Till innehåll på sidan

Dags för lex Dominique

Motion 2017/18:469 av Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-28
Granskad
2017-09-28
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett moratorium för individer som riskerar att utvisas på grund av misstag från arbetsgivares sida innan ny lagstiftning är på plats och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nuvarande lagstiftning kring arbetstillstånd så att den än mer tillämpar arbetslinjen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla behövs för att bygga Sverige starkare. Varje individ ska ha en trygg och rättssäker prövning av arbetstillstånd. Lagar och regler ska följa utvecklingen och förändras vid behov. Goda arbetsvillkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Tyvärr är det inte så.

Många söker sig till Sverige och t ex Skaraborg för att arbeta och skapa sig ett nytt liv. För att kunna upprätthålla ett fungerande välfärdssamhälle och inte skapa samhällsklyftor och utanförskapsområden måste varje initiativtagande och arbetsskapande människa tas till vara. Varje individ spelar roll och ska ha en trygg och rättssäker prövning. Alla behövs.

Dagens regelverk för arbetskraftsinvandring har tydliga brister, vilket gör att enskilda drabbas hårt och faller mellan stolarna. Detta trots att både regering och riksdag tycks ha en samsyn om behovet av nödvändiga korrigeringar och förändringar. Till exempel är det inte rimligt att ett mänskligt felande för två år sedan, då en arbetsgivare missade en ringa summa i lönekuvertet under två månader, vilket justerats retroaktivt, ska resultera i utvisning av en person som arbetat, betalat skatt och bidragit i snart ett decennium.

Regeringen påstår nu att man tar sig an utmaningar vad gäller föråldrad arbetskraftsreglering och dess praxis. Men i stället för att hänvisa till avsikter under våren kan regeringen redan nu gå fram med förslag om paus, väntetid, ja, ett slags moratorium inför kommande förändringar, så att inte myndigheter tvingas fatta beslut som grundar sig på praxis som om några veckor är föråldrad.

Regeringen kan och bör ta initiativ, så att enskilda inte ställs på bar backe. Individer riskerar, om inte regeringen inför någon form av moratorium, att drabbas orimligt hårt av mänskliga misstag, trots att det inte varit någons avsikt.

Fram till dess att ny arbetskraftslagstiftning finns på plats måste åtgärder vidtas, så att onödiga konsekvenser inte drabbar enskilda.

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett moratorium för individer som riskerar att utvisas på grund av misstag från arbetsgivares sida innan ny lagstiftning är på plats och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nuvarande lagstiftning kring arbetstillstånd så att den än mer tillämpar arbetslinjen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.