Automatisk balansering av ålderspensionssystemet

Betänkande 2000/01:SfU13

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Det införs en automatisk balansering av ålderspensionssystemet. Ett balanstal ska varje år fastställas som visar förhållandet mellan tillgångar och skulder i ålderspensionssystemets fördelningsdel. När balanstalet visar att tillgångarna är mindre än skulderna ska avsteg automatiskt göras från indexeringen av pensionsbehållningar och pensioner. Indexering innebär att pensionerna räknas upp eller ned beroende på inkomst- och prisutvecklingen. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att överväga om balanstalet ska vara mer fingraderat. Det skulle medföra att balanseringsmekanismen reagerade vid mindre variationer och att risken för en varaktig obalans i pensionssystemets tillgångar och skulder spreds över en längre tid och således fördelades på fler personer och med mycket mindre sänkning av uppräkningen. Riksdagen beslutade också om riktlinjer om fördelning av eventuella överskott i fördelningssystemet. Överskott ska fördelas på de försäkrade genom ett tillägg till indexeringen som motsvarar det utdelningsbara överskottet.
Beslut
Automatisk balansering av ålderspensionssystemet (SfU13)
Utskottets förslag till beslut
Bifall till initiativ. Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om automatisk balansering av ålderspensionssystemet. Ett balanstal ska varje år fastställas som visar förhållandet mellan tillgångar och skulder i ålderspensionssystemets fördelningsdel. När balanstalet visar att tillgångarna är mindre än skulderna ska avsteg automatiskt göras från indexeringen av pensionsbehållningar och pensioner. Indexering innebär att pensionerna räknas upp eller ned beroende på inkomst- och prisutvecklingen. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att överväga om balanstalet ska vara mer fingraderat. Det skulle medföra att balanseringsmekanismen reagerade vid mindre variationer och att risken för en varaktig obalans i pensionssystemets tillgångar och skulder spreds över en längre tid och således fördelades på fler personer och med mycket mindre sänkning av uppräkningen. Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer om fördelning av eventuella överskott i fördelningssystemet. Överskott ska fördelas på de försäkrade genom ett tillägg till indexeringen som motsvarar det utdelningsbara överskottet.</p>
Utskottets förslag
Automatisk balansering av ålderspensionssystemet (SfU13)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

DOC
PDF

Beslut

Automatisk balansering av ålderspensionssystemet (SfU13)

Det införs en automatisk balansering av ålderspensionssystemet. Ett balanstal ska varje år fastställas som visar förhållandet mellan tillgångar och skulder i ålderspensionssystemets fördelningsdel. När balanstalet visar att tillgångarna är mindre än skulderna ska avsteg automatiskt göras från indexeringen av pensionsbehållningar och pensioner. Indexering innebär att pensionerna räknas upp eller ned beroende på inkomst- och prisutvecklingen. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att överväga om balanstalet ska vara mer fingraderat. Det skulle medföra att balanseringsmekanismen reagerade vid mindre variationer och att risken för en varaktig obalans i pensionssystemets tillgångar och skulder spreds över en längre tid och således fördelades på fler personer och med mycket mindre sänkning av uppräkningen. Riksdagen beslutade också om riktlinjer om fördelning av eventuella överskott i fördelningssystemet. Överskott ska fördelas på de försäkrade genom ett tillägg till indexeringen som motsvarar det utdelningsbara överskottet.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till initiativ. Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 15
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2001-03-15
Trycklov: 2001-05-03
Justering: 2001-05-03
Betänkande 2000/01:SfU13

Alla beredningar i utskottet

2001-03-15

Automatisk balansering av ålderspensionssystemet (SfU13)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om automatisk balansering av ålderspensionssystemet. Ett balanstal ska varje år fastställas som visar förhållandet mellan tillgångar och skulder i ålderspensionssystemets fördelningsdel. När balanstalet visar att tillgångarna är mindre än skulderna ska avsteg automatiskt göras från indexeringen av pensionsbehållningar och pensioner. Indexering innebär att pensionerna räknas upp eller ned beroende på inkomst- och prisutvecklingen. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att överväga om balanstalet ska vara mer fingraderat. Det skulle medföra att balanseringsmekanismen reagerade vid mindre variationer och att risken för en varaktig obalans i pensionssystemets tillgångar och skulder spreds över en längre tid och således fördelades på fler personer och med mycket mindre sänkning av uppräkningen. Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer om fördelning av eventuella överskott i fördelningssystemet. Överskott ska fördelas på de försäkrade genom ett tillägg till indexeringen som motsvarar det utdelningsbara överskottet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2001-05-16

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser