Protokoll 2021/22:117 Torsdagen den 19 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:117

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 28 april justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Moderaternas partigrupp anmält Ulrika Karlsson som suppleant i konstitutionsutskottet.

Andre vice talmannen förklarade vald till

suppleant i konstitutionsutskottet

Ulrika Karlsson (M)

§ 3  Anmälan om gruppledare för partigrupp

Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets partigrupp anmält Rasmus Ling som gruppledare för partigrupp från och med den 19 maj.

§ 4  Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets partigrupp anmält Annika Hirvonen som ersättare för gruppledare för partigrupp från och med den 19 maj.

§ 5  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.