Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna så att arbetstagare får rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I Funkautredningens betänkande Sänkta trösklar – högt i takt (SOU 2012:31) finns förslag om lönestöd hos befintlig arbetsgivare.

Förslaget om att tillåta lönestöd hos befintlig arbetsgivare måste betraktas utifrån att alternativet annars är uppsägning och arbetslöshet. Mot den bakgrunden kan det vara en fördel i att öppna möjligheten att bevilja lönebidrag till en person som under en pågående anställning drabbas av nedsatt arbetsförmåga.

Funkautredningens förslag fokuserar på svårigheterna att avgöra när arbetsgivare levt upp till de långtgående skyldigheter denne har för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Utgångspunkten måste vara att säkerställa kontroll av att arbetsgivaren har gjort vad denne är skyldig att göra för att den arbetstagare som drabbas av nedsatt arbetsförmåga ska kunna kvarstå i anställning.

Det kommer sannolikt krävas ett brett samrådsförfarande med både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som parter och de fackliga organisationerna bör ha en central roll när det gäller en lönebidragsanställning hos en befintlig arbetsgivare. Arbetsgivare som vill anställa med lönestöd ska ha kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

Agneta Gille (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Hans Unander (S)

Jennie Nilsson (S)

Johan Andersson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Lennart Axelsson (S)

Marianne Pettersson (S)

Paula Holmqvist (S)

Suzanne Svensson (S)

Veronica Lindholm (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna så att arbetstagare får rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.