Arbetskraftsinvandring

Betänkande 2017/18:SfU17

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
28 mars 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Det borde gå fortare att få arbetstillstånd (SfU17)

Handläggningstiderna för arbetstillstånd är för långa. Dessutom är det viktigt att Sveriges system för arbetskraftsinvandring inte missbrukas med till exempel dåliga villkor. Det tycker riksdagen som riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om att:

 • Återkomma till riksdagen med ett förslag om att förkorta handläggningstiderna och utöka den digitala hanteringen hos Migrationsverket.
 • Ge i uppdrag till Migrationsverket att förstärka arbetet mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till motioner med tillkännagivande dels om att förkorta handläggningstiderna för arbetstillstånd och utöka den digitala hanteringen, dels om ett regeringsuppdrag till Migrationsverket som syftar till ett förstärkt arbete mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 32

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-01
Justering: 2018-03-22
Trycklov: 2018-03-23
Reservationer: 18
Betänkande 2017/18:SfU17

Alla beredningar i utskottet

2018-02-15, 2018-03-01

Det borde gå fortare att få arbetstillstånd (SfU17)

Handläggningstiderna för arbetstillstånd är för långa. Dessutom är det viktigt att Sveriges system för arbetskraftsinvandring inte missbrukas med till exempel dåliga villkor. Det tycker socialförsäkringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om att:

 • Återkomma till riksdagen med ett förslag om att förkorta handläggningstiderna och utöka den digitala hanteringen hos Migrationsverket.
 • Ge i uppdrag till Migrationsverket att förstärka arbetet mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-03-27
Debatt i kammaren: 2018-03-28
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:SfU17, Arbetskraftsinvandring

Debatt om förslag 2017/18:SfU17

Webb-tv: Arbetskraftsinvandring

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-03-28
Förslagspunkter: 13, Acklamationer: 10, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Underlätta arbetskraftsinvandring

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:469 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2,

  2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

  2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1,

  2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 6,

  2017/18:3306 av Erik Bengtzboe (M),

  2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 27 och

  2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 1.
  • Reservation 1 (M, C, L, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020011
  M07706
  SD36009
  MP22003
  C01804
  V20001
  L01504
  KD01501
  -2003
  Totalt182125042
  Ledamöternas röster
 2. Införa behovsprövad arbetskraftsinvandring

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:562 av Anna Hagwall (-),

  2017/18:2470 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

  2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 10 och

  2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 38.
  • Reservation 2 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020011
  M77006
  SD03609
  MP22003
  C18004
  V20001
  L15004
  KD15001
  -0203
  Totalt26938042
  Ledamöternas röster
 3. Arbetskraftsinvandring till EU

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:1030 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 5,

  2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 66 och

  2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9.
  • Reservation 3 (M)
  • Reservation 4 (L)
 4. Villkor för arbetstillstånd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:469 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1,

  2017/18:1022 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,

  2017/18:1671 av Maria Ferm (MP) yrkandena 3 och 4,

  2017/18:2982 av Sofia Fölster (M) yrkandena 1 och 2,

  2017/18:3165 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 2, 3 och 5,

  2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

  2017/18:3447 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 1, 2 och 4 samt

  2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 4.
  • Reservation 5 (M)
  • Reservation 6 (C)
 5. Utannonsering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:1934 av Gunilla Nordgren (M),

  2017/18:3165 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 1,

  2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1,

  2017/18:3447 av Fredrik Schulte (M) yrkande 5 och

  2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 2.
  • Reservation 7 (M, SD, C)
 6. Byta arbetsgivare eller yrke

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 5 och

  2017/18:2982 av Sofia Fölster (M) yrkande 3.
  • Reservation 8 (M)
  • Reservation 9 (L)
 7. Attrahera arbetskraft

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

  2017/18:1253 av Lars Hjälmered (M),

  2017/18:1265 av Finn Bengtsson (M),

  2017/18:2282 av Lars Hjälmered (M),

  2017/18:2484 av Marta Obminska (M),

  2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 7,

  2017/18:3166 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1 och 2,

  2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 9,

  2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 8 och 9,

  2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 28,

  2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 12,

  2017/18:3417 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5,

  2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 22-25,

  2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 17 och

  2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 6 och 7.
  • Reservation 10 (M)
  • Reservation 11 (L, KD)
  • Reservation 12 (C)
 8. Förkorta handläggningstiderna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att förkorta handläggningstiderna för arbetstillstånd och utöka den digitala hanteringen och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2 och

  2017/18:3406 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4 och

  bifaller delvis motion

  2017/18:1030 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2.
  • Reservation 13 (S, MP)
 9. Garantera handläggningstiden

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3,

  2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 29 och

  2017/18:3417 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6.
  • Reservation 14 (M, C, L, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (M, C, L, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020011
  M07706
  SD36009
  MP22003
  C01804
  V20001
  L01504
  KD01501
  -2003
  Totalt182125042
  Ledamöternas röster
 10. Övrigt om handläggning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 5 och 7 samt

  2017/18:3406 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3.
  • Reservation 15 (M, SD)
 11. Missbruk av regler

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett regeringsuppdrag till Migrationsverket som syftar till ett förstärkt arbete mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5 och

  2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 31.
  • Reservation 16 (S, MP)
 12. Utökat straffrättsligt område

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 12.
  • Reservation 17 (M)
 13. EU-blåkort

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 34-37.
  • Reservation 18 (SD)