Till innehåll på sidan

Policyredovisningar av pensionsfonder

Motion 2000/01:Sf284 av Martin Nilsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om krav på redovisning av etisk, social och miljömässig policy för
pensionsfonder.
Motivering
De senaste åren har inneburit en kraftig ökning av sparandet i
olika pensionsfonder. Detta kommer öka än mer i anledning
av det s k premiepensionssparandet som ryms inom det nya
pensionssystemet.
I takt med ökat sparande i fonder kommer deras roll som ägare och aktörer
på börsen att bli allt viktigare. När det traditionella ägandet minskar och det
institutionella ökar har fondernas ägandeprinciper kommit att diskuteras
alltmer.
Det finns en uppenbar risk att det institutionella ägandet blivit mer
anonymt och därmed mindre ansvarstagande. Den kortsiktighet som kan följa
av detta riskerar att gå ut över sysselsättning, miljö och långsiktighet i
ekonomin. Det finns därför all anledning att stimulera det långsiktiga ägandet
även när det sker i form av institutionella strukturer.
En viktig del i detta är att ge dem som sparar i pensionsfonderna möjlighet
att styra till förmån för fonder som sparar i enlighet med de etiska, sociala
och
miljömässiga mål som individen önskar. För att det ska bli möjligt krävs dock
en bra information till konsumenterna. Detta finns idag från vissa fonder som
valt att profilera sig inom nischen "etiska fonder", men knappast från andra
aktörer på marknaden.
Det är angeläget att konsumenterna får del av den policy som styr de olika
fondernas placeringar. Det är inte heller uteslutet att krav på redovisning av
fondernas placeringspolicy kommer att påverka placeringarna i riktning mot
mer ansvarstagande placeringar när det gäller miljö, sysselsättning och
långsiktighet.
Ett sådant krav på öppen redovisning av policy bör därför införas i svensk
lagstiftning. Sverige kommer inte heller att vara ensamt om en sådan
lagstiftning. Den finns redan i Storbritannien och Holland. Eftersom flera
fonder verkar över nationsgränserna finns det därför också på EU-nivå
anledning att driva krav på en sådan öppen redovisning.

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om krav på redovisning av etiska, sociala och miljömässiga policys för pensionsfonder.
  Behandlas i
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på redovisning av etisk-, social- och miljömässig policy för pensionsfonder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.