Till innehåll på sidan

Förebyggande arbete för att stötta kvinnor vid oönskade graviditeter

Motion 2021/22:220 av Julia Kronlid (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-22
Granskad
2021-09-22
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det förebyggande arbetet för att stötta kvinnor vid oönskade graviditeter och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behov av och efterfrågan på förebyggande insatser i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att ställas inför faktum med en oplanerad och/eller oönskad graviditet kan sätta kvinnor i en svår situation. Därför behöver det förebyggande arbetet för att minska antalet oönskade graviditeter stärkas. Information och tillgång till preventivmedel är oavsett ekonomisk situation grundläggande. När en oönskad eller oplanerad graviditet ändå är ett faktum kan det tas emot olika beroende på omständigheter. Ibland är graviditeten välkommen hos kvinnan, men inte hos sin partner och ibland tvärtom. För en del kvinnor kan en abort upplevas som en relativt okomplicerad åtgärd och för andra kan det upplevas som ett mycket svårt beslut.

Att möjligheten till abort som en sista utväg finns är viktigt, men det kan också inne­bära stor påfrestning både fysiskt och psykiskt, beroende på många faktorer. Varje år sker det mellan 35 000 och 40 000 aborter i Sverige och vi kan inte se några övertygande tendenser till att detta antal kommer att sjunka. Jämfört med våra nordiska grannländer har Sverige i särklass de högsta aborttalen varje år.

Genom utökade stödinsatser ges bättre förutsättningar för att beslutet blir kvinnans och inte grundar sig i press utifrån yttre omständigheter såsom ekonomi, påtryckningar från släkt, förväntningar från samhället med mera. I de fall en kvinna upplever sin oönskade graviditet, och ett beslut om en eventuell abort, som svår behöver därför stödjande insatser och samtal bli bättre än de är idag. I samtalet med en kvinna är det viktigt att det ges information om alla tänkbara möjliga stödinsatser. En förutsättning för detta är att det utreds vilka ytterligare stödinsatser som kan vara efterfrågade i denna svåra situation. Det kan exempelvis handla om att unga kvinnor är oroliga för konse­kvenser från släktingar och familj om de berättar att de är gravida och att de då kanske framförallt behöver skyddat boende. Det kan också handla om ekonomiska stödinsatser eller vad det finns för stöd för att klara av rollen som ung mamma.

För att kunna ge bästa tänkbara stöd till kvinnor som står inför en oplanerad och/eller oönskad graviditet skulle en utredning behöva göras kring vilket stöd som efterfrågas och saknas idag, samt vilka yttre omständigheter som påverkar oavsett vilket beslut kvinnan kommer fram till. En sådan typ av utredning måste givetvis bygga på frivillig­het och garantera full konfidentialitet för de deltagande.

 

 

Julia Kronlid (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det förebyggande arbetet för att stötta kvinnor vid oönskade graviditeter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behov av och efterfrågan på förebyggande insatser i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.