Till innehåll på sidan

Protokoll 2016/17:48 Fredagen den 16 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:48

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

1 §  Fråga om hänvisning av motion till utskott

Fråga om hänvisning av motion till utskott

Motion

Hjälpinsatser till civilbefolkningen i Aleppo av Christer Nylander m.fl. (L)

föredrogs.

Anf.  1  TALMANNEN:

Christer Nylander och övriga ledamöter från Liberalerna har lämnat in en motion med åberopande av 9 kap. 15 § riksdagsordningen.

Motionen handlar om hjälpinsatser till civilbefolkningen i Aleppo. I motionen föreslås tillkännagivanden till regeringen om skyndsamma åtgärder för att öka det svenska humanitära katastrofbiståndet till den drabbade civilbefolkningen i Aleppo och om särskilda insatser till drabbade barn.

Den händelse som åberopas är den akuta humanitära krisen för civilbefolkningen från östra Aleppo.

Motionen bordlades vid gårdagens sammanträde.

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.