Lotta Olsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Örebro län
Titel
Intensivvårdssjuksköterska/Fil.mag.
Född år
1960
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2013-02-01 – 2022-09-26

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2010-10-04 – 2012-03-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
2018-10-02 – 2019-06-17
Ledamot
2015-01-29 – 2018-09-24
Suppleant
2014-10-07 – 2015-01-29

Näringsutskottet

Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Suppleant
2010-10-12 – 2012-03-29

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2010-10-12 – 2012-03-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2011-03-07 – 2012-03-29

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2013-03-06 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
2019-06-17 – 2022-09-26

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2018-05-15 – 2018-06-14
Suppleant
2017-11-14 – 2017-12-15
Suppleant
2017-05-02 – 2017-06-14
Suppleant
2016-11-15 – 2016-12-14
Suppleant
2016-04-12 – 2016-05-25
Suppleant
2015-11-17 – 2015-12-16
Suppleant
2015-04-14 – 2015-06-16

EU-nämnden

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Valberedningen

Ledamot
2016-10-26 – 2022-09-26
Suppleant
2015-09-21 – 2016-10-26

Riksdagens överklagandenämnd

Suppleant
2018-10-24 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10-12 och 13- (statsrådsersättare 101004-120329). Ledamot försvarsutskottet 15-18 och näringsutskottet 18-. Suppleant civilutskottet 10-12, näringsutskottet 10-12, arbetsmarknadsutskottet 11-12, finansutskottet 13-14, försvarsutskottet 14-15 och 18-, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 16, 17 och 18, EU-nämnden 18- och trafikutskottet 19-. Ledamot riksdagens valberedning 16-. Suppleant riksdagens valberedning 15-16 och riksdagens överklagandenämnd 18-.

Utbildning

Allmän hälso- och sjukvårdslinje -87. Specialistutbildning, SS Intensivvård -89. Specialistutbildning, SS Anestesi -90. Fil.mag. hälso- och sjukvårdsadministration.

Anställningar

Undersköterska 78-85. Sjuksköterska 87-88. Specialistsjuksköterska 89-94. Lärare, specialistutbildning SS 94-95. Sektionsledare 95-99. Avdelningschef 99-06. Samordningssköterska 03-06. Politisk sekreterare 06-10.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, insynsrådet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Suppleant, Viltförvaltningsdelegationen Örebro Län.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Örebro 06-10. Ledamot, kommunstyrelsen, Örebro 06-10. Ordförande, gymnasienämnden, Örebro 06-10. Landstingsfullmäktig 06-10. Ordförande, kommunala pensionärsrådet. Regionfullmäktig, Örebro 14-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Revisor, svenska sjuksköterskestudenters förening 85-87.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Priserna på elenergi

  Skriftlig fråga 2021/22:1642 av Lotta Olsson (M)

  Fråga 2021/22:1642 Priserna på elenergi av Lotta Olsson M till Statsrådet Khashayar Farmanbar S Priserna på elenergi har under vintern varit höga, speciellt inom prisområdena 3 och 4. De är så höga att regeringen betalar ut ett specifikt stöd till högkonsumenterna av el. Nu går ansvarigt statsråd ut i medier och uppger
  Inlämnad
  2022-05-25
  Svarsdatum
  2022-06-01
  Besvarare
  Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)
 • med anledning av prop. 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2

  Motion 2021/22:4744 av Camilla Brodin m.fl. (KD, M)

  Motion till riksdagen 2021/22:4744 av Camilla Brodin m.fl. KD, M med anledning av prop. 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning del 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bristande konsekvensutredningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen
  Inlämnad
  2022-05-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2021/22:NU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Elskatteavdrag

  Skriftlig fråga 2021/22:1451 av Lotta Olsson (M)

  Fråga 2021/22:1451 Elskatteavdrag av Lotta Olsson M till Finansminister Mikael Damberg S Småföretagare har ofta elfakturorna integrerade: privat faktura med företaget, men med olika elmätare. Detta för att på en fastighet göra det enklare för elleverantören att fakturera. Min fråga gäller hur skattesänkningen på el tillämpas.
  Inlämnad
  2022-04-11
  Svarsdatum
  2022-04-20
  Besvarare
  Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)
 • Brist på torv

  Skriftlig fråga 2021/22:1450 av Lotta Olsson (M)

  Fråga 2021/22:1450 Brist på torv av Lotta Olsson M till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S Att skapa förbränningsprocesser helt utan koldioxidutsläpp är omöjligt. Vid all förbränning avges koldioxid. Vid sämre förbränning får vi även en del andra negativa effekter, som bildandet av kolmonoxid, kväveoxider och
  Inlämnad
  2022-04-11
  Svarsdatum
  2022-04-27
  Besvarare
  Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)
 • Solel

  Skriftlig fråga 2021/22:1449 av Lotta Olsson (M)

  Fråga 2021/22:1449 Solel av Lotta Olsson M till Statsrådet Khashayar Farmanbar S Svensk produktion av solel växer kraftigt. Från låga siffror ökade produktionen av solel med 40 procent under 2021. Då producerades cirka 0,7 terawattimmar solel in till nätet, enligt Svenska kraftnät. Under sommarmånader genererar solelen
  Inlämnad
  2022-04-11
  Svarsdatum
  2022-04-20
  Besvarare
  Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Försvarsminister Peter Hultqvist S Utrikesminister Ann Linde S EU-minister Hans Dahlgren SJustitie- och inrikesminister Morgan Johansson S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
 • Ökade kostnader för företagen på grund av höga energipriser

  Skriftlig fråga 2021/22:1397 av Lotta Olsson (M)

  Fråga 2021/22:1397 Ökade kostnader för företagen på grund av höga energipriser av Lotta Olsson M till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S Energipriserna har denna vinter tidvis varit extremt höga, något som framför allt debatterats vad avser privatpersoner och privatekonomi. Regeringen har till privatpersoner med
  Inlämnad
  2022-03-29
  Besvarare
  Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Energipolitik

  Energipolitik

  Betänkande 2021/22:NU15

  Riksdagen beslutade att rikta två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som rör vattenkraft och fjärr- och kraftvärme:

  • Riksdagen kompletterar ett tidigare tillkännagivande om vattenkraft så att det görs tydligare för regeringen att både
  Behandlade dokument
  62
  Förslagspunkter
  32
  Reservationer
  70 
  Anföranden och repliker
  24, 110 minuter
  Justering
  2022-03-17
  Bordläggning
  2022-03-29
  Debatt
  2022-03-30
  Beslut
  2022-03-31
 • Mer inhemskt drivmedel

  Skriftlig fråga 2021/22:1381 av Lotta Olsson (M)

  Fråga 2021/22:1381 Mer inhemskt drivmedel av Lotta Olsson M till Statsrådet Khashayar Farmanbar S Drivmedelspriserna är en viktig fråga i Sverige just nu, och de är historiskt höga. Vi hör detta från företag allmänt och från transportbranschen speciellt. Man har efter pandemin en besvärlig situation, och nu slår de höga
  Inlämnad
  2022-03-29
  Besvarare
  Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)
 • med anledning av prop. 2021/22:150 Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer

  Motion 2021/22:4499 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2021/22:4499 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M med anledning av prop. 2021/22:150 Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering I propositionen föreslår regeringen ändringar i miljöbalken
  Inlämnad
  2022-03-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:NU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ökat kvinnligt företagande

  Ökat kvinnligt företagande

  Interpellation 2021/22:385 av Lotta Olsson (M)

  Interpellation 2021/22:385 Ökat kvinnligt företagande av Lotta Olsson M till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S Regeringen har som ambition att öka antalet kvinnor som är företagare. En god tanke, men frågan är var man avser att alla dessa företag ska skapas. Ska kvinnor använda de kompetenser och professioner
  Inlämnad
  2022-02-28
  Besvarare
  Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
 • Krigets konsekvenser för svenskt näringsliv

  Skriftlig fråga 2021/22:1225 av Lotta Olsson (M)

  Fråga 2021/22:1225 Krigets konsekvenser för svenskt näringsliv av Lotta Olsson M till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S Det svenska näringslivet har under pandemin utsatts för stor press. Pandemin har slagit olika hårt mot olika branscher. Initialt drabbades fordons- och tillverkningsindustrin hårt. Senare under
  Inlämnad
  2022-03-07
  Besvarare
  Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
 • Energipolitiken i en orolig tid

  Skriftlig fråga 2021/22:1165 av Lotta Olsson (M)

  Fråga 2021/22:1165 Energipolitiken i en orolig tid av Lotta Olsson M till Statsrådet Khashayar Farmanbar S Rysslands invasion av Ukraina innebär att det åter efter många år är krig i Europa. Ett anfallskrig mot grannlandet Ukraina kommer att slå hårt mot Ukraina och dess befolkning, en stor sorg för oss alla att bevittna.
  Inlämnad
  2022-02-28
  Besvarare
  Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Näringspolitik

  Näringspolitik

  Betänkande 2021/22:NU12

  Riksdagen sa nej till cirka 200 förslag i motioner om näringspolitik från den allmänna motionstiden 2021. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Förslagen handlar bland annat om företagsfrämjande, konkurrensfrågor, riktade insatser, företagens kapitalförsörjning samt särskilda näringsgrenar och branscher.

  Behandlade dokument
  104
  Förslagspunkter
  27
  Reservationer
  62 
  Anföranden och repliker
  19, 102 minuter
  Justering
  2022-02-17
  Bordläggning
  2022-02-22
  Debatt
  2022-02-23
  Beslut
  2022-02-23
 • Brottslighet mot företag

  Skriftlig fråga 2021/22:1096 av Lotta Olsson (M)

  Fråga 2021/22:1096 Brottslighet mot företag av Lotta Olsson M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Historiskt har Sverige varit ett tryggt land att starta och driva företag i sett till risken för att bli utsatt för brott. Det höga svenska skattetrycket har kunnat accepteras till stor del för att samhället
  Inlämnad
  2022-02-15
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Neutral politik för de olika energislagen

  Skriftlig fråga 2021/22:1031 av Lotta Olsson (M)

  Fråga 2021/22:1031 Neutral politik för de olika energislagen av Lotta Olsson M till Statsrådet Khashayar Farmanbar S Statsrådet anför i den särskilda energidebatten om de höga energipriserna i Sverige initierad av Kristdemokraterna fredagen den 4 februari att regeringens politik har sin grund i en kraftslagsneutral energipolitiken.
  Inlämnad
  2022-02-08
  Besvarare
  Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)
 • Energipolitik och säkerhetspolitik

  Skriftlig fråga 2021/22:976 av Lotta Olsson (M)

  Fråga 2021/22:976 Energipolitik och säkerhetspolitik av Lotta Olsson M till Statsrådet Khashayar Farmanbar S Efter murens fall och kalla krigets slut har vi levt i fred i vår del av Europa. Nu har säkerhetsläget de senaste åren förändrats och avspänningen i stället vänts till upprustning. Vi ser i vårt närområde ett Ryssland
  Inlämnad
  2022-02-01
  Besvarare
  Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Försvarsminister Peter Hultqvist S Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman S Civilminister Ida Karkiainen S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
 • Obehöriga på våra byggarbetsplatser

  Skriftlig fråga 2021/22:907 av Lotta Olsson (M)

  Fråga 2021/22:907 Obehöriga på våra byggarbetsplatser av Lotta Olsson M till Statsrådet Johan Danielsson S Bygg- och anläggningsarbeten är en stor del av den svenska arbetsmarknaden. Det byggs, om än inte tillräckligt många, bostäder i Sverige. Dessutom kommer hela vår infrastruktur vad avser vägar, järnväg, bredband
  Inlämnad
  2022-01-24
  Besvarare
  Statsrådet Johan Danielsson (S)
 • Den kraftigt ökade skatten på miljövänliga bränslen

  Skriftlig fråga 2021/22:906 av Lotta Olsson (M)

  Fråga 2021/22:906 Den kraftigt ökade skatten på miljövänliga bränslen av Lotta Olsson M till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S Sverige har som ambition att bli världens första fossilfria välfärdsstat, en god ambition. Men det är en ambition som också ställer hela vårt näringsliv inför nya utmaningar. Man ställer
  Inlämnad
  2022-01-24
  Besvarare
  Finansminister Mikael Damberg (S)

Filter