Till innehåll på sidan

Arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:1328 av Stefan Nilsson (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrade möjligheter att snabbt och enkelt få fungerande arbetshjälpmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För en person som har funktionsnedsättning är det oundgängligt att få tillgång till behövliga arbetshjälpmedel för att kunna klara av sitt arbete. Att systemet fungerar enkelt, bra och snabbt är också en förutsättning för att arbetsgivare ska våga anställa.

Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning är dessvärre högre än befolkningen i övrigt. Att få ett bättre system för att få och prova ut arbetshjälpmedel som fungerar smidigare än i dagsläget är en viktig pusselbit för att fler ska kunna få ett arbete som passar var och en.

FunkA-utredningen har föreslagit förändringar på området. Jag anser att det är angeläget att förslag om förbättringar på området läggs som gör att det i realiteten blir bättre för de som berörs.

 

 

Stefan Nilsson (MP)

 

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrade möjligheter att snabbt och enkelt få fungerande arbetshjälpmedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.