Till innehåll på sidan

Protokoll 2017/18:93 Onsdagen den 28 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:93

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om ordförande i utskott

Andre vice talmannen anmälde att Åsa Westlund (S) valts till ordförande i miljö- och jordbruksutskottet från och med den 27 mars.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2017/18:175 och 196 till socialutskottet

2017/18:199 till konstitutionsutskottet

2017/18:210 till civilutskottet

2017/18:211 till miljö- och jordbruksutskottet

2017/18:212 till näringsutskottet

Skrivelser

2017/18:191 till utbildningsutskottet

2017/18:202 till näringsutskottet

EU-dokument

COM(2018) 131 till arbetsmarknadsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 21 maj.

§ 3  Nya regler om betaltjänster

Finansutskottets betänkande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.