En förändrad arbetsförmedling

Motion 2016/17:1517 av Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utreda en förändrad arbetsförmedling samt en jobbpeng och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jobbfrågan är en av de absolut viktigaste frågorna i dagens Sverige. Utmaningarna är omfattande och inkluderar inte enbart arbetslöshet utan också förväntade pensionsavgångar och ungas insteg på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen skulle kunna fylla en viktig funktion för att underlätta för såväl arbetssökande som företag att finna jobb och arbetstagare. Tyvärr är det vanligt att personer som varit i kontakt med Arbetsförmedlingen upplever besvikelse och missnöje, och detsamma gäller för företag. Det är även vanligt att Arbetsförmedlingens anställda upplever frustration över sin arbetssituation.

Ett sätt att utveckla den verksamhet och de tjänster Arbetsförmedlingen utför skulle kunna vara att införa en så kallad jobbpeng. Jobbpengen skulle följa den arbetssökande som därmed skulle få möjlighet att själv välja arbetsförmedling. Jobbpengens storlek skulle kunna anpassas efter hur länge den arbetssökande har varit arbetslös och hur långt personen står från arbetsmarknaden.

Den nuvarande Arbetsförmedlingen skulle ha en viktig funktion att fylla genom att fungera som en tillsynsmyndighet med ansvar för tillsyn och uppföljning.

Ett första steg på vägen mot en förändrad arbetsförmedling skulle vara att regeringen tillsätter en utredning i enlighet med motionens intentioner för att därefter skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag om en förändrad arbetsförmedling.

 

 

Margareta Cederfelt (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utreda en förändrad arbetsförmedling samt en jobbpeng och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.