Till innehåll på sidan

Möjliggörande för arbetslöshetskassorna att arbeta förebyggande

Motion 2016/17:1177 av Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för arbetslöshetskassorna att erbjuda sina medlemmar stöd och insatser i syfte att förebygga arbetslöshet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Då behöver vi också en socialförsäkringspolitik som är lika mycket anpassad efter företagare som den är efter arbetstagare.

För att man ska våga starta och driva de små och medelstora företag som står för 4 av 5 av arbetstillfällena i Sverige så måste man känna att samhället finns där om allt inte går enligt planerna.

Samhället måste i sin tur ha en förståelse för att behoven ser annorlunda ut för de som driver företag än för de som är anställda. För en arbetstagare är situationen binär. Antingen har man ett jobb och man får sin trygghet från sin arbetsgivare eller så har man det inte och då kliver det offentliga in och man får sin ekonomiska trygghet tillgodosedd via arbetslöshetsförsäkringen.

För en småföretagare är situationen mycket mer mångskiftande. Småföretagaren ansvarar helt och hållet själv för sin egen trygghet och i många fall även för andra människor som man har varit modig nog att anställa. Vissa månader går verksamheten bra, andra månader gör den kanske inte det. Osäkerheten är alltid närvarande och många småföretagare kan hamna i en ovisshet där man inte vet om det är värt att driva verksamheten vidare. Lönsamheten kan vara tillräcklig för att man ska klara sig men alldeles för dålig i jämförelse med den arbetsinsats och den risk man investerar i verksamheten. Det kan också saknas kunskap om hur de långsiktiga förutsättningarna ser ut som gör att man inte vågar driva verksamheten vidare. Människorna som står inför dessa utmaningar har andra behov av stöd än om de blivit eller riskerar att bli uppsagda.

I dagsläget kommer trygghetssystemen i form av arbetslöshetskassorna inte in i bilden förrän företagaren tvingats lägga ned sin verksamhet. Arbetslöshetskassorna är enligt lag förbjudna att vidta några andra åtgärder i syfte att stötta sina medlemmar innan den faktiska arbetslösheten inträffar. Många företagare skulle dock haft stor hjälp av att stödet hade kunnat komma tidigare. Detta skulle till exempel kunna ska genom juridisk och/eller ekonomisk rådgivning. Något som också föreslogs i SOU 2015:21, Mer trygghet och bättre försäkring. Enligt en undersökning av SCB som Småföretagarnas a-kassa lät göra härom året anser en tredjedel av arbetslöshetskassans arbetslösa medlemmar att arbetslösheten hade eller kanske hade kunnat undvikas om man hade haft tillgång till sådan rådgivning.

Mot bakgrund av ovanstående vore det rimligt att öppna upp för arbetslöshetskassorna att utöver den ordinarie verksamheten kunna erbjuda stöd och insatser till medlemmar som är företagare i syfte att undvika att en medlem faktiskt blir arbetslös. Detta ska dock inte inkräkta på arbetslöshetskassornas ordinarie verksamhet och vara ett frivilligt åtagande från deras sida.

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för arbetslöshetskassorna att erbjuda sina medlemmar stöd och insatser i syfte att förebygga arbetslöshet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.