Reformering av Arbetsförmedlingen

Motion 2016/17:3338 av Sofia Fölster (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-06
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomgående reformera Arbetsförmedlingen under mandatperioden och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en behovsprövad jobbpeng som arbetssökande kan använda hos valfri fristående arbetsförmedling och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Arbetsförmedlingen bör övergå till att behovspröva jobbpeng för arbetssökande och lämna förmedlingen av jobb till fristående aktörer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trots att Sverige går mot en återhämtning i ekonomin har vi stora utmaningar med det nya utanförskapet. I takt med att arbetslösheten sjunker hos befolkningen som helhet utmärker sig vissa grupper där trenden är den motsatta. Exempelvis graderat efter utbildningsnivå ökar nu arbetslösheten bland de med förgymnasial utbildning. Detta i kombination med att fler människor söker skydd i Sverige ställer höga krav på vår förmåga slussa människor från utanförskap till jobb.
En anmärkningsvärd rapport från Svenskt Näringsliv visar att Arbetsförmedlingen bara förmedlade 12 procent av de nya jobben åren 2010 och 2011. Enligt samma rapport lyckades varje arbetsförmedlare i genomsnitt inte förmedla mer än ett jobb per månad. I en tid där ett stort antal människor riskerar att fastna i det nya utanförskapet har vi inte råd att bekosta Arbetsförmedlingens ineffektivitet. Det behövs en genomgående reform och översyn av hela myndigheten.
Det är hög tid att vi öppnar för fler fristående aktörer som kan utveckla dagens förmedling av jobb. För att ett sådant system ska fungera behövs kvalitetskontroller och tydliga incitament för fristående arbetsförmedlingar att prioritera de människor som står längst från arbetsmarknaden. En jobbpeng med varierande storlek efter behov vore ett bra sätt att garantera att arbetsförmedlare fokuserar på rätt målgrupp. Pengen bör vara konstruerad på ett sådant sätt att huvuddelen betalas ut till förmedlaren först efter att de lyckats få den arbetssökande i jobb. Arbetsförmedlingen som myndighet skulle då kunna övergå från en jobbförmedling till att enbart behovspröva jobbpengens storlek.

 

 

Sofia Fölster (M)

 

 

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomgående reformera Arbetsförmedlingen under mandatperioden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en behovsprövad jobbpeng som arbetssökande kan använda hos valfri fristående arbetsförmedling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Arbetsförmedlingen bör övergå till att behovspröva jobbpeng för arbetssökande och lämna förmedlingen av jobb till fristående aktörer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.