Trafiksäkerhet

Betänkande 2023/24:TU7

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
6 mars 2024

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Ett års prövotid för A-traktorkort (TU7)

Ett års prövotid ska införas för körkort klass AM, det vill säga körkort för moped klass 1 (kallas ibland EU-moped), A-traktorer och mopedbilar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Med nuvarande lagstiftning gäller inte någon prövotid för AM-körkort. Det innebär att den som kör exempelvis A-traktor på ett felaktigt sätt och får körkortet indraget, bara behöver vänta en viss tid för att sedan få tillbaka körkortet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2024.

Vidare sa riksdagen nej till cirka 120 förslag i motioner om trafiksäkerhet från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till planerade eller redan genomförda åtgärder.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 63
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2024-02-01
Justering: 2024-02-13
Trycklov: 2024-02-20
Reservationer: 27
Betänkande 2023/24:TU7

Alla beredningar i utskottet

2023-12-19, 2024-02-01

Ett års prövotid för A-traktorkort (TU7)

Ett års prövotid ska införas för körkort klass AM, det vill säga körkort för moped klass 1 (kallas ibland EU-moped), A-traktorer och mopedbilar. Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Med nuvarande lagstiftning gäller inte någon prövotid för AM-körkort. Det innebär att den som kör exempelvis A-traktor på ett felaktigt sätt och får körkortet indraget, bara behöver vänta en viss tid för att sedan få tillbaka körkortet.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2024.

Vidare föreslår trafikutskottet att riksdagen ska säga nej till cirka 120 förslag i motioner om trafiksäkerhet från den allmänna motionstiden 2023. Utskottet hänvisar bland annat till planerade eller redan genomförda åtgärder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2024-02-28
Debatt i kammaren: 2024-02-29
Stillbild från Debatt om förslag 2023/24:TU7, Trafiksäkerhet

Debatt om förslag 2023/24:TU7

Webb-tv: Trafiksäkerhet

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 137 Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Herr ålderspresident! Jag vill börja med att sända mina varmaste tankar till de anhöriga som har förlorat sina nära och kära i den tragiska tågolyckan i Örebro sent i går kväll. Det som hänt visar hur viktigt det trafiksäkerhetsarbete är som vi debatterar i dag.

Förra gången vi behandlade området i kammaren var i juni förra året. Då började jag med att dela med mig av min start i livet när det gällde trafikvett. Jag såg Olyckan på tv och var vettskrämd över att denne olycksalige typ skulle få tag på mig.

Då, för bara ett år sedan, hade jag inte i min vildaste fantasi kunnat tänka mig att dessa mardrömmar skulle komma tillbaka. Olyckan var ju bara en påhittad figur. Hur verklig han än verkade vara för mitt sexåriga jag var han ändå bara påhittad.

Nu är mardrömmarna på riktigt. Vi har fått ett arbetstidsavtal som totalt slår sönder svensk räddningstjänst. De vardagshjältar i vårt avlånga land som har valt att vara de som är först på plats när olyckan är framme, de som jag så ofantligt gärna vill ska utbilda sig och fortsätta brinna för uppdraget att hjälpa och rädda, vill i landsomfattande omfattning inte längre vara våra hjältar på grund av att SKR, Sobona och Kommunal har tecknat ett arbetstidsavtal, säkerligen i allra största välmening, som nu får katastrofala följder runt om i hela landet.

Detta är ett avtal som låser in all form av flexibilitet och minskar möjligheten till återhämtning mellan passen, det som tidigare gjorde att hjältarna fann attraktivitet även i ett av de allra svåraste och mest påfrestande av arbeten: att rycka ut i livets svåraste situationer. Nu söker hjältarna nya jobb. Vårt civilförsvar riskerar att rubbas utan att vi är i vare sig kris eller krig.

Herr ålderspresident! Vi debatterar i dag trafiksäkerhet. När olyckan trots alla våra insatser ändå är framme vill vi inget hellre än att blåljuspersonal kommer till undsättning. Det avtal som nu slutits riskerar att lamslå Sverige och gör att ett åttiotal räddningstjänstförbund över hela landet söker dispens från sitt eget avtal för att kunna fortsätta utföra jobbet. Då krävs handling, bot och bättring.

Så här uttryckte sig civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin när han nyligen under 112-dagarna talade till branschen:

Jag ser och hör den oro som finns på flera håll ute i landet. Behovet av en välfungerande räddningstjänst är ofrånkomligt. Det gäller även möjligheten till genomförande av utbildningar och övningar som krävs för att kunna upprätthålla förmåga. Risken för kompetensbrist på lokal nivå är minst sagt oroväckande, och jag vet att det har kommit in ett stort antal dispensansökningar.

Den svenska modellen är unik, med en stark autonomi för arbetsmarknadens parter. Det kan man ha olika uppfattningar om, men vi är nog alla överens om att det är en modell som vi vill försöka värna och bevara. Det ställer dock höga anspråk på parterna att gemensamt ta ansvar för att nödvändiga verksamheter ska fungera i hela hotskalan. Ett avtal som inte möter de krav som det nya och allvarliga omvärldsläget innebär riskerar att äventyra Sveriges säkerhet.

Därför förutsätter jag att parterna i ljuset av detta, nu när det nya avtalet trätt i kraft, också utvärderar avtalet.

Så långt Carl-Oskar Bohlin.

Det är hög tid att komma tillbaka till förhandlingsbordet innan vi förlorar Sveriges verkliga vardagshjältar. Det är vardagshjältar som Marcus Aronsson, som arbetar i Borås på Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Där är räddningstjänsten först på plats och säkrar olycksplatsen med sina fordon så att de och ambulansen kan arbeta säkert. Deras kunskap och teknik gör att människor kan klippas loss och räddas för att föras till sjukhus illa kvickt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Trafiksäkerhet

Eller som Christer Sjögren, som tillsammans med sina kollegor på Sörmlandskustens räddningstjänst i mitt hemlän rycker ut och stänger av vägen för att olycksplatsen inte ska bli värre eller för att polisen ska kunna göra sitt jobb med alkotester och höra vittnen. De ordnar också växelvis trafik så att trafiken inte behöver vara avstängd längre än nödvändigt och är därför till stor hjälp för minskad samhällsstörning.

Herr ålderspresident! På plats hör jag vittnesmål om hur återhämtningen med det nya avtalet har blivit så dålig att de är rädda att inte orka och att hamna i situationer på hemmaplan som inte längre går att pussla ihop, inte ens med en stor portion vilja. Stephanie Pizzignacco, en fantastisk kvinnlig förebild i brandyrket, har redan lämnat sin tjänst. Hon och familjen fick inte vardagen att gå ihop med två vuxna inom blåljusverksamheten och små barn hemma. Allt detta beror på ett avtal som ingen i branschen har frågat efter, som ingen vill ha, som gör att vi förlorar kompetens och som dessutom är dyrare än tidigare. Detta är inget annat än rent vansinne.

Nu är det bråttom att göra om, precis som landets civilförsvarsminister satte fingret på, innan vi i kommande trafiksäkerhetsstatistik får läsa om fler personliga tragedier på grund av brister i stödet när olyckan varit framme. Det ansvaret vilar tungt på arbetsmarknadens parter - för ett tryggt och säkert Sverige.

Till SKR och Kommunal vill jag säga: Vi litar på att ni tar ert ansvar. Tillbaka till förhandlingsbordet! Lyssna till professionen så att de blåljushjältar som finns där för oss får känna att vi finns där för dem!

Herr ålderspresident! Låt oss lämna mardrömmen en stund och gå vidare. Jag välkomnar propositionen om prövotid för körkortsbehörighet AM, som vi tar upp i dagens betänkande. En prövotid på ett år för körkortet är ännu en säkerhetsåtgärd och en tydlig markering om vikten av att ta sitt ansvar när man väl ger sig ut i trafiken för att fortsätta att öva på egen hand och bli en skicklig förare.

Trafiken är en stor del av vardagslivet, men den innebär också en av de största risker vi möter varje dag. Sverige är ett föregångsland när det gäller trafiksäkerhet. Nollvisionen slår tydligt fast att ingen ska vare sig dö eller skadas allvarligt i trafiken. Ändå har vi en bit kvar.

Ungefär en tredjedel av dem som avslutar sitt liv i trafiken gör det självvalt, så kallad suicid. Detta är ett allvarligt samhällsproblem där vi alla som medmänniskor har möjlighet att göra en insats. Hur mörkt det än känns finns det alltid hopp. Min uppmaning är att vara en sådan medmänniska som ringer det extra samtalet, som sträcker ut handen till någon som har det tufft och vågar säga att det är okej att inte må tipptopp här och nu, att det faktiskt kan bli bättre och att du finns där.

Psykisk ohälsa är en delförklaring till att vi inte når nollvisionen. För att nå målen måste vi arbeta brett, med såväl trafiksäkerhetsåtgärder som att förhindra psykisk ohälsa.

Herr ålderspresident! Trafiksäkerhet handlar om att skapa en kultur där säkerhet prioriteras av alla och där vår infrastruktur och exempelvis vägunderhåll är värt namnet. Riksrevisionen riktade nyligen svidande kritik i en rapport och påtalade att fler har dött i trafiken de senaste åren på grund av brist på åtgärder.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Trafiksäkerhet

Livet är skört. Vi gör nu allt för att ställa om och prioritera vägunderhåll, säkrare infrastruktursatsningar och teknik som kan bidra till att förhindra olyckor. Moderna system för hastighetsbegränsningar i bilen, mitträcken som skapar trygga, mötesfria körfält, varningssystem för trötthet och autonom körning är bara några exempel på åtgärder och innovationer som kan göra våra vägar säkrare.

Tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt. Genom att sträcka ut en hand eller ta ett samtal, genom att utbilda och medvetandegöra och genom att investera i underhåll och säkerhetsteknik kan vi minska antalet trafikolyckor och rädda liv.

Med det sagt vill jag yrka bifall till propositionen och utskottets förslag.

(Applåder)


Anf. 138 Carina Ödebrink (S)

Herr ålderspresident! I betänkandet Trafiksäkerhet behandlas 120 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden. Dessutom behandlas regeringens proposition om prövotid för körkortsbehörigheten AM, som berör A-traktorer.

Vi socialdemokrater har tre reservationer, som vi står bakom. Men jag yrkar bifall endast till reservation 10 om trafiksäkerhet vid vägarbeten och räddningsinsatser.

Trafiksäkerhet handlar om hur vi planerar, investerar i och underhåller infrastruktur och transportsystem. Att de olika transportslagen används på bästa sätt, till exempel att mer gods flyttas över från väg till järnväg för att på så sätt minska antalet lastbilar på vägarna, samt sjysta villkor för dem som jobbar i transportbranschen är också trafiksäkerhetsfrågor.

Antalet omkomna och svårt skadade i trafiken har ökat sedan 2020. I det sammanhanget, herr ålderspresident, vill jag nämna den oerhört tragiska olyckan i Örebro i går där tre människor omkom. Det visar med tydlighet vikten av att vi har ett fortsatt ambitiöst trafiksäkerhetsarbete, för att förhindra död och allvarlig skada.

Det nya etappmålet, som regeringen beslutade om 2020, innebär att antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom alla trafikslag ska halveras till 2030. Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag ska minska med 25 procent.

För att vi ska nå målen till 2030 om att antalet dödade och skadade ska minska krävs ett fortsatt systematiskt och förebyggande arbete när det gäller fordon, infrastruktur och övervakning. Det handlar också om mötesseparering, bilbältesanvändning, hastighet och nykterhet.

För dem som har vägen som arbetsfält är ökad trafiksäkerhet särskilt viktigt. Ingen ska behöva dö eller skadas på sitt arbete, som i detta fall ofta handlar om att rädda andras liv eller att komma till undsättning.

I det sammanhanget vill jag ändå påpeka att det som Ann-Sofie Lifvenhage lyfte upp om arbetstidsavtal och kompetens inom blåljusverksamheten är en viktig fråga för trafiksäkerhet men en fråga som parterna måste lösa, och det ska ske inom den svenska modellen.

Handlingsplanen för förbättrad säkerhet vid arbete på väg, som gäller till 2025 och som initierades av den förra regeringen, behöver fullföljas men också revideras framöver.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Trafiksäkerhet

Herr ålderspresident! Klimatförändringarna påverkar våra vägar och järnvägar genom ökad risk för erosion, översvämningar, ras och skred. Det omväxlande kalla och milda vädret påverkar vägarna när vatten tar sig ned i sprickor där det fryser och tinar om vartannat. Det innebär att kostnaderna för vägunderhållet ökar, och det ökar på den stora underhållsskuld som redan finns. Klimatförändringarnas betydelse för vägunderhållet är därför angeläget att ha med i det fortsatta arbetet. Tyvärr finns det dock partier i riksdagen som helt bortser från klimathot och klimatförändringar.

Onsdagen den 3 januari fastnade cirka 1 000 fordon på E22:an i Skåne. Många satt fast i sina bilar i ett dygn. Att ingen kom till allvarligare skada får ses som ren tur. Hur kan det gå så fel? Även om det varnades för hårt väder är det inte så enkelt som att haveriet berodde på vädret. Drivande snö i Skåne är inget nytt.

Bärgare satt i timtal och väntade på att få rycka ut. Oförmåga att ta initiativ och obefintlig samordning skapade en mycket allvarlig situation. Om Sveriges beredskap och samordning inte är bättre än så här i fredstid, hur ska vi då klara av en större kris eller krig?

Snökaoset i Skåne inträffade i början av året. Med mycket av vintern kvar begärde vi socialdemokrater att infrastrukturministern, som är ytterst ansvarig, skulle komma till utskottet. Det är anmärkningsvärt att partierna från den SD-ledda regeringen vägrade tillmötesgå detta.

Herr ålderspresident! A-traktorer är en företeelse som är unik för Sverige. De ger de unga som bor utanför storstadsområdena frihetskänsla. Det är ett sätt att umgås och att inte vara beroende av att föräldrar ska skjutsa eller av en kollektivtrafik som inte alltid finns eller inte kan möta de ungas behov.

Antalet A-traktorer har ökat kraftigt under senare år, och med det har också antalet olyckor ökat. Det finns en samsyn över partigränserna i fråga om ökad trafiksäkerhet och A-traktorer. Det handlar om krav på bilbälte, antal passagerare och vinterdäck samt om förslaget i propositionen vi har att ta ställning till: att införa en prövotid för nya körkortsinnehavare med behörigheten AM.

Det finns också en samsyn i fråga om utbildning och behovet av en översyn för att få stopp på trimningen av A-traktorer. Det är mycket allvarligt att bilprovningen redovisar att sju av åtta A-traktorer som besiktigas uppvisar brister och att hälften har felaktigheter som kräver efterkontroll. Det är därför angeläget med fortsatt säkerhetsfokus och tydliga krav när det gäller A-traktorer, men det är också viktigt att ungas mobilitet inte försämras.

I går röstade EU-parlamentet om nya krav för A-traktorer. Det handlar om att höja åldersgränsen från 15 till 16 år samt om att AM-behörigheten ska ersättas av ett B1-körkort, som i princip kan likställas med ett vanligt B-körkort. Det skulle innebära betydligt högre kostnader för de unga och deras föräldrar. Det skulle dramatiskt förändra och försämra ungas möjligheter till frihet och oberoende och drabba landsbygdens unga särskilt hårt.

Det är viktigt att regeringen tar ansvar för att tydligt driva på frågan om åldersgränser för Sveriges unga. Vi socialdemokrater kommer att driva frågan genom den fortsatta processen, för av diskussionerna här i kammaren att döma vill ju ingen försämra för de unga på landsbygden. Det man kan önska eller kanske hade efterfrågat är att regeringen och Sverigedemokraterna tydligare och tidigare hade drivit frågan innan den kom till en omröstning i EU-parlamentet i går.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Trafiksäkerhet

(Applåder)

I detta anförande instämde Kadir Kasirga (S).


Anf. 139 Thomas Morell (SD)

Herr ålderspresident! Ledamoten Ödebrink ställde frågan hur det kunde bli så fel på E22. Då kände jag mig manad att svara.

Det som hände på E22 var ingalunda en nyhet. Man kan säga att det som inträffade var en riktig lyckträff, för vad var det som hände utöver katastrofen där nere? Jo, att medierna satte ljuset på hur illa det fungerar med underhållet av vintervägar.

Under flera år har jag fört en diskussion här i kammaren med den förra infrastrukturministern om hur illa Trafikverket sköter underhållet av vintervägar. Det står still så snart det kommer lite snö. Det blir glashalt. Bilar åker av vägen. Olyckor inträffar. Det jag fick som svar då var att det fanns ett modernt och väl fungerande underhåll av vintervägar. Modernt är det, men fungerar gör det definitivt inte.

Det vi såg på E22 är ett resultat av den gamla regeringens sätt att driva och sköta Trafikverket. Det är en direkt följd av att man inte tog tag i de bekymmer som fanns. Man ökade antalet anställda med 48 procent under de åtta åren, men underhållet av vägarna blev bara sämre.

Nu har det gått så långt att både åkerier och chaufförer runt om i landet har sagt att de inte kör om det inte blir bättre. De riskerar varken förare eller fordon på de här vägarna. Det är ett resultat av ett bristfälligt skött verk, som har ansvar för att sköta underhållet av vägarna. Det ansvaret vilar tungt på den förra regeringen.


Anf. 140 Carina Ödebrink (S)

Herr ålderspresident! Jag känner igen Thomas Morells retorik och argumentation. Den har vi hört flera gånger i utskottet men också i den här kammaren. Jag tycker att Morell gör det lite enkelt för sig.

Det fungerar väldigt olika runt om i landet. Jag har bott vid en landsväg eller snarare motorväg i 30 år och sett att vinterväghållningen har försämrats, men att det bristande underhållet enbart beror på den förra regeringen är ett argument som rimligtvis borde ha ett bästföredatum. Nu har ju snart den SD-ledda regeringen regerat i två år. Det kanske vore på sin plats att tala om vad man vill göra i stället. Hur ser era förslag ut?

Det här handlar inte bara om Trafikverket utan faktiskt om att ingen tog initiativ och att det inte fanns någon samordning. Jag tycker alltså att Morell gör det lite enkelt för sig, men det återstår ju att se vad som händer. Det är upp till bevis för det andra regeringsunderlaget nu.


Anf. 141 Thomas Morell (SD)

Herr ålderspresident! Jag tackar ledamoten för frågorna. Jag har inte bott vid någon riktig landsväg, bara en liten grusväg som det inte var så mycket med. Däremot har jag suttit på en landsväg i rätt många mil. Jag tillhör den grupp som kan kalla sig yrkesförare. Jag har följt utvecklingen genom årens lopp och sett hur illa ställt det är och hur illa det har blivit. Jag har också jobbat tolv år på trafikpolisen och varit ute och sett konsekvensen av dåligt underhållna vintervägar. Jag har suttit i diket och tagit hand om människor som varit med om det värsta ögonblicket i sitt liv. Jag vet vad det handlar om.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Trafiksäkerhet

Jag har varit oerhört kritisk till den förra regeringen. Det kan den förra infrastrukturministern intyga. Låt er inte luras av att jag har tystnat, för det har jag inte gjort - vare sig här i kammaren eller någon annanstans. Ödebrink frågade efter förslag på vad vi vill göra. Vi vill se över Trafikverkets organisation, och det ska ske i närtid, för det här kan inte fortsätta.

Vi pratar just nu om underhållet av vintervägar, men det räcker med att ställa sig på en plattform och se om tåget går i tid - om det över huvud taget kommer något tåg. Det finns bekymmer alldeles oavsett om man tänker välja väg eller järnväg. Man måste se över organisationen, för den fungerar inte. Ni hade den chansen under åtta år. Ni tog den inte. Men jag ska göra vad jag kan för att få den förändringen till stånd.


Anf. 142 Carina Ödebrink (S)

Herr ålderspresident! Om man ständigt pekar på Trafikverket och säger att det är en inkompetent myndighet tänker jag att Thomas Morell och regeringsunderlaget har alla möjligheter i världen att styra upp och förändra det. Det behöver göras här och nu för att klara av det som händer i dag.

Vi socialdemokrater vill också göra en översyn, men det förslaget har Sverigedemokraterna inte varit beredda att stödja. Att peka på en inkompetent myndighet kan man göra om man bara vill måla upp problemen och inte alltid är så lösningsfokuserad. Det handlar ju om att också kunna presentera lösningar och säga vad man vill framåt.

Jag tycker att det finns andra nyanser som är viktiga att ha med i det här sammanhanget. Hur har marknadiseringen påverkat hur man använder pengar och ser till att få ut så mycket som möjligt? Vid upphandlingar är det i dag få entreprenörer som lägger anbud. Det missgynnar små och medelstora aktörer.

Det finns en kompetens i organisationen som har försvunnit. Det är brist på resurser och maskiner. Det är en utveckling som har skett över tid, oavsett hur regeringarna sett ut, sedan det blev en förändring av organisationen. Jag tycker att det är viktigt att ha med.

Ett litet tips till Thomas Morell är att försöka vara mer lösningsfokuserad framöver när det gäller de här frågorna.


Anf. 143 Magnus Jacobsson (KD)

Herr ålderspresident! Tack, Carina Ödebrink, för ett bra anförande! Jag har dock en liten fundering. I sak tror jag egentligen att de flesta av oss här i kammaren delar uppfattningen att A-traktorer är en gigantisk frihetsreform. De ger mobilitet och gör att ungdomar på ett rätt så säkert sätt, med ett plåtskal runt sig, kan vara på landsbygden i trafiken och ta sig till skolan och fotbollsträningen, kanske till och med dejta någon, samlas på en och annan plats och spela go musik och ha trevligt. Det är också en del av ett svenskt kulturarv, skulle jag säga.

När jag var yngre var vi några stycken som tyckte att det var häftigt att sticka iväg på mopeden för att träffas och umgås. Men i och med de regelförändringar som skedde blev A-traktorn ännu mer populär än vad den var när jag var ung.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Trafiksäkerhet

Nu finns också EU-moppen som egentligen är ett betydligt farligare fordon. Det är ett plastskal som får köra snabbare än ett plåtskal. Det finns mycket att fundera över där.

Det är bara en sak jag reagerar på, herr ålderspresident. Carina Ödebrink och jag är överens om det hon sa i sitt anförande. Vad är det då som gör att man har en politik i den här kammaren och en annan i EU-parlamentet? Socialdemokratin valde faktiskt att rösta ja till att flytta åldern från 15 till 16 år. Här, herr ålderspresident, vill jag vara tydlig. Jag tycker att regeringen skulle ha varit tydligare. Jag vet att vi på Tidösidan kommer att ligga på när man går vidare till nästa steg i processerna för att försvara det svenska kulturarvet och A-traktorn. Men varför bedriver S två former av politik - en här och en i Bryssel?


Anf. 144 Carina Ödebrink (S)

Herr ålderspresident! Jag tackar för frågan. Jag kan försäkra Magnus Jacobsson om att vi driver en och samma politik när det gäller frågan om A-traktorn. Jag tycker att det är viktigt att understryka att det finns en bred samsyn i hur vi ser på säkerheten och hur vi ser på A-traktorn som ett viktigt frihetsverktyg för våra unga.

Socialdemokraterna i Bryssel röstade för förslaget om att vi skulle behålla åldersgränsen 15 år. När det sedan slutröstades valde vi att rösta på helheten för att sedan ta frågan vidare i det fortsatta arbetet. Det är svaret på Magnus Jacobssons fråga.

Jag kan upprepa det jag sa tidigare i mitt anförande: Vi har haft den här frågan uppe i trafikutskottet vid flera tillfällen. Jag hade gärna sett att regeringen varit ännu tydligare och tagit den här frågan ännu mer på allvar, så att vi vid omröstningen i går hade kunnat få en annan utgång. Nu blev det inte så.

Frågan går tillbaka till Magnus Jacobsson och regeringspartierna. Nu är det upp till bevis, så att vi kan lösa det här! Jag tycker att vi kan hjälpas åt. Men det är en viktig fråga för regeringen att driva.


Anf. 145 Magnus Jacobsson (KD)

Herr ålderspresident! Hur vi röstar på våra egna gruppmöten eller i våra egna partigrupper i Bryssel är det nog svårt för oss alla att i någon form leda i bevis. Jag har givetvis respekt för det som sägs. Jag tror också på det som sägs. Men det är lite svårt att leda i bevis.

Vad som däremot är tydligt är hur man har röstat i kammaren - här eller i Bryssel. Det är ett faktum att socialdemokratin röstade för den höjning som nu föreslås, medan bland annat mitt parti inte gjorde det.

Herr ålderspresident! Jag hoppas verkligen att vi kommer att ha en samsyn, inte bara i Sverige utan framför allt i Bryssel. Jag hoppas verkligen att vi tillsammans - regeringspartierna, Tidöpartnern och oppositionen - kommer att verka för att våra svenska ungdomar ska få fortsätta att åka tryggt och säkert i ett plåtskal i stället för ett plastskal.

Herr ålderspresident! Jag är tacksam om det finns en samsyn, men den får då också gärna finnas i Bryssel.


Anf. 146 Carina Ödebrink (S)

Herr ålderspresident! Det är naturligtvis så att man vill beskriva verkligheten så att det gynnar ens egna intressen bäst. Magnus Jacobsson gör det på sitt vis. Jag har förklarat den socialdemokratiska utgångspunkten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Trafiksäkerhet

Det finns en samsyn om att vi behöver jobba tillsammans för att lösa den här frågan. Jag ser inte att vare sig A-traktorfrågan eller våra unga skulle tjäna på att vi står här i kammaren eller i andra sammanhang och hackar på varandra om vem som sa si och vem som sa så. Det har funnits ett starkt stöd för att vi ska få behålla åldersgränsen när det gäller A-traktorer. Vi ser också att vi behöver stärka möjligheterna till och kraven på utbildning. Det tycker jag att vi ska ta fasta på, och det gäller både regeringens partier och övriga partier. Men regeringen är ytterst ansvarig för att driva den här frågan. Där ligger bollen i dag.


Anf. 147 Thomas Morell (SD)

Herr ålderspresident! Vi står bakom alla våra reservationer, men jag yrkar bifall endast till reservation 6.

Till att börja med vill jag skicka en tanke till de familjer som drabbades vid den svåra olyckan på järnvägen vid Örebro södra i går. Jag förstår vad familjer, vänner och vittnen genomlider. Jag lider också med den förare som körde tåget och drabbades av detta. En förare har i det läget inte mycket annat att göra än att tuta och bromsa och är egentligen passiv i övrigt. Det var en oerhört tragisk händelse som drabbar väldigt många människor. Det är precis så när det gäller trafiksäkerheten. Väldigt många människor drabbas när en olycka inträffar. De flesta av oss har förmodligen någon familjemedlem, nära anhörig eller vän som har råkat ut för en allvarlig olycka i trafiken. Det är oerhört jobbigt för dem som drabbas.

Vad är då trafiksäkerhet? Är det att montera upp automatiska hastighetskameror utmed våra vägar, eller är det betydligt mer komplicerat än så? För mig som har ägnat nära nog hela mitt vuxna liv åt trafiksäkerhet är den här frågan viktig. För trafiksäkerhetens skull är det också viktigt att vägarna underhålls både sommar och vinter.

Herr ålderspresident! En av de värsta arbetsveckor jag upplevt inträffade för cirka 20 år sedan. På en vecka omkom sju personer i trafiken bara i Skaraborg. Vid samtliga av dessa olyckor fick jag vara med och utreda orsaken. Man är ödmjuk inför en så svår arbetsuppgift, och man berörs på ett sätt som inte går att beskriva med ord. Vart och ett av dessa dödsoffer har en stor krets av människor omkring sig - föräldrar, barn, syskon, släkt och vänner. Varje dödsfall i trafiken påverkar många, inte minst dem som agerar på olycksplatsen och i den utredning som sedan följer.

Trafiksäkerhet är viktigt och något som angår och berör oss alla. Trafiksäkerhetskameror är långt ifrån lösningen. Det krävs närvaro av trafikpoliser. De upptäcker påverkade förare, olovliga körningar med mera - allvarliga brott som en kamera helt blundar för.

Herr ålderspresident! Landets yrkesförare har ett viktigt budskap till oss politiker: Underhållet av våra vintervägar fungerar inte. De vet, ty de färdas på vägarna dagligen, årets alla dagar. De sätter bokstavligt talat livet på spel för att vårt samhälle ska fungera.

Tack och lov, får man faktiskt säga, fick vi situationen på E22 tidigare i vinter. Den fick medierna att vakna upp och beskriva hur sagolikt dåligt underhållet av vintervägarna fungerar. Den myndighet som ansvarar för drift och underhåll av våra vägar har under de senaste 20 åren konsekvent avvecklat kompetensen att bedriva ett fungerande underhåll av våra vintervägar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Trafiksäkerhet

I flera riksdagsdebatter med den förra infrastrukturministern fick jag svaret att Trafikverket hade ett modernt och effektivt sätt att underhålla våra vintervägar. Det är möjligt att det är modernt, men fungerar gör det inte. Man kan fråga vilken yrkesförare man vill, och svaret är givet: Underhållet är en katastrof.

Herr ålderspresident! Vilka konsekvenser får det om åkerier och dess förare ställer bilarna under delar av vinterhalvåret? Vår industri är beroende av fungerande transporter, kollektivtrafik, livsmedelsproduktion och sjukvård. Vi behöver mat på bordet och kläder på kroppen. Kort sagt gör yrkesförarnas arbetsinsatser att vårt samhälle fungerar. Är det då inte ett rimligt krav att yrkesförarna kan utföra sitt jobb i en trafikmiljö som fungerar sommar som vinter? Vägunderhållet är kraftigt eftersatt, och anslagen behöver ökas för att stoppa förfallet i det svenska vägnätet.

Herr ålderspresident! Riksrevisionen släppte i slutet av december förra året en granskningsrapport som var oerhört kritisk till förra regeringens och Trafikverkets agerande i infrastrukturplaneringen. Låt mig citera två meningar som sätter ljuset på problemet: "Riksrevisionen har i en tidigare granskning konstaterat att Trafikverkets kostnadskontroll inom investeringsverksamheten har brister." Vidare: "I praktiken innebär detta exempelvis att fler liv hade kunnat räddas i trafiken och att många fler medborgare hade kunnat få bättre transportförsörjning till samma kostnad." Granskningsrapporten är synnerligen läsvärd. Här framgår tydligt hur man inte ska planera infrastruktur. Men den förra regeringen är historia. Nu måste vi fokusera på Trafikverket, och det är sannerligen dags att se över denna koloss till myndighet.

Herr ålderspresident! Alkohol och droger är ett tilltagande problem i trafiken. Vi vet att riskerna ökar betydligt med påverkade förare, och statistiken visar också att alkohol och droger förekommer i alltför många olyckor. Sverigedemokraterna menar att drog- och alkoholkontroller måste ökas avsevärt. Alkoholpåverkade och drogpåverkade förare måste bort från våra vägar.

Herr ålderspresident! Arbete som utförs på väg eller nära väg är förenat med stora risker eftersom många bilister inte respekterar skyltar och varningsljus i önskvärd omfattning. Varje år dödas eller skadas flera personer när de utför arbete på eller nära väg. Så kallade TMA-fordon används som skydd vid olika arbeten på väg. Ni har säkert sett dessa fordon med sina stora krockkuddar, blixtljus och varningsskyltar. Dessa fordon har till uppgift att med sin närvaro och utrustning uppmärksamma andra trafikanter om ett pågående arbete. Trots både skyltar och varningsljus blir dessa TMA-fordon påkörda, och dessa påkörningar ökar i frekvens. Situationen är inte acceptabel, och jag talar ofta med personer som upplever otrygghet när de arbetar på väg.

Denna utveckling måste vändas, och för oss sverigedemokrater är det en prioriterad fråga. Man måste kunna gå till sitt arbete ute på vägen och känna sig trygg. Det gäller såväl vägarbetare och bärgare som räddningstjänst, ambulansförare och poliser. De står ju mitt i trafiken. Då måste det finnas en respekt för de skyltar och varningssystem som finns så att de kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Deras närvaro i trafiken ska ju hjälpa oss andra att komma fram säkert och tryggt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Trafiksäkerhet

Herr ålderspresident! Trafiksäkerhet angår alla, och vi i Sveriges riksdag har verktygen för att öka säkerheten på Sveriges vägar. Låt oss gemensamt öka tryggheten på landets bilister.

(Applåder)


Anf. 148 Carina Ödebrink (S)

Herr ålderspresident! För oss socialdemokrater är infrastruktur, transportsystem och klimatfrågor otroligt viktiga, och trafiksäkerhet som en del i vårt arbete i trafikutskottet handlar både om att ställa om och att skapa förutsättningar för säkra gods- och persontransporter. Därför hade vi en nationell plan som levererade resurser för att kunna möta de behov vi ser.

Men jag tror att både Thomas Morell och jag kan vara överens om att behoven är mycket större, så nu är det upp till den SD-ledda regeringen att möta de behov som finns. Givetvis måste man prioritera; så är det alltid. Men när den socialdemokratiska gruppen reser runt i landet ser vi att det finns väldigt stora behov när det gäller underhåll, investeringar och fortsatta satsningar på järnväg och trafiksäkerhet.

Hur ser Thomas Morell på klimatförändringarnas påverkan på behovet av vägunderhåll, och hur vill han lösa detta?


Anf. 149 Thomas Morell (SD)

Herr ålderspresident! Utan infrastruktur fungerar inget annat. Om vi inte har en infrastruktur som klarar de behov vi har i hela landet, både i storstad och på landsbygd, kommer inget annat heller att fungera. Underhållet på våra vägar har blivit allt sämre under årens lopp, och den rapport jag hänvisade till är väldigt kritisk till hur den förra regeringen skötte detta och att man inte hade kontroll på kostnaderna. Det är ett bekymmer om pengarna flödar utan att man får valuta för dem. Nu har vi ett jättearbete att göra med att styra upp detta, och då måste vi titta på Trafikverkets organisation och kostnadskontroll.

I elva rapporter, tror jag, har Riksrevisionen kritiserat att det saknas kontroll över denna verksamhet. Den förra regeringen hade ansvaret för myndigheten, men nu har vi tagit över det ansvaret och försöker styra upp verksamheten för att få ut mer pang för pengarna och få vägarna att fungera sommar som vinter. Det handlar också om att få en fungerande tågtrafik, för nu står det ju stilla oavsett när man ska åka. Detta har varit det stora bekymret, och det skapar en situation där vi inte klarar det mest grundläggande i vårt samhälle. Detta måste vi förändra, och nu har vi verktygslådan och ska se till att det blir en förändring.


Anf. 150 Carina Ödebrink (S)

Herr ålderspresident! Jag noterar att Thomas Morell över huvud taget inte berör det jag frågade efter, nämligen Sverigedemokraternas syn på klimatförändringarna och vad som behöver göras angående dem för att vägarna blir ännu sämre. Men det är kanske inte så konstigt med ett parti som i stort förnekar klimatförändringarna.

Låt mig också påminna Thomas Morell om att den socialdemokratiska regeringen gav Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att skärpa kostnadskontrollen. Detta arbete behöver intensifieras, för vi ska givetvis få ut mesta möjliga av de skattepengar vi lägger in. Den socialdemokratiska regeringen vidtog dock åtgärder för att komma till rätta med de ökade kostnaderna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Trafiksäkerhet

Herr ålderspresident! Ett inkompetent trafikverk och en inkompetent regering är Thomas Morell svar på varför det ser ut som det gör. Men han får nog snart skriva om sitt tal, för det håller liksom inte längre. Men vad tror Thomas Morell att marknadiseringen, upphandlingarna och fragmentiseringen av viktig samhällsservice har haft för betydelse för hur det ser ut i dag?


Anf. 151 Thomas Morell (SD)

Herr ålderspresident! Vi börjar med klimatet, för det var ju grundfrågan. Det vi ser ute på våra vägar säger man är påverkat av klimatet, men låt oss titta på hur man utför underhållet. Man tar inte bort problemet med vattengenomträngning i själva vägkroppen, och sedan fryser det sönder när det blir kallt. Det är helt naturligt eftersom is spränger. Det vore önskvärt att man i stället lade ett topplager som fungerar som ett tak så att man inte får de här enorma skadorna i vägbanan. I stället snålar man och åker omkring med en sådan där snabelbil - sådana har ni säkerligen sett - och sprutar lite tjära och grus uppepå, och en vecka senare har man samma situation igen. Det har inget med klimatet att göra.

Om vi däremot får en vägstandard som gör att trafiken fungerar bättre kommer det att påverka alla utsläpp positivt, eftersom man inte behöver hålla på att gasa och bromsa hela tiden och ta hänsyn till alla gropar som har uppstått i vägen.

Ja, Trafikverket är inkompetent. Man har tappat den kompetens man hade tidigare. Det fanns jättemånga tjänstemän som hade en oerhörd kunskap både på vägsidan och på järnvägssidan. I dag köper man konsulttjänster för detta. Inte undra på att det ser ut som det gör!

Huruvida regeringar är kompetenta eller inte låter jag väljarna avgöra. Det är bäst så, faktiskt. Men att det inte fungerade med den förra regeringen behöver Ödebrink inte lyssna på mig för att få veta. Läs gärna rapporten från Riksrevisionen, för den ger svaret på den frågan.


Anf. 152 Helena Gellerman (L)

Herr ålderspresident! Trafiksäkerhetsarbetet ligger mig väldigt varmt om hjärtat efter tolv år med forskning inom trafiksäkerhet.

Ska samhället fungera behöver vi kunna resa säkert från hemmet till arbetet och skolan eller när vi hälsar på släkt och vänner eller åker på semester. Fordonen måste vara säkra, vägarna måste ha en bra standard, järnvägsövergångarna måste fungera, och platser där man byter från exempelvis bil till tåg eller kollektivtrafik måste vara genomtänkta för resenärerna.

Sverige har under lång tid bedrivit ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete och är det land som har lägst antal döda per invånare i trafiken i hela världen. Många svenska uppfinningar har bidragit till detta, inte minst säkerhetsbältet, som har räddat många liv.

Sverige skapade nollvisionen, som många länder har tagit efter. Den är ett mentalt räcke att hålla sig i för att steg för steg fortsätta att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. Vi har forskat och utvecklat system för det som krävs för att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken, med fokus på människan, fordonet och trafikmiljön.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Trafiksäkerhet

Tyvärr har antalet dödade i trafiken hamnat på en platå. Sedan 2019 har det legat mellan mellan 204 och 232, och 232 är tyvärr fjolårets nivå. Vad behöver vi då göra för att närma oss nollvisionen?

Herr ålderspresident! Analyser visar att de viktigaste orsakerna till olyckor är för det första för hög hastighet, för det andra alkohol och andra droger och för det tredje trötthet och ouppmärksamhet. Den mänskliga faktorn ligger faktiskt bakom över 90 procent av alla olyckor.

För hög hastighet är samtidigt kopplat till vägens utformning och tillstånd. Vi har sett hur Trafikverket på grund av för lite pengar till underhåll har sänkt hastigheten på vissa vägavsnitt runt om i landet för att vägen inte har en godtagbar standard. Så kan vi inte fortsätta. Vi måste ha en vägstandard som gör att människor kan ta sig till jobbet på en rimlig tid.

Trafiksäkerheten ska inte bero på var du bor i landet. Vi behöver satsa pengar på att underhålla våra vägar, inte minst på landsbygden. Det är tacksamt nog också den åtgärd som har den största samhällsekonomiska nyttan. Vägmarkeringar, till exempel, har en avgörande påverkan på trafiksäkerheten, oavsett om det är det mänskliga ögat eller bilens kamera som ska upptäcka markeringarna. Man måste veta att man håller sig på sin sida av vägen. Liberalerna har drivit på för en översyn av standarden på vägmarkeringarna i vårt land.

Vi vet alla att olycksrisken ökar i takt med en högre hastighet på fordonet. Även växthusgasutsläpp och buller har koppling till hastigheten. Utöver personligt lidande försämras miljön, och samhällets kostnader ökar.

För säkrare vägar vill vi liberaler att det vid offentlig upphandling av transporttjänster ska ställas krav på hållbara hastigheter, det vill säga att leverantörens fordon håller hastigheten. Det skulle ha en dämpande effekt på medelhastigheten på våra vägar och radikalt minska utsläppen.

Uppföljning och kontroll på våra vägar spelar en viktig roll för regelefterlevnaden. Liberalerna vill se fler trafikpoliser dedikerade till det viktiga trafikkontrollarbetet som sker på väg. Vi har många fordon på våra svenska vägar, inte minst utländska, som inte skulle gå igenom en kontrollbesiktning. Vi behöver därför betydligt fler kontroller av fordon och av att reglerna för hastighet, användning av alkohol och andra droger liksom kör- och vilotider respekteras. Arbetet med alkobommar i våra hamnar är också en viktig pusselbit.

Herr ålderspresident! Om vi verkligen ska komma åt den mänskliga faktorn som ligger bakom 90 procent av olyckorna - för hög hastighet, alkohol och andra droger samt trötthet och ouppmärksamhet - behöver vi byta ut den mänskliga föraren mot självkörande fordon. Vi liberaler är teknikoptimister. Utvecklingen går framåt, och steg för steg införs systemen i fordonen. Helt självkörande bilar ligger dock en bit fram i tiden.

För att underlätta utvecklingen behöver vi ta bort hinder för att testa tekniken på ett säkert sätt, med större tester i verklig miljö för specifika ändamål. Sverige har förutsättningar att bli ett föregångsland för självkörande fordon och därmed utnyttja den stora samhällsnytta som tekniken medger, inte minst när det gäller trafiksäkerhet och transporter på landsbygd.

Liberalerna tror på teknikens möjligheter till ökad trafiksäkerhet. Allt fler bilar är uppkopplade och kan dela sin data för att till exempel identifiera isfläckar eller andra bilar vid skymd sikt. Potentialen hos informationen i dagens fordon skulle kunna utnyttjas betydligt bättre, och regler som hindrar utvecklingen behöver ses över.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Trafiksäkerhet

De oskyddade trafikanternas andel av dödsolyckorna är en oroande trend, inte minst andelen cyklister och gående. Av 232 omkomna 2023 var 93 oskyddade trafikanter, alltså hela 40 procent. Liberalerna vill se en översyn av cyklisternas trafikmiljöer och kraftfulla åtgärder för att bromsa denna trend.

Här spelar återigen tillgången på data en viktig roll för att forskning och utveckling baserad på olycksdata ska kunna underlättas, naturligtvis med hänsyn till den personliga integriteten. Reglerna för tillgång till Trafikverkets system för trafikolyckor, Strada, ändrades för några år sedan av integritetsskäl. Översynen var bra, men tillgången till data har strypts till den grad att viktigt trafiksäkerhetsarbete inte kan utföras. Det gör att trafiksäkerheten, inte minst för oskyddade trafikanter som motorcyklister, riskerar att bli eftersatt. Liberalerna vill därför undersöka hur oönskade effekter kan åtgärdas.

En viktig del i trafiksäkerhetsarbetet är tillgången till en gedigen körutbildning. Vi behöver komma åt de illegala körskolorna och förbättra andelen som klarar teori- och körprov - annars riskerar vi att om fem till tio år få ett ökat antal olyckor på grund av sämre utbildade förare.

Herr ålderspresident! Mopedbilar och A-traktorer har ökat ungdomars rörelsefrihet. Ungdomar sitter mer skyddade i en mopedbil eller en A-traktor än på en moped. Som förälder tycker man därför att det är ett bättre alternativ.

Vi liberaler är positiva till ny teknik och ökad mobilitet, men det får inte leda till ökade personskador. Vi ser en oroväckande trend när det gäller mopedbilar men kanske framför allt när det gäller A-traktorer.

Den 15 juli 2020 ändrades reglerna så att hastigheten hos A-traktorer kan regleras digitalt. Antalet tyngre fordon som registreras som A-traktorer har ökat sedan dess och dessvärre också trafikolyckorna. I dagsläget krävs tolv timmars utbildning, och körträningen kan göras på tvåhjulig moped. Vissa regeländringar har genomförts av regeringen, såsom bälteskrav, en person per plats och krav på vinterdäck. Enligt VTI:s rapport från november 2023 räcker dock inte detta för att komma åt olycksstatistiken.

I går röstade Europaparlamentet om det nya körkortsdirektivet, som innehåller förändringar för A-traktorer. Den efterlängtade ökningen av hastigheten till 45 kilometer i timmen röstades igenom tillsammans med ett nytt körkort, B1, som kräver körprov, en åldersgräns på 16 år samt en viktgräns för fordonet på 2 500 kilo.

Det är viktigt att säga att detta är samma krav som samtliga partier i riksdagen ställde sig bakom i trafikutskottet och också i EU-nämnden i november 2023. Samtliga partier här i riksdagen stödde alltså precis de krav som röstades igenom i EU-parlamentet och som var den svenska ståndpunkten i ministerrådet i december förra året.

Nu väntar en så kallad trilog mellan ministerrådet, Europaparlamentet och kommissionen innan det är klart. Med dessa nya regler hoppas jag att ungdomar ska få ökad frihet och kunna köra i högre hastighet men att detta förhoppningsvis kan ske med ökad trafiksäkerhet.

Herr ålderspresident! Vi kan alla drabbas av sjukdomar som kan påverka vår körförmåga. Därför är det viktigt att det finns ett enhetligt sätt att testa om en sjukdom eller nedsatt syn verkligen påverkar själva körförmågan. Liberalerna vill därför att man ser över trafikmedicinska bedömningar så att de görs på samma sätt i hela landet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Trafiksäkerhet

Slutligen, herr ålderspresident, vill jag ta upp det tillkännagivande som Liberalerna tog initiativ till för tre år sedan. Det gäller de personer som testar synen och som visar sig ha syndefekter. Deras körkort återkallas direkt, vilket medför att de inte får en ärlig chans att visa om deras körförmåga påverkas av synfelet. Detta är inte rimligt. Det berör 1 000 personer varje år, men forskning visar att ungefär hälften av dem skulle kunna behålla körkortet därför att deras körförmåga inte påverkas. VTI har tagit fram en rapport, och regeringen ser nu över frågan.

Slutligen är trafiksäkerhet ett område som Sverige har all anledning att vara stolt över, samtidigt som det återstår mycket arbete för att vi ska nå nollvisionen.

Därmed yrkar jag bifall till utskottets förslag till beslut och avslag på alla motioner.


Anf. 153 Anders Ådahl (C)

Herr ålderspresident! När jag var 18 år en månad och tre dagar tog jag körkort för bil. Jag kom hem från uppkörningen till mamma och pappa, rusig i sinnet och pirrig i magen. Körkortet var först ett pappersintyg men sedan ett riktigt körkort.

På kvällen fick jag låna mina föräldrars Volvo 740, och jag satte mig bakom ratten och for i väg på väg 180 ned till centrala Borås. Vilken frihet! Det är ett ögonblick som är otroligt starkt och fast förankrat i mitt minne. Jag minns till och med dofter från den kvällen.

Jag bodde inte på landet utan växte upp i ett radhusområde. Jag kunde cykla och åka kollektivt när jag skulle träffa vänner, träna fotboll eller hänga på ungdomsgården, men känslan av frihet när jag tog körkort kan inte vara mycket annorlunda än den frihet som 15-åringar som i dag kör A-traktor upplever.

Herr ålderspresident! Europaparlamentet har i veckan röstat för ett förslag om att åldersgränsen för att få köra A-traktor ska höjas från 15 till 16 år. Förslaget är en del av en större omarbetning av direktiven för körkortsregler i unionen. Förslaget innebär att ett B1-körkort, med en åldersgräns på 16 år, ska krävas för att få köra A-traktor. Om förslaget blir till lag kommer det att innebära att hastighetsgränsen för A-traktorer, som just nu är 30 kilometer i timmen, höjs till 45 kilometer i timmen. Detta är förvisso bra, men åldershöjningen är fel.

Låt mig vara mycket tydlig här om just åldersgränsen: Att höja åldersgränsen för A-traktorer är en mycket stor frihetsinskränkning för ungdomar, framför allt på landsbygden. Om vi vill värna landsbygden och att hela Sverige ska vara attraktivt att växa upp i och leva i måste vi försvara friheten att som ung kunna röra sig, träffa vänner, förflytta sig från en by till nästa, delta i fritidsaktiviteter och så vidare.

Jag vet att EU-kommissionen länge har varit skeptisk till att Sverige låter ungdomar köra A-traktor från 15 år. Jag vet också att flera svenska parlamentariker i EU försökte få till stånd ändringar inför omröstningen i parlamentet. Jag vet även att det finns en tämligen bred samstämmighet bland riksdagens partier om att stå upp för den svenska modellen med Atraktorer.

Jag vet detta, men tyvärr är den bistra sanningen att den svenska regeringen vek ned sig i ministerrådets förhandlingar och inte orkade driva denna fråga med den kraft som hade krävts för att värna våra svenska regler för A-traktor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Trafiksäkerhet

Det som nu hände i veckan när Europaparlamentet hade sin omröstning var lite av en sista chans att hindra höjningen av åldersgränsen. Men än är det inte för sent. Min uppmaning till regeringspartierna och Sverigedemokraterna är att visa hjärta och fighting spirit för den svenska landsbygden och våra ungdomar där. Ge inte upp, utan se till att förslaget ändras i de förhandlingar som nu tar vid! Vi i Centerpartiet står upp för svensk landsbygd, men nu behöver fler göra det.

Herr ålderspresident! Det är naturligtvis inte bara i EU som frågan om A-traktorer måste behandlas utan även i Sveriges riksdag. Vi i Centerpartiet har väckt en motion om A-traktorer och deras regler och säkerhet, som jag hoppas kan vinna stöd i kammaren.

Debatten om A-traktorer har varit omfattande. Målkonflikter om olycksrisker och säkerhet ställs mot frihet och glädje. Centerpartiets inriktning är att klara av målkonflikten så att inte minst ungdomar ute i landet kan ha både frihet och glädje samtidigt som trafiksäkerheten är god.

År 2020 förenklades de tekniska kraven för ombyggnad av en bil till A-traktor. Denna förändring genomfördes bland annat för att det skulle vara möjligt att bygga om också automatväxlade bilar till A-traktorer. Efter förändringen har antalet A-traktorer ökat, och intresset är stort.

Vi menar att regelverken för A-traktorer bör ses över ytterligare för att öka säkerheten men också öppna för möjligheten att göra det tillåtet att framföra moderna A-traktorer snabbare än vad som är fallet i dag. Vi vill också tillåta baksäte och därmed maximalt fyra bältade passagerare per fordon. Ett första steg i denna riktning skulle vara att initiera en översyn för att se hur moderna A-traktorer kan tillåtas att färdas snabbare än vad som är tillåtet i dag. Detta skulle vara en utveckling som är analog med maxhastigheten för EU-mopeder.

Parallellt, menar vi, behövs insatser för att säkerställa säkerheten. En förutsättning för att höja hastigheten är att A-traktorer blir säkra att framföra, både för dem som sitter i A-traktorerna och för dem som påverkas vid en eventuell krock. En översyn skulle sålunda beakta både maxhastighet och säkerhet.

Vidare bör en konvertering av motorer underlättas så att A-traktorer kan drivas på biobränslen eller el. En annan åtgärd är att körkortsutbildningen kan bli längre. Kraven för körkort för A-traktor bör innefatta uppkörning i en A-traktor, allt för att parallellt kunna öka både friheten och säkerheten.

Jag yrkar på att riksdagen stöder svensk landsbygd genom att bifalla reservation 15.

Herr ålderspresident! Centerpartiet har under vårvintern lanserat något som vi kallar för Sverigelyftet. Med Sverigelyftet menar vi att för trafiksäkerheten och för att få hela landet att fungera måste vi få till en fungerande infrastruktur. Vi vill se satsningar på underhåll av vägar, återupptagande av arbetet med stambanor och nödvändiga nya järnvägsinvesteringar för Sveriges industri - och att regeringen tillsätter en infrastrukturberedning.

Sveriges transportinfrastruktur behöver rustas upp, och det är bråttom. Ett kraftigt eftersatt underhåll på svenska vägar och järnvägar orsakar förseningar, inställda resor och olyckor i hela vårt avlånga land. För varje dag som går blir underhållsskulden större, och olycksriskerna ökar. Det drabbar svensk tillväxt och konkurrenskraft. Arbetstillfällen och skatteintäkter går förlorade. Det drabbar människor som måste planera sitt liv efter väderleksrapporten eller helt enkelt välja bort tåget till förmån för bil eller flyg. Så kan vi inte ha det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Trafiksäkerhet

Dagens situation kan inte fortsätta. Svenska folket måste återigen kunna boka en tågresa utan en klump i magen. Svenska vägar måste vara farbara, oavsett var man bor i landet.

Det är helt avgörande att vi underhåller den infrastruktur som redan finns. Men vi måste också i vårt välfärdsland ha tillräckligt med resurser för att bygga ut vägar och järnvägar för framtiden. Vi kan inte bara välja underhåll, vi måste välja investeringar också.

Tågresandet beräknas öka med över 50 procent till 2040 och bilresandet med omkring 25 procent, och trafikslagen väntas fortsatt stå för en helt dominerande del av personresandet. Det kan dagens tåg- och vägnät inte hantera på ett säkert, tillförlitligt och hållbart sätt. Därför föreslår vi att underhållsskulden åtgärdas med start nu för att vara helt åtgärdad senast 2035.

Vi vill att Sverigelyftet finansieras genom att man skiftar från överskottsmål i statens finanser till ett balansmål, men bara under förutsättning att pengarna används till investeringar som för Sverige är statsfinansiellt gynnsamma på kort eller lång sikt.

Herr ålderspresident! Både näringslivet och kommuner och regioner behöver långsiktighet i beslut som tas. Regeringens lappkast om stambanorna är ett bra exempel på hur Sveriges infrastrukturpolitik inte kan se ut framöver. Det måste finnas en politisk stabilitet i beslut som löper över många mandatperioder. Nu är infrastrukturpolitiken närmast ett havererat politiskt område. Detaljer och småsaker skymmer sikten över det stora och långsiktiga. Politiskt positionerande och lobbyorganens agendor styr de politiska besluten. Det är inte så vi ska hantera Sveriges blodomlopp - vår infrastruktur.

Herr ålderspresident! För att klara en politisk stabilitet i infrastrukturpolitiken föreslår vi alltså att en infrastrukturberedning tillsätts, vars syfte är att jobba långsiktigt och med ett helhetsperspektiv. Vi i det politiska landskapet, brett över riksdagens partier, har till uppgift att återvinna förtroendet för svensk infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, det handlar om konkurrenskraft och det handlar om att hushålla med statens resurser. Håll ihop Sverige! Håll ihop den långsiktighet som infrastrukturen kräver! Och, herr ålderspresident, tillsätt en infrastrukturberedning!


Anf. 154 Magnus Jacobsson (KD)

Herr ålderspresident! Trafiksäkerhet är ett viktigt område. År 2022 omkom inom alla trafikslag 253 personer i olyckor, och 104 av dem var konstaterade självmord. Det var 14 personer färre än under 2021. Antalet omkomna totalt i trafiken har sedan 2007 minskat med 38 procent. Det är glädjande att dödsolyckorna minskar, men vi måste fortsätta att arbeta med dessa frågor.

Jag anser därför att det är bra att regeringen nu ser över reglerna om körkort och inför prövotider. Det är också bra att regeringen har tagit initiativ till att se över reglerna avseende A-traktorer samt att infrastrukturministern har gått ut och försvarat den nuvarande åldersgränsen för Atraktorer.

A-traktorer är betydligt säkrare än EU-mopeder. Därför är det bra att vi på olika sätt arbetar för att ungdomar även i framtiden kan använda dessa fordon. Med detta sagt är jag också glad för att vi har ökat säkerheten genom nya regler avseende exempelvis säkerhetsbältet samt hur många som får färdas i en A-traktor.

Herr ålderspresident! Några av de absolut viktigaste åtgärderna för att förbättra trafiksäkerheten är att man rustar upp våra vägar och järnvägar. Dagens situation med bristande underhåll, brist på stängsel och alltför många vajerräcken gör att vi inte kommer åt alla trafikfarliga sträckor. Detta kommer vi inte att kunna lösa med nuvarande finansieringsmodell. Det är bland annat därför som jag redan under förra mandatperioden började argumentera för att vi ska hitta nya sätt att finansiera infrastruktur på.

Nu har jag förmånen att sitta med i Kristdemokraternas samhällsbyggarkommitté. Där har jag varit med och arbetat fram flera olika modeller för hur man kan öka resurserna till infrastruktur. Några metoder som vi har pekat på är lånefinansiering, bolagisering, bompeng och fler samverkansprojekt mellan kommuner, regioner och stat.

Trafiksäkerhet

Herr ålderspresident! Jag vet att vi i dag inte har en budgetdebatt. Men det går inte att prata om trafiksäkerhet utan att vi också reflekterar över att ökad säkerhet kommer att kräva mer resurser. När riksdagen 1980 tog bort investeringsbudgeten halverade man i praktiken investeringarna i vägar och järnvägar, vilket är ett av skälen till att vi i dag har stora brister i vårt transportsystem.

Herr ålderspresident! Allt handlar inte om pengar. Teknikutveckling som förbättrar fordon, konstruktioner av vägar, räcken med mera har bidragit till färre olyckor. Framtidens teknikutveckling avseende AI, digitalisering, självkörande fordon och fordon som känner av andra fordon kommer på sikt att leda till att ännu färre olyckor sker.

Herr ålderspresident! Det är svårt att prata om trafiksäkerhet i dag utan att göra en kort reflektion över olyckan i Örebro, eller olyckor hemma i Stenungsund eller olyckor någon annanstans längs våra transportsystem. Ska vi kunna bygga bort farliga korsningar måste vi jobba med resurser. Men vi kommer också att behöva jobba med ny teknik.

Herr ålderspresident! Med detta korta anförande yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på alla motioner.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 6 mars.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2024-03-06
Förslagspunkter: 21, Acklamationer: 18, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Trafiksäkerhetsarbetet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2023/24:1850 av Johan Andersson m.fl. (S),

  2023/24:2395 av Lili André (KD),

  2023/24:2465 av Ulrika Heie m.fl. (C) yrkandena 26 och 27 samt

  2023/24:2625 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkande 40.
  • Reservation 1 (S)
  • Reservation 2 (C)
 2. Hastighetsbegränsningar och hastighetsövervakning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2023/24:230 av Mattias Bäckström Johansson (SD) yrkande 2,

  2023/24:414 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 29, 30, 33, 34 och 38,

  2023/24:840 av Anne-Li Sjölund (C),

  2023/24:1292 av Peter Hedberg och Malin Larsson (båda S),

  2023/24:1742 av Michael Rubbestad (SD),

  2023/24:1775 av Michael Rubbestad (SD),

  2023/24:1785 av Rickard Nordin (C),

  2023/24:2278 av Lars Engsund (M) yrkande 2,

  2023/24:2457 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkande 30,

  2023/24:2516 av Laila Naraghi (S) yrkande 2 och

  2023/24:2709 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkandena 3-6 och 8.
  • Reservation 3 (SD)
  • Reservation 4 (C)
  • Reservation 5 (MP)
 3. Insatser mot alkohol och droger i trafiken

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2023/24:401 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 23,

  2023/24:414 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 35 och 66,

  2023/24:1458 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5 och

  2023/24:1660 av Johan Andersson m.fl. (S).
  • Reservation 6 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S930013
  SD061011
  M60008
  C19005
  V20004
  KD16003
  MP15003
  L13003
  -0200
  Totalt23663050
  Ledamöternas röster
 4. Korsningar mellan väg och järnväg

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2023/24:400 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 39.
  • Reservation 7 (SD)
 5. Stängsel och andra åtgärder för att förhindra olyckor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2023/24:26 av Johnny Svedin (SD),

  2023/24:41 av Mattias Bäckström Johansson och Johnny Svedin (båda SD),

  2023/24:259 av Gudrun Brunegård (KD),

  2023/24:759 av Marie Nicholson (M) och

  2023/24:2465 av Ulrika Heie m.fl. (C) yrkande 54.
  • Reservation 8 (C)
 6. Vissa trafikregler

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2023/24:414 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 8, 9, 31 och 37,

  2023/24:727 av Magnus Resare (M) och

  2023/24:1458 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 4 och 6.
  • Reservation 9 (SD)
 7. Trafiksäkerhet vid vägarbeten och räddningsinsatser

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2023/24:308 av Martin Melin (L),

  2023/24:414 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 63 och 64,

  2023/24:785 av Mirja Räihä (S),

  2023/24:1550 av Johan Andersson m.fl. (S),

  2023/24:2091 av Mattias Eriksson Falk och Roger Hedlund (båda SD) och

  2023/24:2625 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkande 41.
  • Reservation 10 (S)
  • Reservation 11 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S093013
  SD006111
  M60008
  C19005
  V20004
  KD16003
  MP15003
  L13003
  -0110
  Totalt143946250
  Ledamöternas röster
 8. Trafiksäkerhet för motorcyklar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2023/24:414 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 36.
  • Reservation 12 (SD)
 9. Trafiksäkerhet för mopedbilar och A-traktorer

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2023/24:302 av Cecilia Rönn (L),

  2023/24:414 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 46,

  2023/24:416 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 1-4,

  2023/24:704 av Lars Beckman (M),

  2023/24:706 av Jennie Wernäng (M),

  2023/24:841 av Anne-Li Sjölund (C) yrkandena 1-4,

  2023/24:1155 av Staffan Eklöf och Eric Palmqvist (båda SD),

  2023/24:1244 av Martina Johansson (C),

  2023/24:1294 av Malin Larsson och Peter Hedberg (båda S),

  2023/24:1603 av Niels Paarup-Petersen (C),

  2023/24:2055 av Isak From och Joakim Järrebring (båda S),

  2023/24:2457 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkandena 34 och 35,

  2023/24:2465 av Ulrika Heie m.fl. (C) yrkandena 52 och 53 samt

  2023/24:2625 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkandena 30-32.
  • Reservation 13 (S)
  • Reservation 14 (SD)
  • Reservation 15 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S009313
  SD006111
  M59009
  C01905
  V20004
  KD16003
  MP15003
  L13003
  -0020
  Totalt1231915651
  Ledamöternas röster
 10. Prövotid för körkortsbehörigheten AM

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:43.
 11. Förarutbildning och förarprov

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2023/24:414 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 76 och 78-81,

  2023/24:1187 av Ann-Sofie Alm (M),

  2023/24:1319 av Peter Hedberg och Peder Björk (båda S),

  2023/24:1458 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 7,

  2023/24:2090 av Mattias Eriksson Falk och Roger Hedlund (båda SD),

  2023/24:2397 av Lili André (KD) och

  2023/24:2442 av Patrik Jönsson (SD).
  • Reservation 16 (SD)
 12. Körkortens utformning och innehåll

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2023/24:199 av Magnus Jacobsson (KD),

  2023/24:414 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 74,

  2023/24:959 av Daniel Helldén (MP) yrkandena 1 och 2 samt

  2023/24:1372 av Magnus Berntsson (KD).
  • Reservation 17 (SD)
  • Reservation 18 (MP)
 13. Uppvisande och kontroll av körkort

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2023/24:414 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 67 och

  2023/24:1458 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 8.
  • Reservation 19 (SD)
 14. Synkontroller och tester för äldre vid körkortsförnyelse

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2023/24:140 av Jörgen Grubb (SD),

  2023/24:414 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 83 och 84,

  2023/24:1387 av Camilla Rinaldo Miller (KD),

  2023/24:1690 av Mikael Dahlqvist (S) och

  2023/24:2465 av Ulrika Heie m.fl. (C) yrkande 65.
  • Reservation 20 (SD)
  • Reservation 21 (C)
 15. Synfältsbortfall

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2023/24:2465 av Ulrika Heie m.fl. (C) yrkandena 66 och 67.
  • Reservation 22 (C)
 16. Förnyelse av svenska körkort utomlands

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2023/24:1092 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2 och

  2023/24:1383 av Magnus Berntsson (KD).
 17. Vissa frågor om körkortsbehörigheter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2023/24:57 av Björn Söder (SD),

  2023/24:138 av Jörgen Grubb (SD),

  2023/24:414 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 75,

  2023/24:735 av Mikael Damsgaard (M),

  2023/24:745 av Kjell Jansson m.fl. (M),

  2023/24:1349 av Niklas Karlsson (S),

  2023/24:1458 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3,

  2023/24:1848 av Johan Andersson m.fl. (S) och

  2023/24:2465 av Ulrika Heie m.fl. (C) yrkande 50.
  • Reservation 23 (SD)
  • Reservation 24 (C)
 18. Däckfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2023/24:132 av Eric Palmqvist (SD) yrkandena 1 och 2,

  2023/24:169 av Angelica Lundberg (SD) yrkandena 1 och 2,

  2023/24:414 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 50 och

  2023/24:702 av Lars Beckman (M).
  • Reservation 25 (SD)
 19. Belysningsfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2023/24:414 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 48.
  • Reservation 26 (SD)
 20. Användning av bilbälten, bilbarnstolar och reflexvästar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2023/24:172 av Angelica Lundberg (SD) yrkandena 1 och 2,

  2023/24:414 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 68 och 69 samt

  2023/24:1945 av Yasmine Bladelius (S).
  • Reservation 27 (SD)
 21. Tidsomställning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2023/24:264 av Kjell-Arne Ottosson (KD).