Socialtjänst- och barnfrågor

Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2015

Beslut

Nej till motioner om socialtjänst- och barnfrågor (SoU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om socialtjänst- och barnfrågor. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om en översyn av socialtjänstlagen, legitimationskrav för socialarbetare, insatser mot hemlöshet, barnkonventionen som svensk lag, nya placeringsformer för barn och unga och en säker och tillgänglig behandling av missbrukare.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2015-03-12, 2015-03-17, 2015-03-26

Nej till motioner om socialtjänst- och barnfrågor (SoU10)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om socialtjänst- och barnfrågor. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om en översyn av socialtjänstlagen, legitimationskrav för socialarbetare, insatser mot hemlöshet, barnkonventionen som svensk lag, nya placeringsformer för barn och unga och en säker och tillgänglig behandling av missbrukare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.