Egenanställning

Motion 2016/17:1186 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga regelverket så att egenanställda har rätt till a-kassa vid deltidsarbetslöshet på samma sätt som andra anställda, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Arbetsförmedlingen bör informera arbetssökande om egenanställning och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om egenanställningsföretagens roll i delningsekonomin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver fler personer som arbetar, det behövs fler företag och fler vägar in i yrkeslivet. För att det ska bli möjligt behövs alla tänkbara åtgärder. Ett nytt sätt att arbeta på är egenanställning. Det första svenska egenanställningsföretaget startade runt 2000. I Europa har egenanställning blivit allt vanligare, och marknaderna i England och Frankrike är på 4 miljarder vardera enligt Business Sweden. Sättet att organisera egenanställning varierar från land till land, men alla har det gemensamt att de skapar stora möjligheter till självförverkligande, att testa nya idéer som leder till egenförsörjning. Egenanställning behöver bli mer känd i Sverige för att medverka till lägre arbetslöshet. Då behöver statliga myndigheter mer kunskaper om egenanställning och reglerna för a-kassan förtydligas.

I dag finns ca 50 egenanställningsföretag i Sverige och formen växer snabbt. I flera län i landet har egenanställningar ökat med nästan det dubbla på ett år. Formen kan stimulera företagande och dessutom möjliggör den flera vägar in på arbetsmarknaden. Många personer med utländsk bakgrund har kunskaper och erfarenheter som är efterfrågade, men de har svårt att få anställning och de är för osäkra för att starta företag. Det regelverk som vi i Sverige har kring företagande är inte lätt för en nyinflyttad att lära sig. Den egenanställde personen med vilja och arbetskapacitet driver och utvecklar sin egen karriär, men behöver inte vara expert på regelverket kring företagandet. Det kan innebära att man kan förverkliga sina idéer och tillvarata möjligheter som dyker upp. Man kan helt enkelt våga pröva, våga satsa utan att ägna tid och energi till administration och lagar och regler som styr näringsverksamhet. Man kan känna sig trygg med arbetsgivaren, egenanställningsföretaget, som sköter administrationen och lagar och regler.

Vi ser i dag framväxten av en delningsekonomi där människor gör mindre tjänster för varandra mot betalning. Detta är på många sätt positivt, men det finns en utmaning kring hur dessa tjänster ska beskattas. Här kan egenanställningsföretagen spela en viktig roll genom att vara en seriös partner som ser till att delningsekonomin fungerar i enlighet med rådande lagar och regler och att staten får in skatteintäkter. Dessutom är egenanställningsföretagen arbetsgivare för de som utför tjänsterna och tar ansvar för försäkringar, sjuklön och annat som ingår i arbetsgivaransvaret.

En annan positiv egenskap med egenanställning är att man inte kan bli insolvent i förhållande till sin verksamhet, inte gå i konkurs och med andra ord inte vara kreditgivare i sin verksamhet. Egenanställningsföretaget har det fulla arbetsgivaransvaret. Man betalar ut sjuklön, är ansvarig för arbetsmiljön, ser till att man omfattas av ansvarsförsäkringar och blir försäkrad på motsvarande kollektivavtalsnivå.

Egenanställning ger samhällsekonomiska vinster då fler vågar och kan ta steget in på arbetsmarknaden. Den enskilde kan skaffa sig arbetslivserfarenhet och bygga upp kontaktnät som kan leda till anställning eller till att starta eget företag. Svarta jobb blir vita då personer som redan har en anställning kan tycka att det är svårt att tacka ja till enstaka arbeten utanför ordinarie arbetsgivare.

Egenanställningsformen behöver bli mer känd. Arbetsförmedlingen ska därför informera om möjligheten till egenanställning till arbetssökande. Reglerna i a-kassan måste också förtydligas så att alla egenanställda har rätt till ersättning på samma sätt som andra anställda. Det skulle bidra till fler företag och ge fler anställningar. Egenanställningar hjälper till att på ett tryggt sätt få in en fot på arbetsmarknaden och bygger broar mellan människor och arbetstillfällen.

 

 

Solveig Zander (C)

Anders Åkesson (C)

 

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga regelverket så att egenanställda har rätt till a-kassa vid deltidsarbetslöshet på samma sätt som andra anställda, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Arbetsförmedlingen bör informera arbetssökande om egenanställning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om egenanställningsföretagens roll i delningsekonomin och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2016/17:SkU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.