Till innehåll på sidan

Egenavgifter och ålderspension

Motion 2000/01:Sf289 av Rolf Kenneryd (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen beslutar om en ändring i lagen om inkomstgrundad
ålderspension så att ungdomar under 16 år befrias från egenavgifter till
ålderspension.
Motivering
Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension kan rätt till pension inte
tjänas in före det år då den försäkrade fyller 16 år. Icke desto mindre är
den som är under 16 år och har inkomst från förvärvsarbete skyldig att
erlägga egenavgifter, trots att någon förmånsrätt inte föreligger.
Skyldigheten inträder vid inkomst av förvärvsarbete som uppgår till minst
24 procent av prisbasbeloppet.
Detta måste betecknas som helt otillfredsställande - inte minst med hänsyn
till att det nya inkomstgrundade pensionssystemet är försäkringsmässigt
uppbyggt. Förmånerna ska alltså i högre grad än i det nuvarande
pensionssystemet motsvara de avgifter som betalas in. Ungdomars tidiga
kontakt med yrkes- och förvärvslivet får inte medföra att man tappar
förtroendet för det samhälleliga försäkringsskyddet genom upptäckten av
påtalade inkonsekvenser, även om det är ett litet antal människor som berörs.
Enligt min mening bör riksdagen besluta om en ändring i lagen om
inkomstgrundad ålderspension så att ungdomar under 16 år befrias från egen-
avgifter till ålderspension. Det bör ankomma på utskottet att utforma
erforderlig lagtext.

</

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen beslutar om en ändring i lagen om inkomstgrundad ålderspension så att ungdomar under 16 år befrias från egenavgifter till ålderspension.
  Behandlas i
 2. Riksdagen beslut om en ändring i lagen om inkomstgrundad ålderspension så att ungdomar under 16 år befrias från egenavgifter till ålderpension.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.