Arbetstillstånd enbart i bristyrken

Motion 2017/18:562 av Anna Hagwall (-)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-29
Granskad
2017-09-29
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att enbart ansökningar i fråga om svåra bristyrken ska beviljas arbetstillstånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är inte rimligt att lågkvalificerad arbetskraft från andra länder ska få arbetstillstånd när Sverige har stor arbetslöshet och många lyfter bidrag utan motprestation. Sammanför dessa två intressen så behöver ingen komma hit för att städa och plocka bär.

 

 

Anna Hagwall (-)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att enbart ansökningar i fråga om svåra bristyrken ska beviljas arbetstillstånd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.