Till innehåll på sidan

Nya migrationsregler som underlättar för att starta företag och investera pengar i Sverige

Motion 2017/18:2282 av Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra migrationsreglerna för att underlätta för fler talangfulla personer att söka sig till Sverige för att starta företag och investera pengar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett litet och öppet land som är beroende av handel. Vår handel, import och export, står för runt hälften av vår ekonomi. För många företag är det naturligt att handla med andra, inte minst då vår egen hemmamarknad är för begränsad. Produkter och tjänster som sålts till kunder i andra länder har bidragit till att företag växt, jobb har skapats och i förlängningen till vårt välstånd.

Arbetskraftsinvandring är viktigt för Sverige. Det är bra för Sverige och svenska företag om duktiga utländska personer inom it, vård, läkemedel eller andra områden väljer att söka sig till Sverige. Den fria rörligheten i Europa gör att vi, liksom personer från andra länder, kan röra oss fritt i Europa för att exempelvis plugga eller jobba i ett annat land. För personer från länder utanför Europa finns andra regler. Möjligheterna att komma till Sverige för att arbeta är goda, huvudproblemen nu är dels ohemula handläggningstider hos Migrationsverket och dels en rättstillämpning där småfel kan göra att arbetstillstånd inte ges eller förlängs. Det är inte rimligt.

Ett område där det finns mer saker att göra är för personer som vill komma till Sverige för att starta företag eller investera pengar. Reglerna för dessa utomeuropeiska personer är både krångliga och tidsödande. Risken med detta är att Sverige ratas som förstahandsval och att vi därmed förlorar lovande personer med viktiga investeringar.
I korthet kan svårigheterna sammanfattas med att det finns problem för den person som ansöker om visum för att investera eller starta företag i Sverige. De möts idag av otydliga kriterier och en handläggning som kan ta mycket lång tid. Detta kan jämföras med situationen i konkurrentländer som England, Irland och Kanada.              

I dessa länder finns enkla, tydliga krav för att uppfylla kraven för att få ett visum, vanligen krav på en minsta summa pengar som måste investeras. England och Irland garanterar dessutom att en ansökan är behandlad inom fyra veckor. Det är rimligt att en visumansökan inte ska ta längre tid i Sverige än i våra konkurrentländer. Dessutom bör kriterierna för att i detta sammanhang få visum kunna bli tydligare. Mot denna bakgrund bör regeringen ändra migrationsreglerna för att underlätta för att fler lovande personer söker sig till Sverige för att starta företag och i

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra migrationsreglerna för att underlätta för fler talangfulla personer att söka sig till Sverige för att starta företag och investera pengar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.