Kultur för alla

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om kultur för alla (KrU5)

Riksdagen sa nej till 82 motioner från allmänna motionstiden 2017 om kultur för alla. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de frågor som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om kultur i hela landet, kultur och hälsa och biblioteksfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om kultur för alla (KrU5)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 82 motioner från allmänna motionstiden 2017 om kultur för alla. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de frågor som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om kultur i hela landet, kultur och hälsa och biblioteksfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.