Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2017/18:208

Riksdagsskrivelse 2017/18:208

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2017/18:208

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 mars 2018

Björn Söder

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.