
 • Vissa äldre dokument är inskannade, och i samband med att de tolkas till text kan vissa fel uppstå. Pdf-filen som finns som bilaga innehåller den korrekta texten.
 • I de äldre årgångarna saknas ofta dokument.
 • Riksdagens arbete är uppdelade i riksmöten som börjar på hösten och spänner över två kalenderår. De flesta av riksdagens dokument är indelade enligt riksmöte från 1975/76 och framåt. 

API

Genom att använda riksdagens API för dokumenten kan du som utvecklare bygga tjänster som automatiskt uppdateras så fort det sker en förändring i riksdagens databas. Med hjälp av Skapa sökfråga kan du enkelt generera ut URL:er för XML genom olika sorters filtrering och på sätt komma igång med programmeringen snabbare.

Riksdagens API är ett så kallat REST-API. Det är en enkel form av API där du endast behöver en adress för att få ut data. Syftet är att API:et ska vara enkelt att implementera och använda. Data finns i formaten XML, CSV, JSON, JSONP, text och HTML.

Dataset

Alla formaten har teckenkodningen UTF-8 och filerna är komprimerade med ZIP.

Om dataset

 • HTML, dokument för visning direkt i webbläsare. En fil per dokument.
 • Text, dokument i ett enkelt textformat. En fil per dokument.
 • CSV, kommaseparerad fil med grunduppgifter för dokument. En fil per samling. Fält: hangar_id, dok_id, rm, beteckning, doktyp, typ, subtyp, tempbeteckning, organ, mottagare, nummer, datum, systemdatum, titel, subtitel, status, relaterat_id
 • XML, innehåller grunduppgifter om dokument och i vissa fall även statusuppgifter. En fil per dokument.
 • JSON, innehåller grunduppgifter om dokument och i vissa fall även statusuppgifter. En fil per dokument.
 • SQL, för dig som vill skapa en egen databas. Formatet kan kräva anpassningar beroende på datormiljö. En fil per samling.

Förslag på databasmodell (SQL)

Ett dataset med samlade uppgifter om vad ledamöterna sagt och gjort i riksdagen finns under Ledamöter. I Sagt och gjort ingår uppgifter om anföranden, skriftliga frågor, interpellationer och motioner.

Ledamöter

Betänkande

Utskottens betänkanden och utlåtanden, inklusive riksdagens beslut, en sammanfattning av voteringsresultaten och Beslut i korthet. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013
2006 till 2009
2002 till 2005
1998 till 2001
1990 till 1997
1980 till 1989
SkU:s betänkanden för perioden 1985/86-1989/90 saknas. AU:s betänkanden för 1981/82 saknas. Nästan alla KrU:s betänkanden för 1981/82 saknas.
1971 till 1979
Saknade dokument:
1975/76: alla
1976/77: FiU,NU

Departementsserien

Utredningar från regeringens departement.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2020-
2015-
2010 till 2014
2005 till 2009
2000 till 2004
1990 till 1999

EUN

Dokument från EU-nämnden, bland annat möteskallelser, föredragningslistor, protokoll och skriftliga samråd med regeringen.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013
2000 till 2009
1990 till 1999

Faktapromemoria

Regeringens faktapromemorior om EU-kommissionens förslag.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013
2000 till 2009

Framställning/redogörelse

Framställningar och redogörelser från organ som utsetts av riksdagen.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013
2006 till 2009
2002 till 2005
1998 till 2001
1990 till 1997
1980 till 1989
1971 till 1979

Föredragningslista

Föredragningslistor för kammarens sammanträden.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013
2000 till 2009

Interpellation

Interpellationer från ledamöterna till regeringen. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013
2006 till 2009
2002 till 2005
1998 till 2001
1990 till 1997
1980 till 1989
1971 till 1979

kammakt

Kammaraktiviteter

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013

KOM

EU-kommissionens förslag och redogörelser, så kallade COM-dokument.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2020-
2015-
2010 till 2014
2005 till 2009
2000 till 2004
1990 till 1999

Motion

Motioner från riksdagens ledamöter.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013
2006 till 2009
2002 till 2005
1998 till 2001
1990 till 1997
1980 till 1989
1971 till 1979

Proposition

Propositioner och skrivelser från regeringen.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013
2006 till 2009
2002 till 2005
1998 till 2001
1990 till 1997
1980 till 1989
1971 till 1979
Saknade dokument:
1973:142-159

Protokoll

Protokoll från kammarens sammanträden.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013
2006 till 2009
2002 till 2005
1998 till 2001
1990 till 1997
1980 till 1989
1971 till 1979

Riksdagens diarium

Riksdagens diarium.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017

Riksdagsskrivelse

Skrivelser från riksdagen till regeringen.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013
2000 till 2009

samtr

Sammanträden.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013

Skriftliga frågor

Skriftliga frågor från ledamöterna till regeringen och svaren på dessa.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013
2006 till 2009
2002 till 2005
1998 till 2001
1990 till 1997
1980 till 1989
1971 till 1979

Statens offentliga utredningar

Olika utredningars förslag till regeringen.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2020-
2015-
2010 till 2014
2005 till 2009
2000 till 2004
1990 till 1999

Talarlista

Talarlistor för kammarens sammanträden.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013
2000 till 2009

Utredningar

Kommittédirektiv och kommittéberättelser för utredningar som regeringen tillsätter.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
1961-

Utskottsdokument

Dokument från utskotten, bland annat KU-anmälningar, protokoll, verksamhetsberättelser och den gamla dokumentserien Utredningar från riksdagen.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013
2006 till 2009
2002 till 2005
1998 till 2001
1990 till 1997
1980 till 1989
1971 till 1979

Yttrande

Utskottens yttranden.

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013
2000 till 2009
1990 till 1999
1980 till 1989
1971 till 1979
Riksmöte 1975/76 saknas.

Övrigt

Dokumentserierna Riksrevisionens granskningsrapporter, Utredningar från Riksdagsförvaltningen och Rapporter från riksdagen samt planeringsdokument, bilagor till dokument och uttag ur riksdagens databaser. De gamla dokumentserierna Utredningar från riksdag

ÅrSenaste uppdateradLadda nerInformation
2022 till 2025
2018 till 2021
2014 till 2017
2010 till 2013
2000 till 2009