Inför obligatoriskt vaccinationsprogram

Motion 2021/22:2257 av Åsa Coenraads m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om allmänna vaccinationsprogrammet för barn bör vara obligatoriskt för alla barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Aldrig har det pratats sjukdomar och pandemier i världen som just nu. Det är inte så konstigt när vi befinner oss mitt i en pandemi av covid-19. Det har talats om sjukdomar i världen förr och i historieböckerna kan vi läsa om sjukdomar som påverkat samhällens utveckling negativt tidigare.

Tidigare utrotade folksjukdomar som mässling och polio har varit mycket ovanliga i Sverige på grund av rigorösa vaccinationsprogram inom barnhälsovården under många år. Näst intill alla barn i Sverige är vaccinerade men inte alla.

Idag växer ett motstånd mot vaccinationer och hetsen att inte vaccinera sina barn sprider sig på nätet där vetenskapliga felaktigheter om att rätt kost och holistiskt levnadssätt skulle göra barn starka och friska.

Utbrotten av mässling i Europa är idag större än på länge och en liten ökning kan ses även i Sverige. Risken för större spridningar om vaccinationsgraden går ner är stor.

Syftet med ett nationellt vaccinationsprogram är att ge barn ett tidigt skydd och samtidigt förebygga smittspridning. Vaccinationsprogrammet som erbjuds barn är frivilligt men i en tid då fler avstår programmet på grund av okunskap måste samhället agera.

Världsvaccineringen mot covid-19 pågår just nu och i rika länder samlas pengar in för att även vaccinera i utvecklingsländer. Det beror inte bara på solidaritet utan en önskan att få slut på smittspridning och bildandet av mutationer som vaccinet inte hjälper på. Covid-19-pandemin har fått upp medvetenheten om vikten av vaccin och vad som händer när vaccinet inte tas eller hjälper.

Smittspridningen av barnsjukdomar sker idag inte bara mellan barn i Sverige utan kommer även in i landet via smitta utomlands. Ett oskyddat barn löper stor risk vid utlandsresor och kan dessutom ta med sig smittan hem för att sedan smitta andra barn i förskola och skola.

Att inte vaccinera sina barn är att utsätta andra barn för smitta och sjukdom helt i onödan. Allmänna vaccinationsprogrammet för barn (rotavirusinfektion, difteri, stel­kramp, kikhosta, polio, infektioner orsakade av Haemophilus influensa typ B, allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och humant papillomvirus) bör vara obligatoriskt för alla barn i Sverige.

 

 

Åsa Coenraads (M)

 

Helena Storckenfeldt (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lars Püss (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om allmänna vaccinationsprogrammet för barn bör vara obligatoriskt för alla barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.