Till innehåll på sidan

Aktivt val till Sjunde AP-fondens premiesparfond

Motion 2000/01:Sf285 av Birgitta Ahlqvist och Monica Öhman (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om val till premiesparfond.
Motivering
Svenska folket har närmare 500 olika fonder att placera sina
premiepensionspengar i. Det finns bara en fond som det inte går att göra
ett aktivt val till. Det är Sjunde AP-fondens premiesparfond som skall
förvalta pensionspengarna till så hög avkastning som möjligt och med
lågt risktagande.
Den som valt ett aktivt sparande under större delen av sitt yrkesverksamma
liv och närmar sig sin pensionsålder vill möjligen minska på riskerna och i
stället öka säkerheten i sitt sparande. En möjlighet att minska riskerna är då
att placera sitt sparade kapital i premiesparfonden.
Med nuvarande regelverk är inte detta möjligt.
Att svenska folket inte själva skall ha möjlighet att under olika tider i livet
välja den sparform som de anser vara bäst kan inte vara riktigt. Friheten att
välja premiesparfonden bör vara lika självklart som att välja annan fond.
Att efter ett aktivt sparande välja att spara hela eller delar av sparkapitalet
i
premiesparfonden måste bli möjligt. Valet skall inte behöva stå enbart av ett
passivt sparande i premiesparfonden eller enbart ett aktivt sparande i andra
fonder. Ett aktivt val kan även vara att spara hela eller delar av kapitalet i
premiesparfonden.
Regeringen bör föreslå ändringar så att den ovan redovisade möjligheten
kommer till stånd, alternativt att Sjunde AP-fonden inrättar en ny fond med
samma inriktning som premiesparfonden.

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om val till premiesparfond.
  Behandlas i
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om val till premiesparfond.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.