Utländska doktorander

Motion 2017/18:2484 av Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare förenkla hanteringen med visum för utländska doktorander och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I en globaliserad värld måste erfarenhet och utbyten ske, inte minst inom universiteten och högskolorna. För att Sverige ska behålla sin status som en kunskapsnation måste vi både attrahera och behålla utländska talanger. Det gäller förutom arbetstagare även doktorander och gästforskare. För att dessa ska välja Sverige i högre utsträckning måste därför handläggningstiden för visum ses över och regelförenklingar genomföras.

Tidigare har visum till doktorander som kommer utanför EU- och ESS-området beviljats på ett års basis. Handläggningen har gått fort då nästan samtliga går igenom. Nu har Migrationsverket däremot ändrat så att doktorander beviljas visum om två år istället för ett, efter påtryckningar från lärosätena, vilket är positivt.

Däremot finns det fortfarande en seghet i systemet som innebär att det fortfarande tar lång tid för visumen att beviljas. Det bör inte vara ett så stort problem med tanke på att nästan alla godkänns att skynda på den här processen så att oberoende tryck från andra faktorer kan utländska doktorander slippa oroa sig för sina visum. En annan svårighet som uppstått och nyligen uppmärksammades är frågan om rättigheterna och de sociala förmånerna som gäller i väntan på nytt visum. I det aktuella fallet handlade det om en doktorand som nekades föräldrapenning från Försäkringskassan på grund av de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket och otydligheter hos Försäkrings­kassan. Doktoranden som först nekades ersättning begärde sedan omprövning av beslutet och fick rätt.

Den här typen av problematik är ytterligare en bidragande orsak till att Sverige försvagas i konkurrensen med andra länder. Handläggningstiderna hos Migrationsverket för utländska doktorander måste ner och inte heller påverkas nämnvärt av externa faktorer.

Regeringen bör därför se över huruvida det inte är möjligt att skapa en särskild ordning på Migrationsverket får visumansökningar från utländska doktorander som skulle kunna granskas skyndsamt. I en globaliserad värld är konkurrensen som allra tuffast om högspecialiserad kompetens. Ska Sverige fortsätta vara en ledande välfärdsnation får vi inte tappa attraktionskraften till svenska universitet och högskolor. Istället ska vi attrahera och behålla kompetenta studenter och forskare.

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare förenkla hanteringen med visum för utländska doktorander och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.