Frågestund

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Frågestund 22 maj 2022

Frågestund

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
  • Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
  • Statsrådet Per Bolund (MP)
  • Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.