Protokoll 2021/22:116 Onsdagen den 18 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:116

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 27 april justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2021/22:

460
Till riksdagen
Interpellation 2021/22:460 Återvinning av kompositmaterial
av Alexandra Anstrell (M)
Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 27 juni 2022. Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.
Stockholm den 17 maj 2022
Miljödepartementet
Annika Strandhäll (S)
Enligt uppdrag
Egon Abresparr
Expeditionschef
Interpellation 2021/22:484
Till riksdagen
Interpellation 2021/22:484 Ekocid och Stockholm+50
av Jens Holm (V)
Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 27 juni 2022. Statsrådet har inte

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.