Jessika Roswall (M)

Statsråd

Valkrets
Uppsala län, plats 146
Titel
Advokat.
Född år
1972
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig

Statsrådsberedningen

Statsråd

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2022-10-18 – 2026-09-21
Ordinarie
2010-10-04 – 2022-10-18

Moderaterna

Förste vice gruppledare
2020-09-29 – 2022-10-18

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-02 – 2019-02-13
Ledamot
2010-10-12 – 2011-09-29

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2014-10-07 – 2017-03-24
Ledamot
2011-09-30 – 2014-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2017-03-24 – 2018-09-24

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2018-10-02 – 2019-02-13

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2019-02-13 – 2019-12-16

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2019-12-19 – 2022-09-26

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2022-10-18
Suppleant
2020-02-21 – 2022-09-26

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2021-11-11 – 2021-12-15
Suppleant
2020-03-26 – 2020-09-13

EU-nämnden

Ordförande
2022-10-05 – 2022-10-18
Ledamot
2022-10-04 – 2022-10-05
Andre vice ordförande
2019-12-13 – 2022-10-04
Ledamot
2019-06-17 – 2019-12-12
Suppleant
2019-02-14 – 2019-06-17
Ledamot
2018-10-02 – 2019-02-14
Suppleant
2014-10-15 – 2018-10-02
Suppleant
2014-10-14 – 2014-10-14

Riksdagens överklagandenämnd

Ledamot
2014-10-14 – 2018-10-24

Domarnämnden

Ledamot
2019-01-01 – 2022-10-25
Ledamot
2015-01-01 – 2018-12-31

Valberedningen

Ledamot
2018-09-24 – 2022-10-18
Suppleant
2018-01-16 – 2018-09-24

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2022-10-04 – 2022-10-18
Ledamot
2018-10-02 – 2022-10-02

Krigsdelegationen

Ledamot
2022-10-11 – 2022-11-15
Ledamot
2018-10-09 – 2022-10-09

Statsrådsberedningen

Statsråd
2022-10-18 – 2026-09-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10–. Ledamot skatteutskottet 10–11, civilutskottet 11–17, finansutskottet 18–19 och trafikutskottet 19. Ledamot EU-nämnden 18–19 och 2:e vice ordförande 19–22. Suppleant näringsutskottet 14–18, EU-nämnden 14–18 och 19, skatteutskottet 18–19, försvarsutskottet 19–22, utrikesutskottet 20–22 samt sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20 och 21. Ledamot riksdagens överklagandenämnd 14–18, Domarnämnden 15–22, valberedningen 18–22, riksdagsstyrelsen 18–22 och krigsdelegationen 18–22. Statsråd (EU-minister), Statsrådsberedningen 221018–.

Föräldrar

Advokaten Anders Roswall och läraren Titti Roswall, f. Liljestrand.

Utbildning

Gymnasiskola, Avesta, slutår 91. Historia, Stockholms universitet 95–97. Jur.kand., Uppsala universitet 02.

Anställningar

Restaurangbiträde, Stockholm 94–95. Sekreterare, advokatfirman Arnstedt, Holmberg & Wiberg, Stockholm 96–99. Jurist/advokat, advokatfirman Wigert & Placht AB 02–10.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Konsumentverkets insynsråd 15–17. Ledamot, Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 15–18. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Uppsala län 16–22. Ledamot, parlamentariska referensgruppen för 2014 års demokratiutredning. Ledamot, Integritetskommittén 16–17. Ledamot, Insynsrådet för Myndigheten för arbetsmiljökunskap 18–19. Ledamot, Riksbankskommittén 18–19. Ledamot insynsrådet, Sieps 19–22.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Enköping 02–18, ordförande 06–10 och 2:e vice ordförande 14–18. Ledamot, nämnden för förskola och grundskola 01–06. Ersättare, kommunstyrelsen 02–06. Ersättare, Regionförbundet Uppsala län 07–10. Ersättare, Uppsala läns landsting 09–10. Ersättare, Enköpings hyresbostäder 03–18.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, Citymoderaterna i Uppsala 98–00, ordförande 00–01. Ordförande, Enköpingsmoderaterna 03–05, ledamot 03–16 och sekreterare 07–. Ledamot, Enacom 08–12. Ledamot, Brottsofferjouren Enköping 15–. Ledamot, Länsförbundsstyrelsen Moderaterna i Uppsala län 06–19 och ordförande 14–19.

Bostadsort

Enköping

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • EU-initiativ mot desinformation och utländsk påverkan på demokratin

  Svar på skriftlig fråga 2023/24:934 besvarad av Statsrådet Jessika Roswall (M)

  Svar på fråga 2023/24:934 EU-initiativ mot desinformation och utländsk påverkan på demokratin till Statsrådet Jessika Roswall M Svar på fråga 2023/24:934 av Matilda Ernkrans S EU-initiativ mot desinformation och utländsk påverkan på demokratin Matilda Ernkrans har frågat mig varför Sveriges regering valde att inte skriva
  Svarsdatum
  2024-06-05
  Frågeställare
  Matilda Ernkrans (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nordiskt samarbete inklusive Arktis

  Nordiskt samarbete inklusive Arktis

  Betänkande 2023/24:UU4

  Riksdagen lade en skrivelse om Nordiskt samarbete och en redogörelse om Nordiska rådets svenska delegations verksamhet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendena.

  Riksdagen sa också nej till cirka 80 förslag i motioner. Förslagen handlar bland annat om nordiskt samarbete, Arktis och Barentsregionen samt utrikespolitik, säkerhetspolitik och krisberedskap.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  15, 109 minuter
  Justering
  2024-05-16
  Bordläggning
  2024-05-21
  Debatt
  2024-05-22
  Beslut
  2024-05-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Verksamheten i Europeiska unionen under 2023

  Verksamheten i Europeiska unionen under 2023

  Betänkande 2023/24:UU10

  Regeringen har lämnat en skrivelse om verksamheten i EU under 2023. Riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om en översyn av reglerna för EU:s sanktioner mot terrorism.

  Riksdagen anser att regeringen bör verka för att EU

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  35, 132 minuter
  Justering
  2024-05-07
  Bordläggning
  2024-05-14
  Debatt
  2024-05-15
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Försvarsminister Pål Jonson M Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Försvarsminister Pål Jonson M besvarar såväl allmänpolitiska frågor
  Datum
  2024-04-25
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Försvarsminister Pål Jonson M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman M besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-04-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023

  Det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023

  Betänkande 2023/24:UU6

  I en skrivelse beskriver regeringen förberedelserna, genomförandet och resultaten av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Det var under första halvåret av 2023 som Sverige var ordförande i EU:s ministerråd.

  Riksdagen konstaterar att samarbetet mellan regeringen och riksdagens partier

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  21, 62 minuter
  Justering
  2024-02-15
  Bordläggning
  2024-03-12
  Debatt
  2024-03-14
  Beslut
  2024-03-14
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: EU:s grundläggande värderingar

  EU:s grundläggande värderingar

  Interpellation 2023/24:553 av Matilda Ernkrans (S)

  Interpellation 2023/24:553 EU:s grundläggande värderingar av Matilda Ernkrans S till Statsrådet Jessika Roswall M EU-samarbetet vilar på ett antal grundläggande demokratiska värderingar som varje medlemsland skriver under och ska leverera på. Ett av dessa grundläggande värden är rättsstatens principer vilken är helt central
  Inlämnad
  2024-02-23
  Svarsdatum
  2024-03-12
  Besvarare
  Statsrådet Jessika Roswall (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: EU-minister Jessika Roswall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Utbildningsminister Mats Persson L Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU-minister Jessika Roswall M besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-02-15
 • Den polska regeringens hantering av medier

  Svar på skriftlig fråga 2023/24:568 besvarad av Statsrådet Jessika Roswall (M)

  Svar på fråga 2023/24:568 Den polska regeringens hantering av medier till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på frågor 2023/24:564 och 2023/24:568 av Markus Wiechel SD Hoten mot rättsstatsprincipen i Polen och den polska regeringens hantering av medier Markus Wiechel har frågat utrikesministern dels om den polska
  Svarsdatum
  2024-02-14
  Frågeställare
  Markus Wiechel (SD)
 • Hoten mot rättsstatsprincipen i Polen

  Svar på skriftlig fråga 2023/24:564 besvarad av Statsrådet Jessika Roswall (M)

  Svar på fråga 2023/24:564 Hoten mot rättsstatsprincipen i Polen till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på frågor 2023/24:564 och 2023/24:568 av Markus Wiechel SD Hoten mot rättsstatsprincipen i Polen och den polska regeringens hantering av medier Markus Wiechel har frågat utrikesministern dels om den polska regeringens
  Svarsdatum
  2024-02-14
  Frågeställare
  Markus Wiechel (SD)
 • Nordisk samverkan för jämställdhet

  Svar på skriftlig fråga 2023/24:538 besvarad av Statsrådet Jessika Roswall (M)

  Svar på fråga 2023/24:538 Nordisk samverkan för jämställdhet till Statsrådet Jessika Roswall M Svar på fråga 2023/24:538 av Eva Lindh S Nordisk samverkan för jämställdhet Eva Lindh har frågat mig om jag anser att Nordiska ministerrådets agerande främjar nordisk samverkan och arbetet för jämställdhet, och om inte, om jag
  Svarsdatum
  2024-02-07
  Frågeställare
  Eva Lindh (S)
 • Svenska intressen vid norska kärnkraftsetableringar

  Svar på skriftlig fråga 2023/24:510 besvarad av Statsrådet Jessika Roswall (M)

  Svar på fråga 2023/24:510 Svenska intressen vid norska kärnkraftsetableringar till Statsrådet Jessika Roswall M Svar på fråga 2023/24:510 av Jonathan Svensson S Svenska intressen vid norska kärnkraftsetableringar Jonathan Svensson har frågat EU-ministern hur hon avser att agera för att bevaka svenska intressen vid eventuella
  Svarsdatum
  2024-01-31
  Frågeställare
  Jonathan Svensson (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan
  Datum
  2024-01-25
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: EU:s toppmöte och ekonomiskt stöd till Ukraina

  EU:s toppmöte och ekonomiskt stöd till Ukraina

  Interpellation 2023/24:324 av Matilda Ernkrans (S)

  Interpellation 2023/24:324 EU:s toppmöte och ekonomiskt stöd till Ukraina av Matilda Ernkrans S till Statsminister Ulf Kristersson M Dramatiken på EU:s senaste toppmöte den 1415 december var att EU:s ledare inte kunde enas om det så avgörande ekonomiska stödet till Ukraina. Det sätter Ukraina och Europa i en oerhört farlig
  Inlämnad
  2023-12-20
  Svarsdatum
  2024-01-23
  Besvarare
  Statsrådet Jessika Roswall (M)
 • Relevansen av statliga fritidskort för det nordiska samarbetet

  Svar på skriftlig fråga 2023/24:436 besvarad av Statsrådet Jessika Roswall (M)

  S2023/03374 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2023/24:436 av Lars Mejern Larsson S Relevansen av statliga fritidskort för det nordiska samarbetet Lars Mejern Larsson har frågat EU-ministern om statsrådet har tagit initiativ till en analys av vilken relevans förslaget om ett statligt fritidskort
  Svarsdatum
  2024-01-04
  Frågeställare
  Lars Mejern Larsson (S)
 • Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Återrapportering från Europeiska rådets möte

  EU-minister Jessika Roswall M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 1415 december. EU-ministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.
  Datum
  2023-12-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kommissionens arbetsprogram 2024

  Kommissionens arbetsprogram 2024

  Utlåtande 2023/24:UU5

  Riksdagen har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2024. Riksdagen välkomnar att EU inte vacklar i solidariteten med Ukraina och ökar trycket på Ryssland genom bland annat sanktioner och rättsligt ansvarsutkrävande.

  EU:s utvidgning är en investering för fred, säkerhet, stabilitet och

  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  17, 76 minuter
  Justering
  2023-11-30
  Bordläggning
  2023-12-05
  Debatt
  2023-12-06
  Beslut
  2023-12-06
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Infrastruktur- och bostadsminister
  Datum
  2023-11-09
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Kulturminister Parisa Liljestrand M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Kulturminister Parisa Liljestrand M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
  Datum
  2023-10-19
 • Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från informellt möte mellan stats- och regeringschefer

  Återrapportering från informellt möte mellan stats- och regeringschefer

  EU-minister Jessika Roswall M återrapporterar från det informella mötet mellan stats- och regeringschefer som ägde rum den 6 oktober. Ministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.
  Datum
  2023-10-18

Filter