Till innehåll på sidan

Möjliggör för fler att få vaccin mot TBE

Motion 2021/22:3081 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att verka för att TBE-vaccination blir möjlig för fler och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tick-borne encephalitis (TBE), även kallad fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. De flesta som smittas får lindriga besvär, men upp till en tredjedel får hjärn- eller hjärnhinneinflammation.

Viruset finns främst i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter. Runt tre fjärdedelar av alla rapporterade fall av TBE kommer härifrån. Särskilda risk­områden är kusterna kring Södertörn samt vissa öar i östra Mälaren. Dock har såväl utbredningen som antalet sjukdomsfall ökat på senare år. I Sverige blir omkring 200 till 400 personer sjuka i TBE varje år. Sjukdomsfall inträffar också utanför de traditionella riskområdena. Detta tyder på en ökad utbredning. Det går att skydda sig med vaccina­tion. Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida:

Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i risk­områden samt till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna.

Rekommendationen gäller även personer som kommer att vistas mycket i skog och mark i områden i andra länder där smittan finns.

Även de som besöker den närmsta lekparken, skogsdungen eller den egna träd­gården i riskområdena kan förstås smittas med TBE. Fästingar sprids bland annat med rådjur som gärna vistas även i tätortsnära grönområden.

Men det är alltså också en stor del av befolkningen som rekommenderas vaccin. Vaccination är dock dyrt. Flera doser behövs vid olika tillfällen och för en barnfamilj kan kostnaden därför bli mycket stor, i många fall helt oöverstiglig.

Idag har därför inte alla barn och vuxna möjlighet till vaccination, ens i de högris­kområden som finns för TBE-smitta. Vaccinationen är tvärtom avhängig personens egen betalningsförmåga på ett sätt som inte är fallet för annan hälsovård. Regeringen bör därför vidta åtgärder för att alla, oavsett inkomst, som rekommenderas vaccin mot TBE (det vill säga framför allt de som rör sig i skog och mark i riskområdena) ska få bättre möjligheter till vaccination. I detta arbete ska barnen prioriteras.

Vad som ovan anförs om behovet av att fler ska ha möjlighet till TBE-vaccinationer bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Åsa Westlund (S)

Mathias Tegnér (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att verka för att TBE-vaccination blir möjlig för fler och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.