Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Betänkande 2016/17:AU4

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
16 december 2016

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nya benämningar på lönestöd (AU4)

Riksdagen har beslutat att byta namn på tre typer av lönestöd. Lönestöden lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning byter benämning till lönebidrag för anställning, lönebidrag för utveckling och lönebidrag för trygghet i anställning.

Syftet är att göra det mer tydligt hur lika de tre lönestöden är i funktion och struktur.

De nya benämningarna börjar gälla i bland annat lagen om anställningsskydd den 1 juli 2017.

Riksdagen säger nej till övriga motioner från den allmänna motionstiden 2016 om arbetsmarknadspolitiska frågor och arbetslöshetsförsäkringen. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna tar upp.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till proposition 2016/17:1 utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv punkterna 1-5. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 45
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-11-10
Justering: 2016-12-08
Trycklov: 2016-12-09
Reservationer: 16
Betänkande 2016/17:AU4

Alla beredningar i utskottet

2016-11-10

Nya benämningar på lönestöd (AU4)

Regeringen vill byta namn på tre typer av lönestöd. Det innebär att lönestöden lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning byter benämning till lönebidrag för anställning, lönebidrag för utveckling och lönebidrag för trygghet i anställning.

Syftet är att göra det mer tydligt hur lika de tre lönestöden är i funktion och struktur.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget och att de nya benämningarna börjar gälla i bland annat lagen om anställningsskydd den 1 juli 2017.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner från den allmänna motionstiden 2016 om arbetsmarknadspolitiska frågor och arbetslöshetsförsäkringen. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-12-14
Debatt i kammaren: 2016-12-15
Stillbild från Debatt om förslag 2016/17:AU4, Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Debatt om förslag 2016/17:AU4

Webb-tv: Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-12-16
Förslagspunkter: 9, Acklamationer: 3, Voteringar: 6

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Nya benämningar på tre lönestöd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
  2. lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd,
  3. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,
  4. lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program,
  5. lag om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 14 punkterna 1-5.
 2. Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:78 av Johan Nissinen (SD),

  2016/17:254 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M),

  2016/17:808 av Lars-Arne Staxäng (M),

  2016/17:1517 av Margareta Cederfelt (M),

  2016/17:1592 av Jan Ericson (M),

  2016/17:1911 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M),

  2016/17:2717 av Erik Bengtzboe (M),

  2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 1,

  2016/17:3338 av Sofia Fölster (M) yrkandena 1-3 och

  2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 3.
  • Reservation 1 (M)
  • Reservation 2 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M069015
  SD370110
  MP22003
  C19003
  V15006
  L14005
  KD00133
  -0001
  Totalt204691462
  Ledamöternas röster
 3. Arbetsmarknadspolitiska program m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:412 av Finn Bengtsson och Amir Adan (båda M),

  2016/17:1186 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 2,

  2016/17:1188 av Solveig Zander (C),

  2016/17:1512 av Margareta Cederfelt (M),

  2016/17:1573 av Jörgen Andersson (M),

  2016/17:2093 av Said Abdu m.fl. (L),

  2016/17:2254 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

  2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkandena 9 och 15,

  2016/17:2534 av Jabar Amin m.fl. (MP),

  2016/17:2755 av Pia Nilsson m.fl. (S),

  2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) yrkande 1,

  2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 4,

  2016/17:2970 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 2,

  2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 22 och 24,

  2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 6, 12 och 14 samt

  2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 22.2.
  • Reservation 3 (M)
  • Reservation 4 (SD)
  • Reservation 5 (C)
  • Reservation 6 (L)
  • Reservation 7 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940316
  M006915
  SD038010
  MP20023
  C00193
  V15006
  L00145
  KD00133
  -0001
  Totalt1293812062
  Ledamöternas röster
 4. Överutnyttjande av subventionerade anställningar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 9-12.
  • Reservation 8 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M690015
  SD370011
  MP22003
  C19003
  V01506
  L14005
  KD13003
  -0001
  Totalt27115063
  Ledamöternas röster
 5. Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:314 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 6,

  2016/17:1328 av Stefan Nilsson (MP),

  2016/17:1390 av Carina Herrstedt (SD),

  2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S),

  2016/17:1976 av Staffan Danielsson (C),

  2016/17:2096 av Maria Stockhaus (M),

  2016/17:2131 av Hanna Westerén (S),

  2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 21 och

  2016/17:3094 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C).
  • Reservation 9 (M)
  • Reservation 10 (SD)
  • Reservation 11 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M006915
  SD038010
  MP22003
  C00193
  V15006
  L14005
  KD13003
  -0001
  Totalt161388862
  Ledamöternas röster
 6. Ett förlängt arbetsliv

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:1422 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M) yrkande 1 och

  2016/17:2354 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) delyrkande 1.
  • Reservation 12 (M, C, L, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (M, C, L, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M069015
  SD380010
  MP22003
  C01903
  V15006
  L01405
  KD01303
  -0001
  Totalt172115062
  Ledamöternas röster
 7. Omställning i arbetslivet och företagsnedläggning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:324 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 1,

  2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 1,

  2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 16 och

  2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 7.
  • Reservation 13 (C)
  • Reservation 14 (V)
 8. Arbetslöshetsförsäkringen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:105 av Rasmus Ling (MP),

  2016/17:365 av Rickard Nordin (C) yrkande 1,

  2016/17:1186 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 1,

  2016/17:1901 av Hanna Westerén (S),

  2016/17:2085 av Edward Riedl (M),

  2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkandena 4 och 6 samt

  2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 23.2.
  • Reservation 15 (SD)
  • Reservation 16 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M690015
  SD038010
  MP22003
  C19003
  V15006
  L14005
  KD00133
  -0001
  Totalt236381362
  Ledamöternas röster
 9. Arbetslöshetskassorna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:672 av Lotta Finstorp (M) och

  2016/17:1177 av Solveig Zander (C).