Ett förbättrat omställningsstöd

Motion 2016/17:324 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-29
Granskad
2016-09-30
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda fler och bättre omställningsstöd och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fördjupa kunskapen om flexicurity och liknande system och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Moderaterna har tidigare föreslagit att Sverige måste se över möjligheterna till omställningsstöd, där det måste bli enklare att byta jobb mitt i livet. Men vi har också föreslagit detta för att vi tror att det är en av många lösningar för att förebygga psykisk ohälsa kopplat till arbetslivet. Vi vet att många som blir sjukskrivna kanske hade sluppit det om de istället enklare kunnat byta arbetsgivare.

Därtill föreslog Moderaterna att rätten till tjänstledighet för att starta företag skall förlängas från dagens sex månader till minst ett år. Detta gör att det blir enklare för fler att våga ta steget till entreprenörskap, vilket i synnerhet gynnar kvinnor. Detta skulle också göra det möjligt för kvinnor som vantrivs på sina jobb att pröva andra vägar.

I detta sammanhang är det även intressant att se på hur andra länder har byggt upp sina trygghetssystem på ett sätt som inte hindrar människor från att byta jobb. I Sverige byter människor jobb för sällan och sjukskrivningarna ligger i topp i internationella jämförelser. Danmark har på många sätt rakt motsatt utveckling än Sverige, betydligt färre sjukskrivna och betydligt vanligare att man byter arbetsgivare. Det finns sannolikt ett samband. Kanske är inte alltid den bästa lösningen på vantrivsel och psykosociala problem på arbetsplatsen att gå in i en sjukskrivning som riskerar att bli långvarig?

Kanske skulle vi människor må bättre av att våga lämna ett jobb och söka nytt? Men då krävs såsom vi föreslagit att vi hjälper till med någon form av omställningsstöd.

Parterna har sedan 70-talet tagit ett bra ansvar vid omställning, men sedan dess har arbetsmarknaden förändrats, vilket gör att man bör fundera på om omställningsavtalen bör revideras och moderniseras. Vi vill därför att vi fördjupar kunskapen om exempelvis flexicurity och ser över möjligheten för fler och bättre omställningsstöd.

 

Lotta Finstorp (M)

 

Lars-Arne Staxäng (M)

Mikael Cederbratt (M)

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda fler och bättre omställningsstöd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fördjupa kunskapen om flexicurity och liknande system och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.