Matchning mellan arbetssökande och lediga jobb

Motion 2016/17:2755 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiva och snabba insatser för att matcha arbetssökande med lediga jobb och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många företag vittnar om svårigheten att hitta rätt kompetens, trots att många söker jobb. Matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb skulle kunna fungera betydligt bättre. Idag får många företag tacka nej till flera order för att de inte hittar personal, vilket drabbar den svenska ekonomin.

Undersökningar gjorda bland företag i Västmanland visar att vart fjärde jobb inte går att tillsätta på grund av bristande kompetens.

Enligt Arbetsförmedlingen råder det i dag brist på arbetskraft inom ett flertal yrken. Det gäller till exempel ingenjörer, tekniker, it-arkitekter och vvs-ingenjörer. Det gäller även förskollärare, kockar, lastbilsmekaniker och byggnadsplåtslagare.

Den framtida utmaningen består i att fortsätta med reformer som underlättar matchningen. Det handlar både om att underlätta flexibiliteten och om att utveckla utbildningssystemet.

Om arbetstagare och arbetsgivare lättare kan mötas, d v s om matchningen

förbättras, bidrar det till kortare arbetslöshetstider, en lägre arbetslöshet och högre sysselsättningsgrad.

Omvänt blir arbetslösheten högre och tiden i arbetslöshet längre om matchningen fungerar sämre.

Längre arbetslöshetstider kan påverka arbetsmarknadens sätt att fungera av flera skäl. Längre arbetslöshetstider kan också påverka individers beteende. Empiriska resultat tyder på att individer minskar intensiteten i sitt jobbsökande allteftersom tiden går.

Den försämrade matchningen visar att det krävs andra insatser, förutom aktivt jobbsökande, för att fler ska kunna få ett arbete.

Endast hälften av alla anställda i Sverige är korrekt matchade på arbetsmarknaden, enligt Framtidskommissionens rapport Matchning på den svenska arbetsmarknaden. Matchningen har dessutom försämrats de senaste årtionden, hävdas det i rapporten.

Med matchning menar man hur effektivt utbudet och efterfrågan på arbetsmarknaden möts och i vilken utsträckning de som söker arbete har den utbildning och kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna.

Ett argument som framhålls är att utbildningsnivån hos arbetskraften har stigit snabbare än jobbens arbetsbeskrivningar. Det är alltså inte enbart en fråga om ”felutbildning” utan problemet kan även vara en överutbildning hos arbetskraften.

Sverige behöver en bättre fungerande arbetsmarknad. Effektiva och snabba matchningsinsatser är en av nyckelfaktorerna.

 

 

Pia Nilsson (S)

 

Anna Wallén (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Åsa Eriksson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiva och snabba insatser för att matcha arbetssökande med lediga jobb och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.