Elisabeth Svantesson (M)

Finansminister

Valkrets
Örebro län, plats 234
Titel
Ekon.lic.
Född år
1967
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig

Finansdepartementet

Finansminister

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2022-10-18 – 2026-09-21
Ordinarie
2014-10-04 – 2022-10-18
Ledig
2013-09-17 – 2014-10-03
Ordinarie
2006-10-02 – 2013-09-16

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Vice ordförande
2014-12-16 – 2017-10-10
Ledamot
2014-12-15 – 2014-12-16
Ordförande
2012-06-19 – 2013-09-17
Ledamot
2012-06-19 – 2012-06-19
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Finansutskottet

Ordförande
2022-10-04 – 2022-10-18
Ledamot
2022-10-04 – 2022-10-04
Vice ordförande
2019-02-28 – 2022-09-26
Ordförande
2018-10-02 – 2019-02-28
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Vice ordförande
2017-10-12 – 2018-09-24
Ledamot
2017-10-10 – 2017-10-11
Ledamot
2010-10-12 – 2012-06-12
Suppleant
2009-10-22 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Vice ordförande
2014-10-07 – 2014-12-15

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2019-02-14 – 2022-10-04
Ledamot
2010-10-12 – 2012-06-12

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Personlig suppleant
2020-02-12 – 2020-10-31
Ledamot
2014-11-01 – 2018-10-31
Vice ordförande
2012-11-01 – 2013-09-17
Ledamot
2012-11-01 – 2012-11-01
Personlig suppleant
2010-10-26 – 2012-10-31

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2009-11-02 – 2010-12-31

Riksrevisionens parlamentariska råd

Ledamot
2011-01-01 – 2012-08-22

Krigsdelegationen

Ledamot
2022-10-11 – 2022-11-15
Ledamot
2013-01-22 – 2022-10-09

Riksdagsstyrelsen

Ersättare
2021-02-04 – 2022-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2018-10-02 – 2022-10-02

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsminister
2013-09-17 – 2014-10-03

Finansdepartementet

Finansminister
2022-10-18 – 2026-09-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 06–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06–10, ordförande 12–13, vice ordförande 14–17. Ledamot finansutskottet 10–12, vice ordförande 17–18 och 19–22 samt ordförande 18–19 och 22. Ledamot EU-nämnden 10–12 och vice ordförande socialförsäkringsutskottet 14. Suppleant näringsutskottet 06–10, finansutskottet 09–10 och EU-nämnden 19–22. Ledamot krigsdelegationen 13–22. Suppleant Utrikesnämnden 18–22. Ledamot Riksrevisionens styrelse 09–10 och Riksrevisionens parlamentariska råd 11–12. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 10–12, vice ordförande 12–13, ledamot 12 och 14–18. Statsråd (arbetsmarknadsminister), Arbetsmarknadsdepartementet 130917–141003. Finansminister, Finansdepartementet 221018–.

Föräldrar

Pastorn Alvar Lundin och läraren Karin Lundin.

Utbildning

Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Östersund, slutår 86. Ekonomlinjen, Högskolan i Örebro, slutår 91. Fil.mag., nationalekonomi, Uppsala universitet 01. Ekonomie licentiat, nationalekonomi, Örebro universitet 06.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, ersättare, Uppsala 98–00. Kommunfullmäktig, Örebro 02–06. Ledamot, kommunstyrelsen 02–06.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter