Per Bolund (MP)

Per Bolund (MP)

Statsråd

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms kommun, plats 80
Titel Fil.mag. biologi.
Född år 1971
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2011-09-16 – 2014-10-02
  • Ordinarie 2009-01-01 – 2010-10-04
  • Ledig 2008-09-01 – 2008-12-31
  • Ordinarie 2006-10-03 – 2008-08-31
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2011-09-19 – 2014-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-10 – 2008-10-01
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-24 – 2008-10-01
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2007-12-14 – 2008-10-01
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-24 – 2008-11-11
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-10 och 11-. Ledamot näringsutskottet 06-10 och finansutskottet 11-14. Suppleant försvarsutskottet 06-08, trafikutskottet 06-08, EU-nämnden 06-10 och miljö- och jordbruksutskottet 09-10. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02-06. Statsråd (finansmarknads-, konsument- och biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003-.
 • Föräldrar

  Professorn Lars Bolund och professorn Christina Bolund, f. Trapp.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin i Stockholm, 86-89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92-96. Doktorandstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00-02.
 • Anställningar

  Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97-99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av Miljömålsberedningen 06-09.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Stockholm 98-06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94-98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98-06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Svenskt stöd via banker till Somalia

Svar på skriftlig fråga 2018/19:380 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/00875/B Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:380 av Anders Österberg S Svenskt stöd via banker till Somalia Anders Österberg har frågat mig om vad jag har för uppfattning om den uppkomna situationen att svenska banker i allt

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:380 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 85 kB)

AP-fonderna och vd-lönerna

Svar på skriftlig fråga 2018/19:364 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/ 00817/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:364 av Ulla Andersson V AP-fonderna och vd-lönerna Ulla Andersson har frågat mig om jag är beredd att se över de riktlinjer som ligger till grund för löner och ersättningar inom

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:364 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Strandskydd

Svar på skriftlig fråga 2018/19:282 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

N2019/ 00816/SPN Näringsdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:282 av Kjell Jansson M Strandskydd Kjell Jansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta gällande byggandet i Stockholms län. Till att börja med kan jag konstatera att januariavtalet innehåller

Svarsdatum: 2019-03-06 Frågeställare: Kjell Jansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:282 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 78 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.