Till innehåll på sidan

Presentation av fonder för placering av premiepensionen

Motion 2000/01:Sf295 av Laila Bjurling (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att presentationen av fonder för placering av premiepensionen
skall kunna innehålla uppgifter om fonden, utöver maximal avkastning,
också tar hänsyn till etiska eller miljömässiga skäl vid placering av våra
pensionspengar.
Motivering
Svenska folket är mitt uppe i en stor och för framtiden
mycket viktig valprocedur, nämligen placering av våra
premiepensionspengar i fonder. Dessa fonder har ett
regelsystem att hålla sig till vid presentationen och i det sy-
stemet är det inte tillåtet att redovisa om fonden tar etiska,
miljömässiga eller andra hänsyn, utöver den maximala
avkastningen. Det måste ändras. Självklart måste vi som ska
välja fonder få veta, vilka värderingar fonden använder sig
av när våra pengar sk

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att presentationen av fonder för placering av premiepensionen, skall kunna innehålla uppgifter om fonden, utöver maximal avkastning, också tar hänsyn till etiska eller miljömässiga skäl vid placering av våra pensionspengar.
  Behandlas i
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att presentationen av fonder för placering av premiepensionen skall kunna innehålla uppgifter om fonden, utöver maximal avkastning, också tar hänsyn till etiska eller miljömässiga skäl vid placering av våra pensionspengar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.