Uppehållstillstånd för företagare

Motion 2017/18:1265 av Finn Bengtsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-02
Granskad
2017-10-02
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrade möjligheter till uppehållstillstånd i Sverige för företagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver fler företag som startar, växer och anställer. Det ställer krav på ett konkurrenskraftigt näringsklimat med god tillgång till kvalificerad arbetskraft. Vi kommer behöva alla företag och arbetstillfällen som finns för att klara välfärden och de offentliga finanserna framöver.

Arbetskraftsinvandring bidrar till att ett land utvecklas och till en växande ekonomi. Det är också ett sätt att skapa fler lagliga vägar in i EU.

Jag vill att förutsättningarna för arbetskraftsinvandring förbättras. Arbetskraftsinvandring bidrar till bättre kompetensförsörjning och ökade möjligheter för företag att växa och anställa. Samtidigt förekommer dåliga villkor, falska anställningar och handel med anställningsavtal. Jag vill att alla former av missbruk av regelverket för arbetskraftsinvandring förebyggs och motverkas.

Om man inte har särskild anknytning till Sverige och kommer utanför EU-gemenskapen så kan man erhålla uppehållstillstånd här. Antingen genom att man har skyddsskäl, det vill säga ansöker om asyl i Sverige eller genom att ansöka som arbetskraftsinvandrare om man har en anställning i Sverige att påbörja ett arbete på. Men om man råkar vara i Sverige och har möjlighet att etablera en näringsverksamhet och arbeta som företagare men inte som anställda, då medger inte regelverket idag att man kan få uppehållstillstånd enligt bedömningar som Migrationsverket gör.

Mot denna bakgrund vill jag att regeringen ser över lagrummet med syfte att även människor som befinner sig i Sverige och avser bidra som arbetskraftsinvandrare men avser göra detta som företagare och inte som anställda ges möjlighet att erhålla uppehållstillstånd.

Utskottet har under föregående riksmöte 2016/17 behandlat en likalydande motion, men valde då att avstyrka denna.

Jag vill att utskottet genom bifall till denna motion ger regeringen detta tillkänna.

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrade möjligheter till uppehållstillstånd i Sverige för företagare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.