Egenanställning

Motion 2016/17:1512 av Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om egenanställning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens arbetsmarknad är komplex där höga krav ställs på arbetstagarna. För många arbetslösa är det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och många av dem som står utanför arbetsmarknaden upplever att det är omöjligt att ta sig in på denna.

I grunden eftersträvar alla människor ett arbete med möjlighet till egen försörjning. Det är angeläget att denna inställning uppmuntras och inte motarbetas av regelverk och hinder.

Många av tidigare värderingar har ändrats i dagens samhälle, exempelvis är det få personer som väljer att stanna hos en och samma arbetsgivare under sitt yrkesliv. Likaså har bilden av företagande förändrats. Vem som blir företagare, omfattning, syfte, form varierar idag från tidigare, många nya branscher för företagande har tillkommit under de senaste decennierna, exempelvis it, skola, hälso- och sjukvård, äldreomsorg och sjukvård, och städföretag.

Den förändrade arbetsmarknaden ställer krav på arbetsmarknadspolitiken med exempelvis flexibla trygghetssystem som tillåter rörlighet under yrkeslivet. Fortfarande utgår dagens trygghetssystem till stora delar från tillsvidareanställning som norm.

Det är vanligt att människor hyser en dröm om att starta ett eget företag men hindras av att de upplever vägen till företagare som osäker och omständlig. En orsak till denna upplevelse är alla de hinder som myndigheter och lagstiftning ställer på nyblivna företagare. En väg för att öka möjligheten för fler att etablera sig som företagare skulle vara att stimulera till att fler blir egenanställda.

Egenanställning kan beskrivas som ett mellanting mellan anställning och företagande. Egenanställning innebär att personen är anställd i ett företag som fungerar som arbetsgivare och den anställde själv ansvarar för att utveckla sina affärer. Kunderna betalar till egenanställningsföretaget som i sin tur betalar lön till den anställde och samtliga avgifter och skatter till staten. Egenanställningsföretaget ansvarar likaså för faktureringen till kunderna.

En av de positiva effekterna av egenanställning är att kostnaden för staten är obefintlig. Egenanställning är lämpligt för flertalet branscher, dock inte i de branscher där investeringskravet är omfattande. Exempel på branscher där egenanställning skulle kunna fungera utmärkt är inom service- och välfärdssektorerna.

Det skulle underlätta för fler personer att etablera sig som egenföretagare i form av egenanställning om möjligheterna till finansiering utvecklades. ”Starta-eget-bidrag” skulle kunna utvecklas till att inkludera egenanställning. Även Almi skulle kunna bidra till att öka intresset för egenanställning genom möjlighet att de låneformer som är tillgängliga för övriga företagsformer också inkluderar egenanställning. Egenanställning bör också inkluderas i Arbetsförmedlingens uppdrag för att fler arbetslösa skall få möjlighet till arbete. Vidare bör dagens trygghetssystem anpassas så att egenanställning omfattas av dessa.

 

 

Margareta Cederfelt (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om egenanställning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.