Barbro Westerholm (L)

Valkrets
Stockholms län
Född år
1933
Avliden
13 mars 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2022-09-26
Ordinarie
1988-10-02 – 1999-10-01

Socialutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2012-10-01 – 2014-09-29
Ledamot
2010-10-12 – 2012-09-30
Ledamot
2009-09-03 – 2010-10-04
Suppleant
2006-10-10 – 2009-09-03
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2016-09-28
Ledamot
1998-10-13 – 1999-10-01
Suppleant
1998-01-01 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2019-11-07 – 2022-09-26
Ledamot
2019-04-02 – 2019-10-25
Suppleant
2018-10-09 – 2019-04-02
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Suppleant
1998-10-13 – 1999-10-01
Suppleant
1994-10-10 – 1995-01-15

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
1998-10-13 – 1999-10-01

Civilutskottet

Suppleant
2019-11-15 – 2021-09-08

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2008-01-29 – 2008-05-07

EU-nämnden

Suppleant
2018-11-15 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2018-10-02

Valberedningen

Suppleant
2014-09-29 – 2018-09-24
Suppleant
2006-10-02 – 2010-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 88-99 och 06-. Ledamot socialutskottet 94-98, 09-12 och 14-18, utbildningsutskottet 98-99 och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant socialutskottet 88-94, 06-09, 12-14 och 18, socialförsäkringsutskottet 94-95, 98-99, 06-10 och 14-18, utbildningsutskottet 88-91, 98 och 14-16, konstitutionsutskottet 98-99, sammansatta justitie- och socialutskottet 08 och EU-nämnden 14-. Suppleant riksdagens valberedning 06-10 och 14-18.

Föräldrar

Försäkringsaktuarien Helge Lagergren och kansliskrivaren Gunhild Lagergren, f. Werner.

Utbildning

Studentexamen 53. Med.kand., Karolinska Institutet 55. Med.lic. 59. Med.dr 65. Docent 66. Adjungerad professor i läkemedelsepidemiologi, Karolinska Institutet 88. Hedersdoktor, farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet 07. Jubeldoktor, Karolinska Institutet 15. Hedersdoktor, odontologiska fakulteten, Malmö högskola 16.

Anställningar

Amanuens, assistent och lärare vid farmakologiska institutionen, Karolinska Institutet 56-65 och doktorand 59-63. Stipendiat, London Toxicology Research Unit 66-67. Föredragande, Medicinalstyrelsen 63-66. Sekreterare, Läkemedelsbiverkningsnämnden 65-70. Medicinalråd, Socialstyrelsen 71-74. Medicinsk expert, Apoteksbolaget AB 74-79. Generaldirektör, Socialstyrelsen 79-85. Medicinsk chef, Apoteksbolaget AB 85-93. Sakkunnig, Socialdepartementet 85-88. Adjungerad professor i läkemedelsepidemiologi, Karolinska Institutet 86-89.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Datainspektionen 74-79, Statshälsan 83-85, Statistiska centralbyrån 87-90, Världshälsoorganisationen 87-88, vice ordförande 88, Folkhälsoinstitutet 92-00, Prioriteringscentrum, Linköping 00-06 och Socialstyrelsens epidemiologiska centrum 04-. Ordförande, Statens institut för psykosocial miljömedicin 83-85, styrelsen för Växjö universitet 01-04. Ledamot, Medicinska forskningsrådet 76-85, Socialdepartementets sjukvårdsdelegation 79-83, Försvarsrådet 79-85, chefsnämnden 79-85, Naturvårdsverkets forskningsnämnd 79-85, Delegationen för social forskning 79-81, Nationalkommittén för de svenska förberedelserna inför Europarådets stadsförnyelsekampanj 79-82, Organisationskommittén för Socialstyrelsen 79-81, Rådgivande nämnden Livsmedelsverket 79-85, Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut 79-85, Statens miljömedicinska laboratorium 80-85, Socialstyrelsens barnomsorgsdelegation 80-81, Samordningsorganet för alkoholfrågor 80-82, Regionalpolitiska rådet 83-84, Hälso- och sjukvårdsberedningen 83-85, Aids-delegationen 85, Socialstyrelsens läkemedelsbiverkningskommitté 86-87, Statens livsmedelsverks vetenskapliga råd 86-96, Läkemedelsinformationsrådet 86-87 och Tema-rådet, Linköpings universitet 87-90, Uppsala universitets konsistorium 88-92, Jämställdhetsrådet 89-98, Genteknikberedningen 90-92, pensionsarbetsgruppen 91-94, Forskningsrådsnämnden 92-, vice ordförande 93-, Kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-95, Husläkardelegationen 93-94, Nationalkommittén för FN:s 50-årsjubileum 94-96, Gentekniknämnden 94-97, Pensionärskommittén 99-05, Nationellt råd för kvinnofrid 00-03, Socialstyrelsens forskningsetiska råd 04-07, Statens medicinsk-etiska råd 06- och Socialstyrelsens brukarråd (IMS) 06-07. Vice ordförande, Stiftelsen Institutet för framtidsstudier 87-97. Ordförande, Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning 79-80, Partnerskapskommittén 91-93, Kommittén om forskningsetik 97-99, Forskningsrådsnämndens källagrupp 99-02 och Äldreboendedelegationen 06-08. Expert, Brottsförebyggande rådet 79-82 och Jämställdhetskommittén 79-80, Statistikutredningen 81-83. Ensamutredare i utredningen om jämställdhet som biståndsmål 95. Förbundsordförande Sveriges Pensionärsförbund 99-05. Konsument- och brukarråd, European Medicines Agency 09-. Senior Advisor, WHO:s Task Group on social determinants and the health divide in the WHO European Region. Rättsmedicinalverkets insynsråd 09-16. Ledamot, referensgruppen, utredningen Olika vägar till föräldraskap 16. Ledamot, parlamentariska referensgruppen Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Kommunala uppdrag

Styrelseledamot, Stockholms stadsteater 85-88. Styrelseledamot, TioHundra AB, 06-12.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, Folkpartiets kvinnoförbund 89-98. Ledamot, Folkpartiets partistyrelse 89-93 och 05-09, adjungerad ledamot 93-98. Styrelseledamot, Svenska Handelsbanken 79, Noaks Ark 91-94 och Hälsoinvest 92-94. Ledamot, Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring 85-86, Apoteksbolagets nämnd för rationell läkemedelssamverkan 87, Volvo Medical Advisory Board 87-89, rådgivande nämnden till Axel och Margaret A:son Johnsons Stiftelse för allmänna nyttiga ändamål 92-95, Ingenjörsvetenskapsakademien 90-, Samfundet äldre läkare 00- och Cancerfonden 04-. Vice ordförande, AGE - Older People's Platform 02-06. Ordförande, Apoteksbolagets nämnd för information och statistik 80-86, Friluftsfrämjandet 86-92, Läkare mot Aids 87-90, Sveriges Pensionärsförbund 99-05, programstyrelsen för Ljudlandskap för bättre hälsa, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra 99-07, forskningsfonden Duchennes muskeldystrofi 00-10, Trafikmedicinska forskningsfonden 03-06 och Börje Olhagens forskningsfond 03-. Huvudman, Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar 79-82, Konung Gustaf V:s 80-årsfond 84-, Konung Oscar II:s jubileumsfond 84- och Stockholms sjukhem 89-. Vice ordförande Samfundet Äldre läkare 01-07, ordförande 07-11. Ordförande, nätverket Liberala Seniorer 05-.

Litteratur

Frisättning av histamin och 5-hyroxtryptamin in vitro - En djurexperimentell studie (64, doktorsavhandling), Etik i politiken (93) och Läkemedelsanvändning (94, tillsammans med andra). Dessutom artiklar i farmakologi och epidemiologi samt debattartiklar i olika hälsofrågor, jämställdhet, forskning, utbildning, etik i politiken och äldrefrågor.

Bostadsort

Stockholm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Finansiering av läkemedel för sällsynta diagnoser

  Skriftlig fråga 2021/22:1910 av Barbro Westerholm (L)

  Fråga 2021/22:1910 Finansiering av läkemedel för sällsynta diagnoser av Barbro Westerholm L till Socialminister Lena Hallengren S Riksdagen tillkännagav den 23 mars 2022 för regeringen att frågan om finansiering av läkemedel för sällsynta diagnoser måste lösas. Medan ett flertal länder har godkänt läkemedel för användning
  Inlämnad
  2022-09-07
  Svarsdatum
  2022-09-14
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Åldersdiskriminering mot SMA-patienter

  Skriftlig fråga 2021/22:1903 av Barbro Westerholm (L)

  Fråga 2021/22:1903 Åldersdiskriminering mot SMA-patienter av Barbro Westerholm L till Socialminister Lena Hallengren S De som lever med spinal muskelatrofi, SMA, står inför det faktum att nervceller i hjärna och ryggmärg obönhörligen bryts ned. Muskler försvagas och förtvinar. De vet vad framtiden innebär. Att inte längre
  Inlämnad
  2022-08-29
  Svarsdatum
  2022-09-07
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Frivilligt testamentsregister

  Skriftlig fråga 2021/22:1875 av Barbro Westerholm (L)

  Fråga 2021/22:1875 Frivilligt testamentsregister av Barbro Westerholm L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Riksdagen har riktat flera tillkännagivanden till regeringen om ett testamentsregister. En av motiveringarna till detta var de allvarliga konsekvenser som kan bli om en individs sista vilja inte
  Inlämnad
  2022-08-16
  Svarsdatum
  2022-08-31
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Definitionen av trygghetsboende

  Skriftlig fråga 2021/22:1819 av Barbro Westerholm (L)

  Fråga 2021/22:1819 Definitionen av trygghetsboende av Barbro Westerholm L till Statsrådet Johan Danielsson S En del upplever med åren att de vill flytta till ett boende mer anpassat för funktionsnedsättningar, där man kan ha sällskap av andra och äta tillsammans. Här finns det i dag trygghetsboende som är anpassat efter
  Inlämnad
  2022-07-26
  Svarsdatum
  2022-08-10
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hårdare regler för nya nikotinprodukter

  Hårdare regler för nya nikotinprodukter

  Betänkande 2021/22:SoU31

  Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att förbjuda de tillsatser till elektroniska cigaretter som leder till en tydlig doft eller smak av annat än tobak.

  Regeringen vill skärpa reglerna kring tobaksfria nikotinprodukter. Det handlar bland annat om bestämmelser

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  23, 77 minuter
  Justering
  2022-06-14
  Bordläggning
  2022-06-20
  Debatt
  2022-06-21
  Beslut
  2022-06-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

  En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

  Betänkande 2021/22:SoU25

  Riksdagen har tagit del av regeringens skrivelse för En samlad strategi för alkohol-, narkotika,- dopnings-och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025. I den föreslår regeringen på olika sätt hur tillgången till och beroendet av alkohol, narkotika, dopningsmedel och

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  29
  Reservationer
  56 
  Anföranden och repliker
  16, 71 minuter
  Justering
  2022-06-09
  Bordläggning
  2022-06-16
  Debatt
  2022-06-17
  Beslut
  2022-06-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

  Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

  Betänkande 2021/22:SoU30

  Riksdagen sa ja till ny lag om sammanhållen dokumentation för vård- och omsorgsgivare. Den nya lagen innebär att vårdgivare får tillgång till personuppgifter direkt eller på annat sätt elektroniskt hos andra vård- och omsorgsgivare. I lagen införs åtgärder för att för att

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 48 minuter
  Justering
  2022-06-07
  Bordläggning
  2022-06-10
  Debatt
  2022-06-13
  Beslut
  2022-06-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsofrågor

  Folkhälsofrågor

  Betänkande 2021/22:SoU16

  Riksdagen riktar fem uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen i folkhälsofrågor:

  • Regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att se över hur hivförebyggande läkemedel och hivtestning kan utökas i regionerna, samt göra insatser för att öka kunskapen
  Behandlade dokument
  72
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  20, 79 minuter
  Justering
  2022-05-05
  Bordläggning
  2022-05-17
  Debatt
  2022-05-18
  Beslut
  2022-05-19
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Biståndsminister Matilda Ernkrans S Socialminister Lena Hallengren S Utbildningsminister Anna Ekström S Bostadsminister Johan Danielsson S Biståndsminister Matilda Ernkrans S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget
  Datum
  2022-05-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

  En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

  Betänkande 2021/22:SoU24

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att den som har hemtjänst ska kunna erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. För att säkra kompetens ska endast den som har yrkestiteln undersköterska kunna utses till fast omsorgskontakt.

  Syftet

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 37 minuter
  Justering
  2022-04-21
  Bordläggning
  2022-05-03
  Debatt
  2022-05-04
  Beslut
  2022-05-04
 • Pneumokockvaccination av personer 75 år och äldre

  Skriftlig fråga 2021/22:1532 av Barbro Westerholm (L)

  Fråga 2021/22:1532 Pneumokockvaccination av personer 75 år och äldre av Barbro Westerholm L till Socialminister Lena Hallengren S I april 2022 besvarade socialministern en skriftlig fråga om regeringens beslut att införa ett särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocker. På frågan om vaccinationen skulle tillgängliggöras
  Inlämnad
  2022-05-03
  Svarsdatum
  2022-05-11
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L)

  Motion till riksdagen 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Maktskifte för skolan Liberalernas vårmotion 2022 Förord
  Inlämnad
  2022-05-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete

  Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete

  Betänkande 2021/22:SoU23

  Riksrevisionen har granskat statens arbete med suicidprevention, arbetet med att förebygga självmord. Riksrevisionens övergripande bedömning är att arbetet med suicidprevention inte har varit tillräckligt effektivt. Revisionen lämnar en rad rekommendationer till regeringen

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  8, 55 minuter
  Justering
  2022-04-07
  Bordläggning
  2022-04-20
  Debatt
  2022-04-21
  Beslut
  2022-04-27
 • med anledning av prop. 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter

  Motion 2021/22:4651 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

  Motion till riksdagen 2021/22:4651 av Barbro Westerholm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sammanföra lagstiftningen om tobaksprodukter och tobaksfria nikotinprodukter till en gemensam
  Inlämnad
  2022-04-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

  Motion 2021/22:4630 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

  Motion till riksdagen 2021/22:4630 av Barbro Westerholm m.fl. L med anledning av skr. 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 20222025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla former av läkemedelsberoende
  Inlämnad
  2022-04-08
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2021/22:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): 15 avslag, 3 bifall,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Äldrefrågor

  Äldrefrågor

  Betänkande 2021/22:SoU13

  Riksdagen har behandlat cirka 280 förslag i motioner om äldrefrågor från den allmänna motionstiden 2021. I samband med detta riktade riksdagen fem uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att den bör:

  • ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram ett
  Behandlade dokument
  87
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  38 
  Anföranden och repliker
  12, 73 minuter
  Justering
  2022-03-17
  Bordläggning
  2022-03-29
  Debatt
  2022-03-30
  Beslut
  2022-03-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel

  Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel

  Betänkande 2021/22:SoU21

  Regeringen bör ta fram en särskild nationell strategi och en särskild finansiering för att säkerställa att patienter i hela landet får tillgång till läkemedel mot sällsynta sjukdomar och diagnoser. Det anser riksdagen och riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 67 minuter
  Justering
  2022-03-15
  Bordläggning
  2022-03-22
  Debatt
  2022-03-23
  Beslut
  2022-03-23
 • Framtidsfullmaktens användbarhet

  Skriftlig fråga 2021/22:1312 av Barbro Westerholm (L)

  Fråga 2021/22:1312 Framtidsfullmaktens användbarhet av Barbro Westerholm L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Lagen om framtidsfullmakt trädde i kraft den 1 juli 2017. Tanken med en framtidsfullmakt är att det ska vara möjligt att själv bestämma vem som ska fatta beslut för en i framtiden, om och när
  Inlämnad
  2022-03-18
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Socialminister Lena Hallengren S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Utrikeshandelsminister Anna Hallberg S Civilminister Ida Karkiainen SSocialminister Lena Hallengren S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
  Datum
  2022-03-03
 • Sveriges insatser i samband med WHO:s kampanj och arbete mot ålderismen

  Skriftlig fråga 2021/22:963 av Barbro Westerholm (L)

  Fråga 2021/22:963 Sveriges insatser i samband med WHO:s kampanj och arbete mot ålderismen av Barbro Westerholm L till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark S Världshälsoorganisationen WHO och Förenta Nationerna FN har sedan 2002 uppmärksammat ålderismen, den fördomsfulla inställning som finns gentemot
  Inlämnad
  2022-01-31
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)

Filter