Utvärdering av vaccinationen mot covid-19

Motion 2021/22:1547 av Serkan Köse (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda myndigheter bör ges i uppdrag att noga analysera lärdomarna från vaccinationer mot covid-19 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vaccinationerna har varit i fokus i kampen mot pandemin. Allt har inte fungerat friktionsfritt. Regionerna har agerat olika såväl när det gäller testningar och hastigheten i vaccinationerna som när det gäller administration kring vaccinationerna. Bristerna i administrationen har undergrävt förtroendet hos stora delar av allmänheten.

Situationen är långt ifrån löst. Fortfarande återstår miljontals människor att vaccinera och det är troligt att det kommer att krävas såväl täta tester som vaccinationer för att hålla pandemin stången under många år.

Det är nu viktigt att lärdomarna från vaccinationerna samlas in och analyseras. Varför är vaccinationsgraden så låg i många utanförskapsområden med stor andel utlandsfödda? Vad har vi lärt oss av misstagen som begåtts? Vad kan göras annorlunda i framtiden? Vilka goda exempel kan vi lära av? Hur skapar vi trygghet och förtroende hos befolkningen, inte minst hos de grupper som av olika skäl är skeptiska till är eller rädda för vaccinationerna?

Berörda myndigheter bör därför ges i uppdrag att utvärdera och analysera ovan. Detta bör ske i nära samarbete med de aktörer, såväl offentliga som privata, som tagit fram och utfört tester och vaccinationer samt de aktörer som utvecklar och administrerar vaccinationsregister.

 

 

Serkan Köse (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda myndigheter bör ges i uppdrag att noga analysera lärdomarna från vaccinationer mot covid-19 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.