Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU16

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 22 mars 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-03-22