Ökad tillåten totalvikt med B-körkort

Motion 2023/24:735 av Mikael Damsgaard (M)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-02
Granskad
2023-10-02
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad tillåten totalvikt för B-körkort till 4 250 kg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens personbilar är betydligt tyngre än vad motsvarande bilar var för 30 år sedan. Exempelvis hade en Volvo 745 en totalvikt på ca 1 950 kg. Det kan jämföras med en modern Volvo V90 som har en totalvikt på 2 350 till 2 590 kg. Den ökade vikten kan till stor del härledas till ökade miljö- och säkerhetskrav. Därtill kommer ytterligare vikt för elbilar.

Eftersom en förare med B-körkort inte får framföra bil och släp vars sammanlagda totalvikt överstiger 3 500 kg innebär det att det inte längre är möjligt att med B-körkort och en normal familjebil dra en vanlig husvagn med en totalvikt på ca 1 500 kg.

Kommissionen presenterade den 1 mars 2023 sitt förslag till ett omarbetat körkorts­direktiv. I förslaget föreslås att den som har haft B-körkort i två år ska få köra fordon som drivs av alternativa drivmedel med en totalvikt på upp till 4 250 kg.

Med tanke på utvecklingen av fordonsflottan är en utökning av totalvikten välkommen. Den föreslagna viktökningen till 4 250 kg borde emellertid gälla för alla fordon oavsett framdrivningsteknik och även kombinationen personbil och släp.

Körkortsbehörigheter är i grunden en säkerhetsfråga. Med bättre och säkrare fordon är det rimligt med en ökad tillåten totalvikt. Utifrån det perspektivet framstår det som märkligt att blanda samman körkortsfrågan med fordonens framdrivningstekniker.

Regeringen bör därför överväga att verka för att den högsta tillåtna totalvikten för B‑körkort ska utökas till 4 250 kg och att det ska gälla alla fordon och fordonskombina­tioner oavsett framdrivningsteknik.

 

 

Mikael Damsgaard (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad tillåten totalvikt för B-körkort till 4 250 kg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.